Himnas Meilei. Švenčiausioji Trejybė

Psalmė Švč. Trejybės šventės pamaldoms yra čia.
Atanaziškasis tikėjimo išpažinimas yra čia.

Dievas, kurio niekas nėra regėjęs, prisiima žmogaus veidą ir tuo pilnutinai apsireiškia.

Daugiau apie ikoną.

A. Rubliovas. Švč. Trejybė
A. Rubliovas. Švč. Trejybė. 15 a.

Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinės. Kai ateis metas tobulumui, kas yra dalinis – pasibaigs. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas; tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.

(Pirmas laiškas korintiečiams, 13 skyrius)

Trejybe Betliejaus

Betliejaus sesučių Trejybė

Ištrauka iš Andrejaus Tarkovskio filmo Андрей Рублёв
(žiūrėti YouTube)

Paskelbta 2016 05 22

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

One thought on “Himnas Meilei. Švenčiausioji Trejybė

  1. Atgalinis pranešimas: Kas man pagelbės? - VERSLI MAMA

Parašykite komentarą