Jėzus Kristus, Obelis

Jesus Christ the Apple Tree

Gali būti, kad šiai giesmei (iš pradžių – eilėraščiui) jau virš pustrečio šimto metų; ji susijusi ir su Didžiąja Britanija, ir su JAV; jos atsiradimo kontekste minimi baptistai, o dabar gal labiausiai paplitusi tarp anglikonų (o gal ne?).

Ne viena melodijos versija. Šios – kompozitorė Elizabeth Poston, bendradarbiavusi su tokiais žodžio galiūnais kaip C. S. Lewis, Dylan Thomas ir kt. Labai produktyvi, akademikė, senųjų giesmių ir liaudies muzikos aranžuotoja, kūrė radijui ir televizijai, vadovavo moterų kompozitorių draugijai.

Elizabeth Poston (1905-1987) britishmusiccollection.org.uk nuotr.

Kaip obelis tarp miško medžių,
mano mylimasis tarp vaikinų!
Smagu sėdėti jo paūksmėje,
o jo vaisiai man saldūs.

(Giesmių giesmės knyga 2,3)

Aikštės viduryje, tarp upės atšakų, auga gyvybės medis, duodantis dvylika derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. (Apreiškimas Jonui 22,2)

Jėzus Kristus, Obelis

 T.: R. H., anon. (amer.). „London Spiritual Magazine“, 1761
„Divine Hymns or Spiritual Songs“. Joshua Smith, 1784
M.: Elizabeth Poston, 1967

Lucas Cranach vyr. Zmogaus nuopolis Pazinimo medis 1530
Žmogaus nuopolis / Pažinimo medis. Lukas Kranachas vyr., 1530

1. Gyvybės medį štai matau
Žaliuojant už visus gražiau, / x2
Jo vaisiai gausūs amžini,
Tai – Jėzus Kristus, Obelis.

Мадонна с младенцем под яблоней  Холст (перев с дерева), масло 87х59 см  Между 1520-1526
Madona su Kudikiu po obelimi. Lukas Kranachas vyr. 1525-1530

2. Sunku tą šlovę apsakyt,
Tačiau tikėjimo akim / x2.
Jau regi siela, kad viltis –
Tai Jėzus Kristus, Obelis.

5th century Garden of Eden mosaic in mausoleum of Galla Placidia in Ravenna
Edeno sodas. 5 a. mozaika Galos Placidijos mauzoliejuje Ravenoje

3. Vaikiausi laimės aš ilgai
Ir viską iššvaisčiau1 per tai, / x2.
Bet dovanos2 daugiau užvis
Man Jėzus Kristus, Obelis.

1 Sąmoningai daug tų „ščv…“ – sumaištis, netvarka, neviltis: nuodėmė.
2 Dovanos – ir atleis, ir apdovanos.

Sunaus palaiduno sugrizimas Rembrandt c. 1661–1669
Sūnaus palaidūno sugrįžimas. Rembrandt, c. 1661–1669

4. Sunkioj kelionėj privargau,
Čia pailsėsiu pagaliau – / x2.
Priglaus pavėsy, atgaivins
Tik Jėzus Kristus, Obelis.

Mozaika Šv. Klemenso bazilikoje Romoje, c. 1200

5. Gyvybę teikia vaisius Jo,
Nemirs tikėjimas, gyvuos, / x2.
Nes mano sielos ilgesys –
Tai Jėzus Kristus, Obelis.

V.: Vilma Sabutienė, 2017 ruduo

PDF: Jezus Kristus, Obelis. Gaidos. 4 balsai

Įstatymas ir malonė. Lukas Kranachas vyr., 1529

Paskelbta 2017 11 19.

2018 12 24 pamaldų Vilniaus liuteronų bažnyčioje bukletas yra čia.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą