Jėzus Kristus, obelis

Jėzus Kristus, obelis

Divine Hymns or Spiritual Songs, compiled by Joshua Smith, New Hampshire, 1784
Tune by Elizabeth Poston, 1905-1987

Lucas Cranach vyr. Zmogaus nuopolis Pazinimo medis 1530
Žmogaus nuopolis / Pažinimo medis. Lukas Kranachas vyr., 1530

1. Gyvybės medį štai matau
Žaliuojant už visus gražiau, / x2
Jo vaisiai gausūs amžini,
Tai – Jėzus Kristus, obelis.

Мадонна с младенцем под яблоней  Холст (перев с дерева), масло 87х59 см  Между 1520-1526
Madona su Kudikiu po obelimi. Lukas Kranachas vyr. 1525-1530

2. Sunku tą šlovę apsakyt,
Tačiau tikėjimo akim / x2.
Jau regi siela, kad viltis –
Tai Jėzus Kristus, obelis.

5th century Garden of Eden mosaic in mausoleum of Galla Placidia in Ravenna
Edeno sodas. 5 a. mozaika Galos Placidijos mauzoliejuje Ravenoje

3. Vaikiausi laimės aš ilgai
Ir viską iššvaisčiau1 per tai, / x2.
Bet dovanos2 daugiau užvis
Man Jėzus Kristus, obelis.

1 Sąmoningai daug tų „ščv…“ – sumaištis, netvarka, neviltis: nuodėmė.
2 Dovanos – ir atleis, ir apdovanos.

Sunaus palaiduno sugrizimas Rembrandt c. 1661–1669
Sūnaus palaidūno sugrįžimas. Rembrandt, c. 1661–1669

4. Sunkioj kelionėj privargau,
Čia pailsėsiu pagaliau – / x2.
Priglaus pavėsy, atgaivins
Tik Jėzus Kristus, obelis.

Mozaika Šv. Klemenso bazilikoje Romoje, c. 1200

5. Gyvybę teikia vaisius Jo,
Nemirs tikėjimas, gyvuos, / x2.
Nes mano sielos ilgesys –
Tai Jėzus Kristus, obelis.

V.: Vilma Sabutienė, 2017 ruduo

PDF: Jezus Kristus, obelis. Gaidos. 4 balsai

Įstatymas ir malonė. Lukas Kranachas vyr., 1529
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą