Giesmė „Tyli naktis, šventa naktis“

Stille Nacht, heilige Nacht

Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu.
Yra dvi versijos: „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 23 bei „Giesmių ir maldų knygelė“ Nr. 17 (Vydūno vertimas)

Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS

„Krikščioniškos giesmės“ Nr. 23

Liuteronų bažnyčios giesmynas „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 23
T.: Joseph Mohr, (1818) 1838
M.: Franz Xaver Gruber, (1818) 1838
Natos yra ČIA.

Gieda ansamblis „Adoremus“, akompanuoja vadovė Renata Kreimerė; 2020 12 24.
Visų karantino Kūčių vakaro pamaldų Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje įrašas yra ČIA.

1. Tyli naktis, šventa naktis!

Viskas miega, tik dar vis

Prie lopšelio šventoji pora,

Šypsos Kūdikis mielas jame,

Ilsis, miega ramiai,

Ilsis, miega ramiai.

2. Tyli naktis, šventa naktis!

Pildos dieviška mintis:

Viešpats, tapęs mažu vaikeliu,

Žada sieloms malonių gausių

Savo užgimimu,

Savo užgimimu.

3. Tyli naktis, šventa naktis!

Skleidžias meilės paslaptis.

Angelų giesmė skamba nakčia

Piemenims nešdama žinią šią:

Išganytojas čia,

Išganytojas čia!

„Giesmių ir maldų knygelė“ Nr. 17 (Vydūno vertimas)

Ankstesnis Liuteronų bažnyčios giesmynas „Giesmių ir maldų knygelė“ Nr. 17
T.: J. Mohr, (1818) 1838
V.: Vydūnas (1868-1953)
M.: F. X .Gruber, (1818) 1838

Gieda Vilniaus liuteronų parapija ir ansamblis „Adoremus“, vargonais groja vadovė Renata Kreimerė, smuiku griežia Benas Gocentas.
Visų Kūčių vakaro pamaldų 2019 12 24 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje įrašas yra ČIA.

1. Tyli naktis, šventa naktis!

Gimęs štai Kūdikis.

Miegant visam pasauliui giliai,

Budi vien tiktai patys tėvai.

Jam kaip danguj ramu,

Jam kaip danguj ramu.

2. Tyli naktis, šventa naktis!

Klausėsi piemenys,

Angelams giedant: „Aleliuja!“

Didį džiaugsmą jie jiems praneša:

„Išvaduotojas čia!

Išvaduotojas čia!“

3. Tyli naktis, šventa naktis!

O, Sūnus Dievo Jis!..

Maloniai šypsosi Jo burna.

Muša išganymo valanda:

Kristau, Tu užgimei!

Kristau, Tu užgimei!

❄ ❄ ❄

Apie „Tylią naktį“ (nuo 38:35)

Koplytėlė „Tyli naktis“ Oberndorf bei Salzburg

1818  m. sugedo mažo Austrijos miestelio Oberndorf bei Salzburg katalikų parapijos vargonai. Juos taisyti turėjo po Kalėdų.

Parapijos klebonas kun. Joseph Mohr advento metu pažiūrėjęs keliaujančių artistų vaidinimą-koncertą, kurie dėl tų pačių sugedusių vargonų pasirodymą surengė privačiame būste. Kunigui programa padarė didelį įspūdį ir priminė jam jo paties prieš porą metų sukurtus posmus, kuriuos susiradęs dabar padavė parapijos vargonininkui Fransui Gruberiui. Šis sukūrė melodiją gitarai ir per Kūčių pamaldas giesmę atliko bažnyčioje.

Po Kalėdų į bažnyčią atvyko meistras – taisyti vargonų. Jam užbaigus darbą, Gruberis prisėdo prie instrumento su Tylia naktimi. Tuomet giesmė buvo išgirsta, paplito ir ar jau ne kitais metais iš Salzburgo nukeliavo iki Prūsijos karaliaus, paskui – ir į Niujorką (vok. k.). Po to išversta į ne vieną šimtą kalbų, štai giedame ir lietuviškai.

Beje, mes giedame daugeliui turbūt neįprastą tekstą. Tai – Vydūno vertimas, mėgstamas Lietuvos liuteronų bažnyčioje. 1 posmelyje ne „vien tik“, bet „vien tiktai“.

Tyli naktis Vyduno
Giesmių ir maldų knygelė. 1988 išleistas Liuteronų bažnyčios giesmynas. T.: J. Mohr, (1818) 1838; V.: Vydūnas (1868-1953)

O čia – iš dabartinio giesmyno Krikščioniškos giesmės

Tyli naktis KG

Šiemet minimas giesmės Tyli naktis jubiliejus, tad per paiešką tikrai rasite gražių vaizdų su pasakojamomis istorijomis bei nuostabiai atliekamu kalėdiniu kūriniu.

Gimimas. Antiphonary, c.1400 (Florencija)

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą