Krizmos pamaldos Didžiojo Ketvirtadienio rytą

2021 04 01 Krizmos pamaldos (karantino laikų nuotolinės)

2009 – 2019 m. nuotraukos:

Didįjį Ketvirtadienį vyskupas visus mūsų bažnyčios dvasininkus sukviečia į Krizmos pamaldas. Tai – sena Bažnyčios tradicija, kai Didžiojo Ketvirtadienio rytą vyskupo parapijoje švenčiamos pamaldos drauge su visais kunigais. Tai – vienybės ženklas.

Krizma 5
Vilniaus liuteronų bažnyčioje (Vokiečių g. 20)

Pamaldose vyskupas šventina katechumenų bei ligonių aliejus ir konsekruoja krizmą – aliejaus ir balzamo mišinį, naudojamą patepimo metu. Visa pašventinama Dievo žodžiu ir malda.

krizma 6 Po pamokslo kunigai atnaujina kunigystės pažadus. Iš kunigystės priesaikų atnaujinimo liturgijos:

Pasiklausykite, ką Šventasis Raštas sako apie kunigų įsipareigojimus ir atsakomybę: Nepamiršk tavyje esančios malonės dovanos, kuri tau buvo suteikta pranašo ištarme kartu su vyresniųjų rankų uždėjimu. Rūpinkis šitais dalykais, atsidėk jiems, kad visi matytų tavo pažangą. Žiūrėk savęs ir mokslo, ištverk šiuose darbuose! Taip veikdamas, išganysi ir save, ir savo klausytojus. (1 Tim 4,14-16)

Tada vyskupo patepami krizma ir drauge švenčia Eucharistijos sakramentą.

Krizma 7

Vakare parapijose vyksta Paskutinės Vakarienės pamaldos, po kurių iki Velykų nutyla varpai ir vargonai, pamaldų gale iš bažnyčios išsiskirstoma tylioje prietemoje. (Pgl. liuteronai.lt ir liuteronuzinios.blogspot.com inf.)

Paskelbta 2018 03 29. Atnaujinta 2023 03 31.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

2 comments on “Krizmos pamaldos Didžiojo Ketvirtadienio rytą

  1. Ačiū už komentarą. Netiesa, tepė ir naudojo. :) Štai, kad ir šios nuorodos iš Šventojo Rašto:

   Pvz., Mk 6:
   7 Jėzus pasišaukė pas save Dvylika ir ėmė siuntinėti juos po du. Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms. 8 Liepė, be lazdos, nieko neimti į kelionę ­ nei duonos, nei krepšio, nei variokų dirže, 9 tik apsiauti sandalais, bet nesusivilkti dviejų palaidinių. 10 Ir mokė juos: „Į kuriuos namus užeisite, ten ir pasilikite, kolei išvyksite. 11 Jei kurioje vietovėje jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir net dulkes nuo kojų nusikratykite, kaip liudijimą prieš juos.“ 12 Jie iškeliavo, ragino atsiversti, 13 išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė.

   Jok 5
   14 Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu.

Parašykite komentarą