1 Advento sekmadienis | Ps 47

Kai jie prisiartino prie Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie Alyvų kalno, Jėzus pasiuntė du mokinius, tardamas: „Eikite į priešais esantį kaimą ir tuojau rasite pririštą asilę su asilaičiu. Atriškite ir atveskite juos man. O jeigu kas imtų dėl to teirautis, atsakykite: ‘Jų reikia Viešpačiui’, ir iš karto juos paleis.“ Tai įvyko, kad išsipildytų pranašo žodžiai:
Pasakykite Siono dukteriai:
štai atkeliauja tavo karalius.
Jis romus, Jis joja ant asilės,
lydimas asilaičio, nešulinio gyvulio jauniklio.
Mokiniai nuėjo ir padarė, kaip Jėzaus buvo įsakyta.
Jie atvedė asilę su asilaičiu, apdengė juos savo apsiaustais, o Jėzus užsėdo ant viršaus. Didžiausia minia tiesė drabužius Jam ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė:
Osana Dovydo Sūnui!
Garbė Tam, kuris ateina Viešpaties vardu!
Osana aukštybėse!“
Jam įžengus į Jeruzalę, sujudo visas miestas ir klausinėjo: „Kas Jis toksai?“ O minios kalbėjo: „Tai pranašas Jėzus iš Galilėjos Nazareto.“

Mt 21,1-11

Įžengimas į Jeruzalę. Giotto, c. 1305.

Gaidos: 1 Advento sekmadienis. Ps 47,2-3.6-9 (kai Mt 21,1-11)

1 Advento sekmadienis. Ps 47,2-3.6-9 (kai Mt 21,1-11)

2 Advento sekmadienis
3 Advento sekmadienis
4 Advento sekmadienis

Gėlė Jeruzalėje. Indrės
Žydinti gėlė Jeruzalėje. Indrės Selenytės nuotr., 2018

Apie psalmes pamaldose trumpai yra čia.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą