Džiaugsmas užtekėjo štai!

Štai dar viena šiuolaikinė-klasikinė giesmė, perteikianti žmonijos išganymo žinią:

Pasakoja autorius:


Čia yra gaidos (pdf): Dziaugsmas uztekejo stai. Hymnal

Ir čia: Dziaugsmas uztekejo stai. Piano

Papildomas posmelis: Dziaugsmas uztekejo mums. Angels We Have Heard On High

Gaidas radau čia ir čia.

cfp-cover-front
grailquestbooks.wordpress.com/2017/06/05/the-creation-the-fall-and-the-promise/

Ar žinojote, kad Martynas Liuteris, aiškindamas Pradžios knygą, mokė/o, jog jau Adomas ir Ieva taip laukė Išganytojo, kad net savo pirmagimį, Kainą, iš pradžių laikė žadėtuoju Atpirkėju?.. Dabar jau žinosime. Gaudete!

Dziaugsmas uztekejo stai

 

Džiaugsmas užtekėjo štai!
Joy Has Dawned Upon The World
T. ir m.: Keith Getty & Stuart Townend, 2004
Papildomo posm. t.: vysk. James Chadwick, 19 a.,
M.: tradicinė prancūzų, c. 19 a., ar. Edward Shippen Barnes

 

1. Džiaugsmas užtekėjo štai!
Dievas Jį žadėjo -
Jau pirmieji mūs tėvai
Laukė ir tikėjo. 
Jis, visų žmonių viltis,
Čia atėjo tykiai –
Jėzus, mus taip mylintis,
Gimė iš Marijos.

2. Skamba giesmės angelų;
Nuostabą mums kelia,
Kad Gyvybę kūrinių
Randame tvartely.
Dangų, žemę ir žvaigždes
Pradžioje sutvėręs –
Prie Mamos besiglaudžiąs
Mažas Kūdikėlis.

3. Piemenys pagarbino
Avinėlį Dievo,
Jam išminčiai dovanų
Dėžutes atvėrė:
Auksas – nes Karalius Jis,
Smilkalai – mūs Dievas,
Mira – kryžius ir mirtis,
Kraujas Jo pralietas.

4. Kristus – Dievas ir Žmogus,
Už visus kentėjęs;
Prisikėlęs iš mirties
Mūsų Atpirkėjas.
Išganytojo draugu
Aš vadintis trokštu,
Nors suvokt sunku, tikiu
Viešpaties malone!

Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!

 Į Betliejų bėkime,
Kūdikį regėkime,
Klaupkim, garbinkime Jį –
Jėzų Kristų, Viešpatį!

 Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!

 V.: Vilma Sabutienė
2017 12 17, Džiaugsmo sekmadienis (Gaudete)

Kaip tarti papildomo klasikinės giesmės posmelio excelsis? Liuteronai tartų taip, kaip parašyta – „ekscelsis“. Jei gerai girdžiu, tai presbiterioniškų šaknų giesmės autorius Keith Getty būtent taip ir gieda, pasakodamas giesmės istoriją. O jo žmona Kristyn, solistė, atlieka katalikiškai – „ekščelsis“; matyt, taip ir turėtume giedoti: giesmė prancūzų kilmės, jos įkvėptas anglišką tekstą sukūrė katalikų vyskupas. Tai jau kaip pavyks. 

Dziaugsmas uztekejo stai. Liet. Joy Has Dawned Upon The World (pdf)

 

Tada VIEŠPATS Dievas tarė gyvatei: „Kadangi tai padarei, tu būsi prakeikta tarp visų gyvulių ir visų laukinių žvėrių. Ant savo pilvo turėsi šliaužti ir dulkes krimsti per visas savo gyvenimo dienas!
Nesantaiką sukelsiu tarp tavęs ir moteriškės, tarp tavo vaisiaus ir jos vaisiaus; šis kirs tau į galvą, o tu kirsi jam į kulnį.“

(Pr 3,14-15; A. Jurėno vert.)

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą