Apreiškimas Marijai (kovo 25 d.)

Jei būtų įprastai, tai šįvakar Vilniaus liuteronų bažnyčioje, kaip visada trečiadieniais, 18 val. vyktų pamaldos. Ir švęstume Apreiškimą Marijai: Lk 1,26-38.

Tai – šventė Liuteronų bažnyčioje, kuri, jei ne sekmadienį (ar dar trečiadienį, kaip kaip kuriose parapijose), greičiausiai nebūtų prisiminta artimiausiose pamaldose, tad dauguma mūsų apie ją taip ir neišgirsta ir nešvenčia, neapmąsto tam skirtų Šventojo Rašto skaitiniųneturi progos pagiedoti giesmių ir išgirsti kitas liturgijos dalis. Kaip rašo liuteronų kunigas Graham Glover – kada paskutinį kartą girdėjote pamokslą, dalyvavote Biblijos valandėlėje ar skaitėte liuteronų teologą, kur giriama Šventoji Mergelė Marija? (Ak, taip – Liuteris.)

Gal dabar – kaip tik proga atkreipti dėmesį. 

Liuteronų bažnyčios kalendoriuje yra šios su Mergelės Marijos vardu susijusios šventės:

  • Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos – vasario 2 d. (Mišknygėse: Apčystijimas Marijos)

  • Apreiškimas Marijai – kovo 25 d. (Apsakymas Marijos)

  • Marijos apsilankymas (pas Elzbietą) – liepos 2 d. (pgl. kt. ciklą – gegužės 31 d., Atlankymas Marijos). Beje, liepos 2-oji – tai ir garsioji Liuterio audros ir žaibų diena, žr. čia.

  • Šv. Marija, Dievo Gimdytoja – rugpjūčio 15 d. (Vilento Evangelijose bei epistolose – In Die Assumptionis; vėlesnėse neradau)

O 1895 m. leidimo Biblijoje įrašyta net Marijos gimimo šventė – rugsėjo 8 d. (Dienoje Marijos užgimimo – Mt 1,1-16), kurios dabartiniame kalendoriuje neturime.

(Beje, nors buvo planuota kitaip, būtent tą dieną 2017 m. į Vilniaus liuteronų bažnyčios kiemą atkeliavo Martyno Liuterio skulptūra. )

Ką mums skelbia šios šventės?
Kristų – tikrą Dievą ir tikrą Žmogų.

‘Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų,
kurį pavadinsi’
 Jėzumi.
Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. 
Lk 1,31-32a

O Mergelė Marija?
Ji meldžiasi už Bažnyčią.

Kur tas parašyta? Liuteronų bažnyčios išpažinime – Augsburgo išpažinimo apologijoje. Nesakysiu, kur konkrečiai. Skaitykit, jei netikit. 

Arba švenčiame: Jo karaliavimui nebus galo. Lk 1,33
(Bet paskui liuteronams kada nors vis tiek reikėtų perskaityti).

Mergelė rožių sode. Prisk. Lukui Kranachui vyr., 1472-1553
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą