Mergelės vardas buvo Marija

Atnaujinta 2018 03 25. Verbų (Palmių) sekmadienis / Apreiškimas Marijai

Apreiskimas Marijai. Rublev
Благовещение. Андрей Рублёв, 1405

26 Šeštą mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, 27 pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. 28 Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ 29 Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. 30 O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!
31 Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų,
kurį pavadinsi Jėzumi.
32 Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus.
Viešpats Dievas duos Jam Jo tėvo Dovydo sostą;
33 Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius,
ir Jo karaliavimui nebus galo.“
34 Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ 35 Angelas jai atsakė:
„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs,
ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu;
todėl ir tavo kūdikis bus šventas
ir vadinamas Dievo Sūnumi.
36 Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, 37 nes Dievui nėra negalimų dalykų.“ 38 Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“ Ir angelas pasitraukė.

Lk 1,26-38

 

Ieškojau vienos giesmės Amerikos liuteronų giesmyne. Ir vėl atsiverčiau šią. Dovanų Adventui. Nes Dievui nėra bevardžių žmonių 

Mergeles vardas buvo Marija. The Angel Gabriel form Heaven Came

Mergelės vardas buvo Marija
Baskų kalėdinė giesmė (Birjina gaztetto bat zegoen)
The Angel Gabriel From Heaven Came
Sabine Baring-Gould, 1892.
Iz 7,14; Lk 1,26-38.46-55

Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. (Lk 1,31)

 

Mergelės vardas buvo Marija.
Aplankė angelas Gabrielius ją:
„Sveika, malonėmis apdovanotoji,
Palaiminta labiausiai!”
Gloria! (in excelsis Deo)

„Tu pagimdysi Sūnų – nebijok! –
Išpranašautą Kūdikį. Žinok,
Pats Viešpats su tavim! Visi tave vadins
Palaiminta labiausiai.“
Gloria!

„Štai Viešpaties tarnaitė aš esu,
Dvasia manoji džiaugiasi Dievu.
Magnificat! Jo vardas šventas! TEBŪNIE!..
Palaiminta labiausiai…
Gloria!

Emanuelis – Dievas su mumis,
Betliejuj gimė Kristus Kūdikis!
Visi krikščionys Dievo Žodį prisimins:
Palaiminta labiausiai.
Gloria!

 V. (parafr.): Vilma Sabutienė. 2017 11 30, Šv. Andriejus

pdf gaidos liet.: Mergelės vardas buvo Marija

The Word himself was waiting on her word. (Malcolm Guite. Annunciation)

Fra Angelico, The Annunciation, 1437-46
Fra Angelico. Apreiškimas Marijai, 1437-46
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą