Giesmė „Ateikit Betliejun“

Adeste Fideles

Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu.

Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS

Giesmių rinkinys „Teskamba giesmės“ Nr. 7
T. ir M.: John Francis Wade, 1751
Natos yra ČIA.

Gieda ansamblis „Adoremus“, vargonais groja vadovė Renata Kreimerė; 2020 12 24.
Visų karantino Kūčių vakaro pamaldų Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje įrašas yra ČIA.

1. Ateikit Betliejun, visos žemės tautos,
Ateikit su pagarba ir džiaugsmu.
Žvelkit, Vaikelis dieviškas ten gimė!
Ateikite pagarbint, ateikite pagarbint,
Ateikite pagarbint Viešpatį!

2. Linksmai, angelų pulkai, giedokit giesmes
Ir himnus jūs, chorai, padangėse!
Dievui garbė tekyla į aukštybes.
Ateikite pagarbint, ateikite pagarbint,
Ateikite pagarbint Viešpatį!

3. O Viešpatie gimęs, sveikinam Tave mes,
Tau atnešam garbę, Tu vertas jos.
Amžino Tėvo Žodis kūnu tapo.
Ateikite pagarbint, ateikite pagarbint,
Ateikite pagarbint Viešpatį!

❄ ❄ ❄

Tai – visada priešpaskutinė giesmė Šventojo Rašto skaitinių ir giesmių pamaldose (Nine Lessons and Carols), giedama po Prologo (Evangelijos pagal Joną): Amžino Tėvo Žodis kūnu tapo.

Mes, liuteronai, giedame vertimo versiją, kuri vadinasi „Ateikit Betliejun“, 3 turimus lietuviškus posmelius. Yra ne vienas skirtingų bažnyčių vertimas į lietuvių kalbą (pvz., „Ateikite, žmonės“; „Ateikite džiugūs“ – ir šių lyg ne po vieną variantą).

Mūsų giedamame tekste nėra išversto 2 posmelio iš lotyniškojo originalo, kuris perteikia Nikėjiškąjį išpažinimą, kad tikime Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet ne sukurtą … Jis … priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi

Ateikit Betliejun
„Teskamba giesmės“. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centras, 1998.

„Ateikime“ ar „Ateikite“? Kaip kada. 

Originalūs giesmės žodžiai  – 4 posmeliai lotynų kalba – priskiriami 18 a. Anglijoje ir Prancūzijoje gyvenusiam katalikui pasauliečiui John Francis Wade (užrašiusiam giesmę 1744, išspausdinusiam 1751), bet ne tik jam. Minimi ir kiti teksto (pvz., Šv. Bonaventūras, 13 a.) bei melodijos autoriai ir portugališka giesmės kilmė (Prosa In Nativitáte Dómini).

(Beje, yra teorija, kad John Francis Wade rašė su politine potekste, kur „angelorum“ primena „anglorum“, o „vaikelis“ esąs Jaunasis pretendentas, žr. istorines to meto aplinkybes.)

Į anglų k. 1841 tekstą išvertė katalikų kunigas Frederick Oakeley. (Per laiką buvo sukurta ir daugiau posmų lotynų k., jie kartais įterpiami į giesmės vidurį.)

Tas Žodis tapo kūnu
ir gyveno tarp mūsų;

mes regėjome jo šlovę -
šlovę Tėvo viengimio Sūnaus,
pilno malonės ir tiesos.

(Jn 1,14)

2012 Kūčios Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje. Dariaus Abromaičio nuotr.
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

One thought on “Giesmė „Ateikit Betliejun“

  1. Mokslų akademijos choras giedam iš gaidų, kur parašytas autorius muzika John Reading, tekstas Jean Francois Borderis 17a. „Adeste fideles“, na o vertimas :ateikite žmonės, džiūgus iškilmingi, ateikit Betliejun…. gimusį rasit angelų karalių…
    Dalija

Parašykite komentarą