Malda prieš Sekmines (9 d.)

Yra tokia krikščioniška tradicija – melstis devynias dienas iš eilės ta pačia intencija. Tai vadinama devyndieniunovena. Liuteronams ji veik nepažįstama, skamba „katalikiškai“. Bet kun. Charles Evanson mokė, kad liuteronams su novena „viskas gerai“, ypač su pačia pirmąja, originaliąja – Sekminių novena.

Tai – devynių dienų malda po prisikėlusio Jėzaus Kristaus Dangun žengimo (Šeštinių), Mergelės Marijos ir apaštalų pavyzdžiu belaukiant Sekminių, Šventosios Dvasios atsiuntimo šventės, dar vadinamos Bažnyčios gimtadieniu:

Parėję jie susirinko aukštutiniame kambaryje, kur buvo apsistoję. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei Jo broliais.

Apd 1,13a.14

Pradedama penktadienį po Šeštinių, užaigiama šeštadienį prieš Sekmines.

1 diena. Penktadienis

1. Dvasia Šventoji, ateiki
Ir iš dangaus mums paskleiski
Šviesybės Tavo spindulį!
Aleliuja! Aleliuja!

(Iš Liuteronų bažnyčios giesmyno Krikščioniškos giesmės)

Dvasia Šventoji, ateiki. 126

Natos yra čia. Visa malda grojaraštyje yra čia.

Mielas dangaus Tėve, prašome Tave, malonėk suteikti vis iš naujo mums savo Šventąją Dvasią, kad Ji mus žadintų, apšviestų, padrąsintų ir įgalintų padaryti mažą, bet lemtingą žingsnį: nuo paguodos, kuria mes patys save raminame, į viltį, kuri ateina nuo Tavęs. Parodyk mums, koks šlovingas Tu esi ir kaip šlovinga Tavimi pasitikėti ir Tau paklusti. Amen.

(Krikščioniškos giesmės)

Tėve mūsų

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

2 diena. Šeštadienis

2. Ateik, globėja vargdienių,
Ateik, davėja dovanų!
Ateik, šviesybe širdelių!
Aleliuja! Aleliuja!

Mielas dangaus Tėve, prašome Tave, malonėk suteikti vis iš naujo mums savo Šventąją Dvasią, kad Ji mus žadintų, apšviestų, padrąsintų ir įgalintų padaryti mažą, bet lemtingą žingsnį: nuo paguodos, kuria mes patys save raminame, į viltį, kuri ateina nuo Tavęs. Parodyk mums, koks šlovingas Tu esi ir kaip šlovinga Tavimi pasitikėti ir Tau paklusti. Amen. 

Tėve mūsų

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

3 diena. Sekmadienis

3. Linksmintoja geriausioji,
Viešnia laukta širdžių esi,
Dangaus vėsa jas gaivini!
Aleliuja! Aleliuja!

Mielas dangaus Tėve, prašome Tave, malonėk suteikti vis iš naujo mums savo Šventąją Dvasią, kad Ji mus žadintų, apšviestų, padrąsintų ir įgalintų padaryti mažą, bet lemtingą žingsnį: nuo paguodos, kuria mes patys save raminame, į viltį, kuri ateina nuo Tavęs. Parodyk mums, koks šlovingas Tu esi ir kaip šlovinga Tavimi pasitikėti ir Tau paklusti. Amen. 

Tėve mūsų

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

4 diena. Pirmadienis

4. Tu darbuose pastiprini,
O karštyje atvėsini
Ir verkiantį palinksmini!
Aleliuja! Aleliuja!

Mielas dangaus Tėve, prašome Tave, malonėk suteikti vis iš naujo mums savo Šventąją Dvasią, kad Ji mus žadintų, apšviestų, padrąsintų ir įgalintų padaryti mažą, bet lemtingą žingsnį: nuo paguodos, kuria mes patys save raminame, į viltį, kuri ateina nuo Tavęs. Parodyk mums, koks šlovingas Tu esi ir kaip šlovinga Tavimi pasitikėti ir Tau paklusti. Amen. 

Tėve mūsų

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

5 diena. Antradienis

5. Šviesybė Tu pagarbinta,
Pripildyk širdis tikinčias,
Malonės Tavo meldžiančias!
Aleliuja! Aleliuja!

Mielas dangaus Tėve, prašome Tave, malonėk suteikti vis iš naujo mums savo Šventąją Dvasią, kad Ji mus žadintų, apšviestų, padrąsintų ir įgalintų padaryti mažą, bet lemtingą žingsnį: nuo paguodos, kuria mes patys save raminame, į viltį, kuri ateina nuo Tavęs. Parodyk mums, koks šlovingas Tu esi ir kaip šlovinga Tavimi pasitikėti ir Tau paklusti. Amen. 

Tėve mūsų

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

6 diena. Trečiadienis

6. Be Tavo dangiškos šviesos
Žmogus nedaro atgailos,
Nejaučia jis kaltės gilios!
Aleliuja! Aleliuja!

Mielas dangaus Tėve, prašome Tave, malonėk suteikti vis iš naujo mums savo Šventąją Dvasią, kad Ji mus žadintų, apšviestų, padrąsintų ir įgalintų padaryti mažą, bet lemtingą žingsnį: nuo paguodos, kuria mes patys save raminame, į viltį, kuri ateina nuo Tavęs. Parodyk mums, koks šlovingas Tu esi ir kaip šlovinga Tavimi pasitikėti ir Tau paklusti. Amen. 

Tėve mūsų

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

7 diena. Ketvirtadienis

7. Valyki ten, kur sutepta,
Drėkinki ten, kur per sausa,
Gaivinki, kas tik pažeista!
Aleliuja! Aleliuja!

Mielas dangaus Tėve, prašome Tave, malonėk suteikti vis iš naujo mums savo Šventąją Dvasią, kad Ji mus žadintų, apšviestų, padrąsintų ir įgalintų padaryti mažą, bet lemtingą žingsnį: nuo paguodos, kuria mes patys save raminame, į viltį, kuri ateina nuo Tavęs. Parodyk mums, koks šlovingas Tu esi ir kaip šlovinga Tavimi pasitikėti ir Tau paklusti. Amen. 

Tėve mūsų

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

8 diena. Penktadienis

8. Suminkštink širdis kietąsias,
Sušildyk meile šaltąsias,
Išvesk tieson paklydusias!
Aleliuja! Aleliuja!

Mielas dangaus Tėve, prašome Tave, malonėk suteikti vis iš naujo mums savo Šventąją Dvasią, kad Ji mus žadintų, apšviestų, padrąsintų ir įgalintų padaryti mažą, bet lemtingą žingsnį: nuo paguodos, kuria mes patys save raminame, į viltį, kuri ateina nuo Tavęs. Parodyk mums, koks šlovingas Tu esi ir kaip šlovinga Tavimi pasitikėti ir Tau paklusti. Amen. 

Tėve mūsų

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

9 diena. Šeštadienis

9. Išpildyk norą tikinčių,
Duok nuraminimui širdžių
Septyneriopų dovanų!
Aleliuja! Aleliuja!

10. Per Kristaus kryžiaus nuopelną
Suteiki mums išganymą,
Dangaus linksmybę amžiną!
Aleliuja! Aleliuja!

O, ateik dabar, ateik, Šventoji Dvasia, Tu, švelni nuliūdusių širdžių ramintoja ir globėja šių laikų varguose: ateik, nuodėmių valytoja ir žaizdų gydytoja, ateik, silpnųjų stiprybe ir pavargusiųjų ramsti! Ateik, mažųjų mokytoja ir išpuikėlių drausmintoja! Ateik, ištikimas našlaičių Tėve ir maloningas našlių Teisėjau! Ateik, vargdienių viltie ir apsunkintų gaivestie! Ateik, jūrų žvaigžde ir uoste audrose! Ateik, brangus gyvenimo papuošale ir paskutinis sustojime mirtyje! Ateik, Šventoji Dvasia, ateik, pasigailėk manęs. Padaryk mane sau tinkamą ir nusileisk maloningai ant manęs! Tu esi didi, aš – mažas, Tu stipri, aš – silpnas. Teįvyksta tai dėl Tavo didžio gailestingumo. Amen. (Krikščioniškos giesmės)

Tėve mūsų

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo. (Lk 11,13)

Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus. Jn 14,18

Giesmės tekstas ir natos yra čia. Daugiau giesmių rasite šiame grojaraštyje (žr. iš eilės pgl. liturginius metus, kol rasite Sekminių giesmes).


Walters Manuscript fol., 15 a.

Paskelbta 2019 05 31, atnaujinta 2023 05 19.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą