Tyli naktis

Stille Nacht

Visame pasaulyje visų pažįstamai ir mylimai giesmei Tyli naktis (Stille Nacht) šiemet – 200 metų! Turbūt nemažai kas galvoja, kad tai liuteroniškos kilmės giesmė – bet ne. 

Koplytėlė „Tyli naktis“ Oberndorf bei Salzburg

Dabar taip iškart nerasiu nuorodos (liko sugedusiame kompiuteryje), bet prieš porą metų išsirašiau tokią istoriją.

1818  m. sugedo mažo Austrijos miestelio Oberndorf bei Salzburg katalikų parapijos vargonai. Juos taisyti turėjo po Kalėdų.

Parapijos klebonas kun. Joseph Mohr advento metu pažiūrėjęs keliaujančių artistų vaidinimą-koncertą, kurie dėl tų pačių sugedusių vargonų pasirodymą surengė privačiame būste. Kunigui programa padarė didelį įspūdį ir priminė jam jo paties prieš porą metų sukurtus posmus, kuriuos susiradęs dabar padavė parapijos vargonininkui Fransui Gruberiui. Šis sukūrė melodiją gitarai ir per Kūčių pamaldas giesmę atliko bažnyčioje.

Po Kalėdų į bažnyčią atvyko meistras – taisyti vargonų. Jam užbaigus darbą, Gruberis prisėdo prie instrumento su Tylia naktimi. Tuomet giesmė buvo išgirsta, paplito ir ar jau ne kitais metais iš Salzburgo nukeliavo iki Prūsijos karaliaus, paskui – ir į Niujorką (vok. k.). Po to išversta į ne vieną šimtą kalbų, štai giedame ir lietuviškai.

Beje, mes giedame daugeliui turbūt neįprastą tekstą. Tai – Vydūno vertimas, mėgstamas Lietuvos liuteronų bažnyčioje. 1 posmelyje ne „vien tik“, bet „vien tiktai“.

Tyli naktis Vyduno
Giesmių ir maldų knygelė. 1988 išleistas Liuteronų bažnyčios giesmynas. T.: J. Mohr, (1818) 1838; V.: Vydūnas (1868-1953)

O čia – iš dabartinio giesmyno Krikščioniškos giesmės

Tyli naktis KG

Šiemet minimas giesmės Tyli naktis jubiliejus, tad per paiešką tikrai rasite gražių vaizdų su pasakojamomis istorijomis bei nuostabiai atliekamu kalėdiniu kūriniu.

Gimimas. Antiphonary, c.1400 (Florencija)

2018 12 24 pamaldų Vilniaus liuteronų bažnyčioje bukletas yra čia.

Paskelbta 2020 12 18.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą