Šviesos kelias – Via Lucis

Šviesos kelias 2024 04 06

Įvykiai po Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo iš mirties

Šviesos kelias tarsi pratęsia Didįjį Penktadienį apmąstytą mūsų Išganytojo Kryžiaus kelią – jau nuo pergalingo Prisikėlimo.

Visos stotys imtos iš Evangelijų ir Apaštalų darbų.

Šviesos kelias 2016. Evaldo Lasio nuotr.

1 stotis. Jėzus prisikelia iš numirusių

„Kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.“ (Mt 5,45)

2 stotis. Randamas tuščias kapas

Moterys išsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? (Lk 24,5)

3 stotis. Prisikėlęs Jėzus pasirodo Marijai Magdalenai

Jėzus jai sako: „Marija!“ Ji atsigręžė ir sušuko hebrajiškai: „Rabuni!“ (Tai reiškia „Mokytojau“.) (Jn 20,16)

4 stotis. Jėzus pasirodo kelyje į Emausą

O jie kalbėjo: „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai Jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?“ (Lk 24,32)

5 stotis. Jėzus atpažįstamas, kai laužo duoną

O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai Jis laužė duoną. (Lk 24,35)

6 stotis. Jėzus pasirodo mokiniams Jeruzalėje

Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ (Jn 20,19)

7 stotis. Jėzus mokiniams suteikia galią atleisti nuodėmes

„Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos.“ (Jn 20,23)

8 stotis. Jėzus sutvirtina Tomo tikėjimą

Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20,29)

9 stotis. Jėzus pasirodo prie Tiberiados ežero

O Jėzus jiems tarė: „Vaikeliai, ar neturite ko valgyti?“ Tie atsakė: „Ne.“ (Jn 21,5)

10 stotis. Jėzus įsako Petrui ganyti Jo avis

Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“ Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausia: „Ar myli mane?“ – ir atsakė: „Viešpatie, Tu viską žinai. Tu žinai, kad Tave myliu.“ Jėzus jam tarė: „Ganyk mano avis.“ (Jn 21,17)

11 stotis. Jėzus siunčia mokinius į visą pasaulį

„Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.“ (Mt 28,19)

12 stotis. Jėzaus Dangun žengimas

„Vyrai galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate Jį matę žengiant į dangų.“ (Apd 1,11)

13 stotis. Mokiniai kartu su Marija laukia maldoje

Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei Jo broliais. (Apd 1,14)

14 stotis. Per Sekmines nužengia Šventoji Dvasia

Tai pasakęs, Jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. (Jn 20,22)

***

Yra ir daugiau stočių, apmąstomų šalia arba vietoj kai kurių aukščiau pateiktųjų (pvz.: žemės drebėjimas; Marijos Magdalenos skelbimas apie Prisikėlimą mokiniams; Jėzaus pasirodymas Sauliui – apaštalui Pauliui ir kt.).

***

Yra ir dar viena krikščioniška tradicija – melstis devynias dienas iš eilės ta pačia intencija. Tai vadinama devyndieniu – novena.

Pati pirmoji, originalioji – Sekminių novena. Tai – devynių dienų malda po prisikėlusio Jėzaus Kristaus Dangun žengimo (Šeštinių) belaukiant Sekminių – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventės, dar vadinamos Bažnyčios gimtadieniu. 

Sekminių novena liuteronams yra čia.

Pgl. laikrodžio rodyklę: Prisikėlimas; Noli me tangere; Dangun žengimas; Sekminės. Meister des Schöppinger Altars, c. 1449. Pfarrkirche, Westfalen

Aistės Karpytės nuotrauka, 2022
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą