Mergelės vardas buvo Marija

The Angel Gabriel From Heaven Came

Apreiskimas Marijai. Rublev
Благовещение. Андрей Рублёв, 1405

26 Šeštą mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, 27 pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. 28 Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ 29 Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. 30 O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!
31 Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų,
kurį pavadinsi Jėzumi.
32 Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus.
Viešpats Dievas duos Jam Jo tėvo Dovydo sostą;
33 Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius,
ir Jo karaliavimui nebus galo.“
34 Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ 35 Angelas jai atsakė:
„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs,
ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu;
todėl ir tavo kūdikis bus šventas
ir vadinamas Dievo Sūnumi.
36 Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, 37 nes Dievui nėra negalimų dalykų.“ 38 Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“ Ir angelas pasitraukė.

Lk 1,26-38

 

Ieškojau kitos giesmės Amerikos liuteronų giesmyne. Ir vėl atsiverčiau šią. Dovanų Adventui. Nes Dievui nėra bevardžių žmonių. 

Tai – baskų liaudies giesmė, kurios pagrindas – viduramžių (13-14 a.) Angelus Ad Virginem (lot. k.). Ją užrašė prancūzas muzikos mokytojas ir kompozitorius Charles Bordes (19 a.), o anglų k. perteikė anglikonų kunigas ir įvairių sričių žinovas Sabine Baring-Gould (1834-1924), kuris vaikystėje praleido žiemą baskų regione. Gaida vadinasi „Gabriel’s Message“ (Gabrieliaus žinia). Dažniausiai atliekamą jos aranžuotę mums paliko Edgar Pettman (Modern Christmas Carols, 1892).

Mergeles vardas buvo Marija. The Angel Gabriel form Heaven Came

Mergelės vardas buvo Marija
Baskų kalėdinė giesmė (Birjina gaztetto bat zegoen)
The Angel Gabriel From Heaven Came
Sabine Baring-Gould, 1892.
Iz 7,14; Lk 1,26-38.46-55

Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. (Lk 1,31)

 

Mergelės vardas buvo Marija.
Aplankė angelas Gabrielius ją:
„Sveika, malonėmis apdovanotoji,
Palaiminta labiausiai!”
Gloria! (in excelsis Deo)

„Tu pagimdysi Sūnų – nebijok! –
Išpranašautą Kūdikį. Žinok,
Pats Viešpats su tavim! Visi tave vadins
Palaiminta labiausiai.“
Gloria!

„Štai Viešpaties tarnaitė aš esu,
Dvasia manoji džiaugiasi Dievu.
Magnificat! Jo vardas šventas! TEBŪNIE!..
Palaiminta labiausiai…
Gloria!

Emanuelis – Dievas su mumis,
Betliejuj gimė Kristus Kūdikis!
Visi krikščionys Dievo Žodį prisimins:
Palaiminta labiausiai.
Gloria!

 V. (parafr.): Vilma Sabutienė. 2017 11 30, Šv. Andriejus

The Word himself was waiting on her word. (Malcolm Guite. Annunciation)

Fra Angelico, The Annunciation, 1437-46
Fra Angelico. Apreiškimas Marijai, 1437-46

Šeštą mėnesį angelas GABRIELIUS buvo Dievo pasiųstas į GALILĖJOS miestą, kuris vadinasi NAZARETAS, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu JUOZAPAS, iš DOVYDO namų; o mergelės vardas buvo MARIJA. … Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi JĖZUMI.
- Visa tai dėl … (įrašyk savo VARDĄ). ❤️

Paskelbta 2017 11 30.

2018 12 24 pamaldų Vilniaus liuteronų bažnyčioje bukletas yra čia.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą