Apie liuteronus

Kaip sako vienas bičiulis kunigas (liuteronų kunigas), svarbu, kad viskas būtų vienam daikte. Taigi :) Reformacijos metais (1517 / 2017), kol laukiame knygos apie liuteronybę (!), čia galima rasti kelis esminius punktus. Kaip sakau vyresniesiems vaikams – papasakokit taip, kad mažas suprastų. Taip gimė mūsų jubiliejinė giesmelė-dainelė #Liuteronai500, kurią kitas bičiulis kunigas pajutęs taip draugiškai įvertino: Teologija trumpai ir suprantamai. Taigi, apie liuteronybę per porą minučių (doktrina ir lietuviški momentai): Tekstas su paraštėmis ir melodija yra čia

Dažniausiai žmonės klausia: „Tai kuo gi jūs skiriatės nuo mūsų?“ Vienas vyresnės kartos kunigų mielai paaiškindavęs: Viskas tas pats, tik biškį kitaip.

liuteronas katalikas protestantas Katalikų draugišku žvilgsniu:

Ortodokso giliu pajautimu: skaityti ir žiūrėti nuotraukas čia
(Ir dar čia gali patikti: 5 mitai apie įvairias krikščionių konfesijas)

Žemaičio kaimynišku dėmėjimusi: Rimvydo Valatkos pranešimas yra čia

Mes patys apie save trumpai papasakojame čia

Viskas prasidėjo nuo 95 Martyno Liuterio tezių. Jas rasite čia

update

Spalio 31 d. daug tikinčiųjų visame pasaulyje mini Reformacijos – tikėjimo atnaujinimo – dieną. Dabar skaičiuojame nuo 95-tos savaitės iki 2017-ųjų spalio 31 d. ir antradieniais skaitome Liuterio mintis iš Katekizmų, kitų raštų, giesmių, pokalbių. Čia yra visos skaidrės

Čia yra šis antspaudas – Liuterio Rožė su paaiškinimais Reformacijos metai Liuterio Roze

Kas tas Liuteris? Kunigas, daktaras Martynas Liuteris (Martin Luther, 1483-1546). Trumpai, kiek pajėgiant, tiek užgriebiant: paveiksliukai, žodžiai, TV – čia

LiuteriukasRyžausi pabandyti papasakoti ir apie Martyno Liuterio žmoną Kathariną.

Katie

Viešpaties malda Tėve mūsų su Martyno Liuterio Katekizmo ištraukomis 90 kasd

O čia yra Liuterio ryto ir vakaro maldos

Mūsų Bažnyčios tikėjimo išpažinimo raštai yra sudėti čiaČia – atskirai į facebooko albumą sudėti Apaštališkojo tikėjimo išpažinimo paaiškinimai iš Liuterio Didžiojo Katekizmo, o čia - Augsburgo tikėjimo išpažinimas paveikslėliuose  2017 pasto zenklas Reformacijai 500 Vokas

Apie Mergelę Mariją – čia

virgin-and-child-holding-a-half-eaten-pear-1512

O čia?!. Čia apie tokį fenomeną – mūsų, Lietuvos liuteronų, kapinių šventes, kurios sustato dalykus nuo galvos ant kojų. Gali būti įdomu :) Ilsekis-linksmai-Skaidres-Vainikauskaites Ką dar pasakyti prie to, kas giesmelėje sudėta? Gal kunigų vardus ir parapijas bei kontaktus? Rasite čia!

Mindaugas Sabutis 2017. Jono Klemano nuotr (2)
Jono Klėmano nuotr.

Liuteronus drąsiai galima vadinti nusidėjėlių bažnyčia: skaitykite vysk. Sabučio laišką žurnalo Naujasis Židinys-Aidai redaktoriui Lietuvos liuteronų bažnyčia – šaudyta, bet vis dar gyva.

Reformacijai 500

Išganymas tik per Raštą, tik per tikėjimą, tik per malonę: Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia – visa, ką turime (įskaitant save pačius), priklauso Dievui. Ir viską vainikuoja Solus Christus – tik per Kristų.
(Vysk. Mindaugas Sabutis)

baznytele Kryzius

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą