Kūčių vakaro pamaldos Liuteronų bažnyčioje 2018 (bukletas ir LRT įrašas)

2018 metų pamaldų transliacijos įrašas.

Prieš šimtą metų, per 1918-ųjų Kūčias, po I pasaulinio karo, King’s College Chapel Cambridge anglikonų kun. Eric Milner-White pradėjo Nine Lessons and Carols (9 kalėdinių šventojo Rašto skaitinių ir giesmių) pamaldų tradiciją. Tiesa, jų pirmtakės radosi maždaug pusšimčiu metų anksčiau, pradėjus būsimajam Edinburgo vyskupui Somerset Walpole ir būsimajam Kenterberio arkivyskupui Edward White Benson.

Nuo 1919 m. pirmoji šių pamaldų giesmė būna „Once in Royal David’s City“ („Kartą Dovydo mieste Betliejuj“).

Nuo 1928 m. Kūčių pamaldos tiesiogiai transliuojamos per BBC Radio 4: išskyrus 1930-uosius – visąlaik, net II pasaulinio karo metais. Nuo 1963 m. pradėta transliacija ir per TV, iš anksto nufilmavus kone tobulas apeigas.

Svarbu nepamiršti, kad gausių giesmėmis pamaldų, kur kasmet šiai progai sukuriama po naują „carol“ (šiuo atveju artimiausia reikšmė – „choralą“, „giesmę“) bei pateikiama gausybė naujų aranžuočių klasikinėms kalėdinėms giesmėms, šerdis vis dėlto yra būtent Dievo Žodis: tie 9 Šventojo Rašto skaitiniai – nuo Pradžios knygos (pirmosios nuodėmės bei evangelinio Dievo pažado) iki Evangelijos pagal Joną („Tas Žodis tapo kūnu“).

Perimtos, adaptuotos ir pamiltos įvairių bažnyčių visame pasaulyje – rašo, kad kasmet gauna gausybę bukletų įvairiausiomis kalbomis iš daugybės šalių, o žmonės liudija klausęsi radijo, pvz., įkopę į Everstą ar keliaudami dykuma. 

Vilniaus liuteronų parapijoje tokios pamaldos vyksta virš 15 metų, o nuo 2017-ųjų kasmet tiesiogiai transliuojamos per LRT Plius gruodžio 24 d.
Lauksime ir šiemet!

Bukletas: 2018 12 24 Kuciu pamaldos IS EILES. A5

                    2018 12 24 Kuciu pamaldos SUMAKETUOTA. A4

KALĖDINIŲ ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIŲ IR GIESMIŲ PAMALDOS

VIEŠPATIES GIMIMO ŠVENTĖS IŠVAKARĖS

2018 12 24

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia
Vokiečių g. 20

Jėzaus Gimimas. Giotto (1304-1306)

O jūs giedosite giesmes kaip tą naktį, kai švenčiama šventė, džiaugsitės iš širdies. (Iz 30,29a)

Procesija

(1) Giesmė Kartą Dovydo mieste Betliejuj

Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Amen.

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais! (pgl. 2 Kor 13,13)

Vyskupo Mindaugo Sabučio sveikinimo žodis

Malda

Visi drauge: TĖVE MŪSŲ

(2) Giesmė Tyli naktis, šventa naktis (T.: GMK 17, M.: KG 23)

(1 SKAITINYS) Pradžios knygos trečio skyriaus: nuo aštuntos iki penkioliktos ir nuo septynioliktos iki devynioliktos eilutės (Pr 3,8-15.17-19)

(3) Giesmė Jėzus Kristus, obelis

(2 SKAITINYS) Pradžios knygos dvidešimt antro skyriaus: nuo penkioliktos iki aštuonioliktos eilutės (Pr 22,15-18)

(4) Giesmė Atplaukia laivas pilnas

(3 SKAITINYS) Izaijo knygos devinto skyriaus: pirma, penkta ir šešta eilutės (Iz 9,1.5-6)

(5) Giesmė Betliejau mažas, nežymus         

(4 SKAITINYS) Izaijo knygos vienuolikto skyriaus: nuo pirmos iki ketvirtos ir nuo šeštos iki devintos eilutės (Iz 11,1-3a.4a.6-9)

(6) Giesmė Roželė pražydėjo(KG 34 (1-2.4.7) +)

(5 SKAITINYS) Evangelijos pagal Luką pirmo skyriaus: nuo dvidešimt šeštos iki trisdešimt penktos eilutės bei trisdešimt aštunta (Lk 1,26-35.38)

(7) Giesmė Mergelės vardas buvo Marija

(6 SKAITINYS) Evangelijos pagal Luką antro skyriaus: pirma ir nuo trečios iki septintos eilutės (Lk 2,1.3-7)

(8) Giesmė O Jėzau Kristau, rojus čia

(7 SKAITINYS) Evangelijos pagal Luką antro skyriaus: nuo aštuntos iki šešioliktos eilutės (Lk 2,8-16)

(9) Giesmė O Jėzau romus, o Jėzau puikus

(8 SKAITINYS) Evangelijos pagal Matą antro skyriaus: nuo pirmos iki dvyliktos eilutės (Mt 2,1-12)

(10) Giesmė Džiaugsmas užtekėjo štai

(9 SKAITINYS) Evangelijos pagal Joną pirmo skyriaus: nuo pirmos iki keturioliktos eilutės (Jn 1,1-14)

(11) Giesmė Ateikit Betliejun (TG 7)

Viešpats tesie su jumis!
Ir su tavo dvasia.

Malda 

Palaiminimas

(12) Giesmė Giesme skelbia angelai(TG 5)

Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę. (Jn 1,14)

***

INFORMACIJA APIE KALĖDŲ LAIKOTARPIO PAMALDAS

• Gruodžio 24 d., pirmadienis, 17 val. Kūčios. Kalėdinių Šventojo Rašto skaitinių ir giesmių pamaldos. Tiesioginė transliacija per LRT Plius

• Gruodžio 25 d., antradienis, 11 val. Viešpaties Gimimas. Kalėdų pamaldos su Šventąja Vakariene

• Gruodžio 26 d., trečiadienis, 18 val. Šv. Steponas, pirmasis kankinys. Pamaldos su Šventąja Vakariene

• Gruodžio 27 d., ketvirtadienis, 8 val. Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas. Rytmetinė

• Gruodžio 28 d., penktadienis, 17 val. Nekaltųjų vaikelių diena. Vakarinė

• Gruodžio 30 d., 1 sekmadienis po Kalėdų, 11 val. Pamaldos su Šventąja Vakariene

• Gruodžio 31 d., pirmadienis, 17 val. Senųjų metų vakaras. Pamaldos su Šventąja Vakariene

• Gruodžio 26 d., trečiadienis, 18 val. Šv. Steponas, pirmasis kankinys. Pamaldos su Šventąja Vakariene

• Gruodžio 27 d., ketvirtadienis, 8 val. Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas. Rytmetinė

• Gruodžio 28 d., penktadienis, 17 val. Nekaltųjų vaikelių diena. Vakarinė

• Gruodžio 30 d., 1 sekmadienis po Kalėdų, 11 val. Pamaldos su Šventąja Vakariene

• Gruodžio 31 d., pirmadienis, 17 val. Senųjų metų vakaras. Pamaldos su Šventąja Vakariene

Toliau – kaip įprasta: sekmadieniais 11 val. ir trečiadieniais 18 val. – pamaldos su Šventąja Vakariene; antradieniais ir ketvirtadieniais 8 val. – Rytmetinė; penktadieniais 17 val. – Vakarinė.

Bendros Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Naujųjų 2019 Viešpaties metų pamaldos vyks sausio 5 d., šeštadienį, 11 val. Tauragės evangelikų liuteronų Martyno Mažvydo bažnyčioje.

Vysk. Mindaugas Sabutis, tel. 8 687 95417
Kun. Ričardas Dokšas, tel. 8 612 37575

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia
Vokiečių g. 20

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą