Malda už Ukrainą

Žmogaus išmintis gali daug, bet ne viską. Mes, krikščionys, viltyje pavedame visus rūpesčius į visagalio, mylinčio Dievo rankas. Pasitikėdami Viešpačiu, nepaliaukime kasdien melstis už Ukrainą. (Vysk. Mindaugas Sabutis, 2023 07 12)

O, Dieve meilės ir tiesos,
Atsiųsk tautoms dangaus šviesos,
Kad vestų mus Tava ranka,
Gyvuotų laisvė ir taika.
(„Krikščioniškos giesmės“ Nr. 408)

Malda už Ukrainą
Pagal 46 psalmę kun. Dariaus Petkūno sudėta malda (2022)

 

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą