Liuteronų giesmės – visiems giedantiems

Nacionalinės vargonininkų asociacijos bažnytinės muzikos kursuose 2021 m. drauge su visais Bažnyčios ir muzikos pasaulio žmonėmis dalyvavo ir bent dvi liuteronės iš Vilniaus parapijos, Renata ir Vilma (o ir daugiau).  Ačiū už šią galimybę šviestis ir už bendrystę! 

Išgirdę paraginimą pasidalinti giesmėmis, ryžomės pasiūlyti tai, ką turime liuteronų bažnyčioje, dar vadinamoje “giedančia bažnyčia”. Kiekvienose pamaldose sugiedame bent keturias bendras parapijos giesmes (o dar pagieda ir chorai, ansambliai), giedame visomis svarbiausiomis gyvenimo progomis ir kasdienybėje.

Liuteronų bažnyčioje daugumos giesmių autoriai – liuteronai, bet dalį giesmyno sudaro ir iki 16 a. atsiradusios Bažnyčioje gyvuojančios giesmės, ir vėlesnės kitų bažnyčių kilmės giesmės („Šventa Dvasia, pas mus ateik,“ „Tyli naktis“, „Roželė pražydėjo“, „Bažnyčia pastatyta“, „Viešpatie, Tau arčiau“ ir kt.).

Mūsų giesmės (drįstame sakyti – absoliuti jų dauguma) tinka ir kitoms krikščionių bažnyčioms, neprieštarauja teologiškai. Galite tuo įsitikinti, atsivertę bet kurios tekstą ir sugiedoję.

Liuteroniškos giesmės šerdis yra Dievo žodis. Skamba Dievo – Tėvo, Sūnaus Jėzaus Kristaus ir Šventosios Dvasios – garbinimas; malda; Įstatymo ir Evangelijos skelbimas; žvilgsnio ir širdies kreipimas į kliovimąsi Kristaus kryžiumi kiekvieną gyvenimo akimirką bei mirties akivaizdoje.

Giesmės sukurtos įvairiai – nuo pirmųjų krikščionybės amžių iki mūsų laikų, temos – liturginiai ir žmogaus gyvenimo metai nuo Advento iki Amžinybės.

Kur rasti liuteronų giesmes?

1) Liuteronų bažnyčios giesmyne KRIKŠČIONIŠKOS GIESMĖS (2007)

Tai yra knyga, iš kurios giedama kiekvienose pamaldose Lietuvos liuteronų parapijose. Išsamiau skaitykite ČIA.

Per karantiną pradėjome kaupti ir toliau pildome neprofesionalų YouTube grojaraštį “Krikščioniškos giesmės” liuteronų parapijiečiams, kurie mėgsta pagiedoti drauge su įrašu (giesmyne yra 580 giesmių, o įrašų dabar turime virš 300).

Bet šis grojaraštis gali sudominti ir kitus giesmių mylėtojus, mat po kiekvienu įrašu YouTube pateikiamas giesmės aprašymas su tekstu ir natomis (galima atsispausdinti). Šis grojaraštis yra ČIA

2) Interneto svetainėje liuteronugiesmes.lt

Ją šiemet sukūrė ir toliau pildys ansamblis Adoremus (vad. Renata Kreimerė). Čia šiuo metu rasite Martyno Liuterio sukurtas giesmes lietuvių kalba – prie kiekvienos yra aprašymas, tekstas ir natos. Sudomins ieškančius giesmių chorų, ansamblių, solistų repertuarui. Patyrinėkite liuteronugiesmes.lt ČIA.

Skaityti bernardinai.lt straipsnį LIUTERONŲ GIESMĖS – KIEKVIENAM KRIKŠČIONIUI.

Pokalbis su šio internetinio giesmyno sumanytoja Rita Naujokaityte LRT Mažojoje studijoje – „Vilniaus liuteronų dovana – internetinis giesmynas“: KLAUSYTIS

Yra ir grojaraštis YouTube: liuteronugiesmes.lt

3) Giesmių knyga “Yra Mergelė man brangi” (2021)

Joje yra 44 giesmės (ne tik liuteroniškos), kurias išvertė liuteronė Vilma Sabutienė ir kurias jau ne kartą įvairiomis progomis atliko „Adoremus“. Apie šią knygą skaitykite ČIA.

Pokalbio apie knygą LRT Mažojoje studijoje „Ar svarbi liuteronams Mergelė Marija?“ klausykitės ČIA, o XFM radijo laidoje „Apie dangų ir žemę“ – ČIA.

YouTube grojaraštyje po kiekvienu įrašu rasite giesmės aprašymą. ŽIŪRĖTI grojaraštį

Ačiū už galimybę dalintis tuo, kas brangu.
Kviečiame atsiversti šias liuteronų mylimas krikščioniškas giesmes palaimintam giedojimui!

Giesmynas liuteronų bažnyčioje. Gretos Vasėtaitės nuotr.
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą