Kryžiaus kelias (liuteronų)

Kryžiaus kelias. Seven sorrows. The carrying of the cross. Albrecht Dürer, 1495-1496
Septyni skausmai: Kryžiaus nešimas. Albrecht Dürer, 1495-1496

Vis atrandame, pamilstame savo Bažnyčios tradiciją. Šiemet prisiminiau, kad maždaug 2008 m. pasiteiravau dabar jau amžinybėn iškeliavusio (2018) kun. Čarlzo Evansono apie Kryžiaus kelią. Tądien paskubom užsirašiau:

Liuteronų tradicijoje yra 10 stočių – be 4, neminimų Evangelijose (ar tai būtų Veronika bei 3 Jėzaus parpuolimai?). Bet dažnai einamos visos 14, nes tos 4 taip pat yra evangelinės dvasios.

Po kiekvienos kalbama „Tėve mūsų“ ir „Garbė Dievui“.

Gali būti giedama „Miela Kristaus galvelė“ (Krikščioniškos giesmės 66), „Mieliausias Jėzau, kuo Tu nusidėjai“ (Krikščioniškos giesmės 65).
(Minėjo dar vieną giesmę – apie Avinėlį, bet tos konkrečios neturime lietuviško vertimo).

1-oji stotis. Jėzus nuteisiamas mirti.
2-oji stotis. Jėzus paima nešti kryžių.
3-ioji stotis. Jėzus pirmą kartą parpuola po kryžiumi.
4-oji stotis. Jėzus sutinka savo Motiną.
5-oji stotis. Simonas Kirėnietis padeda Jėzui nešti kryžių.
6-oji stotis. Veronika nušluosto Jėzui veidą.
7-oji stotis. Jėzus parpuola antrą kartą.
8-oji stotis. Jėzus sutinka Jeruzalės moteris.
9-oji stotis. Jėzus parpuola trečią kartą.
10-oji stotis. Jėzui nuplėšia drabužius.
11-oji stotis. Jėzus prikalamas prie kryžiaus.
12-oji stotis. Jėzus miršta ant kryžiaus.
13-oji stotis. Jėzus nuimamas nuo kryžiaus.
14-oji stotis. Jėzus laidojamas kape.

Kur gauti meditacijas? Kiekvienas ieškantis atras. Arba parengs. Lietuvių k. liuteroniškų internete turbūt nerasime, bet kitomis kalbomis tikrai yra.

Iš ne liuteroniškų man artimiausios – Benedikto XVI (Joseph Ratzinger) „Kryžiaus kelias“.

2019 m. „Magnificat“ išleido „Kryžiaus kelią“ su Albrechto Diurerio iliustracijomis, bet kol kas tik tiek ir tegaliu pasakyti. Jei įdomu, rasite ir nuspręsite, nes tekstai – kataliko prancūzų poeto Paulio Claudelio, aš dar neperskaičiau.

Einama gali būti ir namie, jei nėra kitos galimybės.

Giesmė Miela Kristaus galvelė (Krikščioniškos giesmės Nr. 66)

1. Miela Kristaus galvelė, / Krauju pasruvusi!

Nėra sveikos vietelės, / Taip sudarkyta ji!

Erškėčiais vainikuota, / Galva brangiausioji,

Ir pajuokai išduota – / Tu man brangi esi!

2. Veideli tu mielasis, / Kuriuo nusistebi

Pasaulis šis piktasis, – / Kaip Tu didžiai kenti!

Ko nyksta grožis veido, / Ko akys mielosios,

Kurios taip šviesą skleidė, / Liūdnai prigesusios?

3. Ką, Jėzau, Tu kentėjai, / Tuo kaltas aš buvau,

Ką jausti čia turėjai, / Aš nuodėmėm pelniau.

Pažvelk: štai aš, kaltasis, / Sau bausmę nupelniau,

Žvelk į mane, mielasis, / Žvelk, Jėzau, aš prašau!

4. Priimk mane meilingai, / Mielas Ganytojau,

Nes iš Tavęs dosningai, / Ko troškau, tai gavau.

Esu aš valgydintas / Tavuoju mokymu,

Esu aš atgaivintas / Dangaus tikru džiaugsmu.

5. Po kryžiumi stovėsiu, / Tik pagailėk manęs,

Čia būsiu ir girdėsiu / Tavąsias dejones.

Aš jau nebeatstosiu, / Ak, Jėzau, nuo Tavęs

Ir mirštantį globosiu, / Nes gelbsti Tu mane.

6. Aš čia širdies ramybę / Ir atilsį randu,

Kai Jėzau, sunkenybę / Tavos mirties regiu.

O, kad ir aš galėčiau / Prie kryžiaus mirti čia,

Jei reiktų man kentėti, / Pastiprinki mane.

7. Tau nuolankiai dėkoju, / Ak, Viešpatie brangus,

Už meilę ir malonę, / Kurios Tu taip dosnus.

Padėk pasitikėti / Man Tavimi tvirtai,

Duok mirtį nugalėti / Ir džiaugtis amžinai.

8. Reikės kai atsiskirti, / Tik nepalik manęs,

Kai laikas bus man mirti, / Priimki prie savęs.

Ir kai širdis galiausiai / Apalps mirties metu,

Paguosk mane meiliausiai / Savu kentėjimu.

9. Paguosk mane meilingai, / Kai bus mirtis šalia,

Priminki, kaip galingai / Tu pergalėjai ją.

Tad į Tave žiūrėsiu / Tikėdamas tvirtai,

Širdy Tave turėsiu / Ir mirsiu aš linksmai.

T.: Paul Gerhardt, 1656; V.: Adomas Fridrichas Šimelpenigis (1699–1763); M.: Hans Leo Hassler, 1601

 Paskelbta 2019 04 19, atnaujinta 2021 04 02

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą