Marijos apsilankymas (liepos 2 d.)


Iliustracija: Visitation à la voute arc-en-ciel. Macha Chmakoff

Liuteronų bažnyčia Lietuvoje Marijos apsilankymą švenčia liepos 2-ąją. Šios dienos Evangelijos skaitinys yra Lk 1,39-56.

Įkeliu prof. dr. Algirdo Jurėno išverstą tekstą – skaitant kitą, ne tiek įprastą vertimą, Dievo Žodis gal suskambės netikėtai, gal nustebins, pradžiugins.  

Tomis dienomis Marija išsiruošusi skubiai nukeliavo į kalnus, į Judo miestą. 40 Ji įėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. 41 Kai Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, kūdikis šoktelėjo jos įsčiose. Elzbieta buvo pripildyta Šventosios Dvasios 42 ir garsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta tarp moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius! 43 Iš kur man tai, kad mano Viešpaties motina ateina pas mane? 44 Nes kai tik tavo sveikinimo balsas pasigirdo mano ausyse, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. 45 Palaiminta ta, kuri įtikėjo, kad įvyks tai, kas jai Viešpaties pasakyta.“

46 Marija tarė:
47 „Mano siela didžiai giria Viešpatį
ir mano dvasia džiaugiasi Dievu, mano Gelbėtoju,
48 nes Jis pažvelgė į savo tarnaitės žemumą.
Juk štai nuo dabar mane vadins palaiminta visos kartos,
49 nes didžių dalykų man padarė Galingasis.
Šventas yra Jo vardas,
50 ir Jo gailestingumas trunka per kartų kartas
tiems, kurie Jo bijosi.
51 Jis parodė galybę savo ranka:
Išsklaidė tuos, kurie buvo išdidžių širdies minčių,
52 numetė nuo sostų galiūnus
ir išaukštino žemuosius;
53 alkstančius pripildė gėrybių,
o turtuolius paleido tuščius;
54 Jis atėjo į pagalbą savo tarnui Izraeliui,
atsimindamas gailestingumą –
55 kaip pažadėjo mūsų protėviams –
Abraomui ir jo palikuonims per amžius.“

56 Marija pasiliko su ja apie tris mėnesius; paskui sugrįžo į savo namus.

Ekumeninis „Marijos giesmės“ („Magnificat“) vertimas yra čia.

Marijos giesme Magnificat giesmynas
Liuteronų bažnyčios giesmynas „Krikščioniškos giesmės“

Pdf: Marijos giesme Magnificat giesmynas

Kiti tekstai:

Rugpjūčio 15-oji Liuteronų bažnyčioje

Liuterio meilė Šv. Marijai, Dangaus Karalienei

Ji meldžiasi už Bažnyčią

Apreiškimas Marijai

Magnificat

Audio-video pamokėlė

Giesmė Mergelės vardas buvo Marija

Paskelbta 2018 07 02. Atnaujinta 2022 07 01.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

One thought on “Marijos apsilankymas (liepos 2 d.)

Parašykite komentarą