Mokomės su vaikais

Apie Reformaciją, Liuteronų bažnyčią, liuteronybę daug visko rasite ČIA.

Idėjos pamokoms pildomos ČIA

Liuteronų tikėjimo išpažinimo vaikai mokosi šeimoje (pradedant nuo maldelių, giesmelių, knygelių), drauge su tėvais ar kitais artimaisiais dalyvaudami pamaldose, o taip pat – tikybos pamokose mokykloje bei sekmadieninėse ar šeštadieninėse parapijų mokyklėlėse bažnyčioje. Besiruošiantys konfirmacijai jaunuoliai metus lanko jiems skirtas pamokas. Kiti su liuteroniškuoju tikėjimu, mokymu ir išpažinimu susipažįsta bei priima jau suaugę. Kiek žmonių, tiek tikėjimo gyvenimo patirčių.

Aš nedirbu mokykloje (nors turėjau dorinio ugdymo mokytojos praktiką vienoje Vilniaus gimnazijoje, liko giedri prisiminimai iš tų mokslo metų), bet vis tenka prisiliesti prie medžiagos vaikams ir jaunuoliams rengimo mūsų bažnyčioje, dalyvauti įvairiuose seminaruose. O labiausiai mano gyvenimas susijęs su Vilniaus liuteronų parapijos Sekmadienine mokyklėle. Mūsų „programa“ – bažnytiniai metai. Kuris dabar sekmadienis, koks Evangelijos skaitinys, su tuo bus susijusi ir pamokėlė, kuri trunka nuo pamokslo iki Šventosios Vakarienės, kai vaikai vėl sugrįžta į bažnyčią pas tėvelius. Man labiausiai patiktų mokyklėlė visai šeimai ne pamaldų metu, bet kol kas mūsų parapijoje patogiausia, priimtiniausia, „realiausia“ yra taip, kaip dabar. Šiemet vaikus esu numačiusi kviesti 1 ir 3 sekmadienius, o kitus du te pilnai dalyvaus pamaldose drauge su šeima. Jei Dievo valia, gal rasime pasidalinti gerų dalykų vieni su kitais ir tuos 2 bei 4 sekmadienius, kad būtų gairės pokalbiui ar užsiėmimui namie.

Liuteronų bažnyčioje liturginė savaitė prasideda sekmadienį, jis įprastai duoda temą visoms ateinančioms dienoms iki kito šventadienio. Jei pamaldose klausomės apie Jėzaus padarytą išgydymo stebuklą, tai kitas savaitės dienas, atsiversdami Šventąjį Raštą pagal kalendorių, kuris pateiktas giesmyne „Krikščioniškos giesmės“ bei internete, skaitysime apie kitus Viešpaties atliktus išgydymus.

Pagrindinė knyga – Biblija. Šalia – Liuteronų bažnyčios giesmynas, kuriame yra ir Liuterio Mažasis katekizmas. O papildomai, atsižvelgdami į vaikų amžių, ieškome įvairios kitos medžiagos: pokalbio klausimų, žaidimų, spalvinimo lapų, vaikiškų knygelių su Biblijos pasakojimais, filmukų, video pamokėlių, idėjų vaidinimui, net dėmesį prikaustančių triukų su gražia tinkama potekste.

Tad dalinkimės, pildykime! 

Visų sekmadienių ir švenčių skaitiniai yra ČIA
Kiekvienos dienos skaitiniai yra ČIA, jie skelbiami ir ČIA
Sekmadieninės mokyklėlės vaizdo įrašai yra ČIA
Vaizdo įrašai konfirmantams yra ČIA
Įskaitytas Liuterio Mažasis Katekizmas yra ČIA
Įgarsintos maldos yra ČIA
Įrašytos giesmės iš liuteronų giesmyno įkeltos ČIA
Daug knygų bei kitų priemonių vaikams ir jaunimui rasite ČIA (Lietuvos Biblijos draugijoje)

Pildoma

Biblija Konfirmacija 2020 Gretos Vasėtaitės nuotr

 

 

Giesmynas Krikscioniskos giesmes 2019 10 05 Sulco. Astos Andrulienes

Liuteronybe-700x500

Konfirmantu knyga

Kasdien-Tave-garbinsiu

biblija-vaikams

Paskelbta 2022 09 02

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą