Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas (liepos 25 d.)|Ps 33

Kur randu liuteronišką liturginių metų eigą, kur turiu tą kalendorių?

Pirmiausia – mūsų Bažnyčios giesmyne Krikščioniškos giesmės (2007) – gale, nuo 940 psl.

Atnaujintą, pagal mūsų Bažnyčios tradiciją papildytą kalendorių turime ir knygoje Liuteronybė. Kas tai? (2018) – nuo 263 psl.

Visa tai suvedu į Liuteronų žinias, atsidarau ir randu. 

Jokūbas vyresnysis, apaštalas. Santiago_el_Mayor. El Greco. c. 1590
Jokūbas vyresnysis, apaštalas. El Greco, c. 1590

Čia prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnūs Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime.“ 36 Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“ 37 Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam Tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje?“ 38 Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?“ 39 Jie sako: „Galime.“ Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. 40 Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje; tai bus tiems, kuriems paskirta.“ 41 Tai išgirdę, dešimt kitų supyko ant Jokūbo ir Jono.

42 Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: „Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galią. 43 Tarp jūsų yra ne taip! Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas, 44 ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas. 45 Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo ne kad Jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį.“ (Mk 10,35-45)

Saint James the Greater, by Rembrandt
Jokūbas vyresnysis, apaštalas. Rembrantas, 1661

Liturginiame kalendoriuje yra dar dvi šventės su Šv. Jokūbo vardu: gegužės 1 d. – Šv. Jokūbas jaunesnysis (kartu su Šv. Pilypu), o spalio 23 d. – Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys.

Šv. Jokūbas vyresnysis – vienas iš trijų apaštalų (drauge su Petru ir Jonu), kuriems buvo duota dalyvauti Jayro dukrelės prikėlime, Viešpaties Atsimainyme ir Getsemanės kančioje.

Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?

Jonas pergyveno kitus apaštalus, patyrė ir mums perteikė įstabius nesuvokiamus dalykus, o štai Jokūbas – pirmasis kankinys iš Dvylikos Jėzaus išsirinktųjų. Praėjus maždaug dešimtmečiui po Nukryžiavimo, apie tą patį Velykų laiką, Jokūbui nukirsta galva (Apd 12,1-2). Už ką? Kad liudijo tai, ką mes išpažįstame Krikšto ir kiekvienų pamaldų metu: kad Jėzus Kristus yra Viešpats, kad Jis prisikėlė ir atpirko mus, pakrikštytuosius, iš mirties.

(Pgl. William Weedon knygą Celebrating The Saints, 2016.)

Juan Fernández Navarrete, „El Mudo“, 1571

Gaidos: Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas (liepos 25 d.). Ps 33,4–5.18–20.22 (Mk 10,35-45)

VIEŠPATIE, būki Tu mums gailestingas, mes gi taip Tavim tikim.

VIEŠPATIES žodis teisingas,
tikras Jo darbas kiekvienas.
Brangi Jam teisė ir teisingumas,
o Jo malonių pilna yra žemė. – P.

VIEŠPATIES akys žvelgia į tuos, kur Jo bijo,
kurie tikis Jojo malonės.
Jis jų gyvybę nuo mirties saugo
ir bado metu pamaitina. – P.

Mes Jo didžiai išsiilgę,
Jis mūsų rėmėjas ir skydas.
VIEŠPATIE, būki Tu mums gailestingas,
mes gi taip Tavim tikim. – P. x2

Jokūbas vyresnysis, apaštalas. Patmos Šv. Jono Evangelisto (Teologo) vienuolynas, 12 a.

 Trumpai apie liuteronų pamaldose giedamas psalmes yra čia.

Publikuota 2018 07 23.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą