Kartą Dovydo mieste Betliejuj

Benedetto Bonfigli. Adoration of the Child
Kūdikio pagarbinimas. Benedetto Bonfigli, 15 a.

Cecil Frances Alexander (1818 – 1895) – štai beveik prieš du šimtus metų gimusi poetė, daugybės giesmių autorė. Anglikonų arkivyskupo, taip pat poeto, žmona.

Cecil_F_Alexander 1818 – 1895

Baisiai įdomus jausmas, kai, kartą rudenį pakvietęs kavos, vyras paprastai paragino, kalbai pasisukus apie Kūčias: „Tai išversk“.

Ką?.. Gyvenime negalvojau!..

Ryžausi. Jei patinka – taip pat giedosite 

Kartą Dovydo mieste Betliejuj
Cecil Frances Alexander, 1848

1. Kartą Dovydo mieste Betliejuj
Tamsiame tvartely mažame
Čia užgimusį Kūdikėlį
Ėdžiose paguldė Mama –
Marija, švelni, tyra,
Jėzus gimęs iš Jos yra.

2. Jis atėjo iš dangaus į žemę –
Jis, kurs Viešpats Dievas prakilnus!..
Prisiglausti vietos čia negavo,
O lopšys šiaudai garde Jam bus;
Su vargingu ir mažu
Mūsų Išganytojas kartu.

3. Nuostabi vaikystė Jėzaus Kristaus –
Augo Jis klusnus ir pagarbus,
Ir mylėjo Motiną Mergelę,
Jos globotas, globia Ją ir mus;
O vaikeliai krikštyti
Turi būt panašūs į Jį.

4. Pasimokyt galim mes iš Jėzaus,
Nes Jis augo, taip kaip ir mes:
Buvo mažas, silpnas ir bejėgis,
Juokas keisdavo ašarėles;
Jaučia Jis, kai mes liūdni,
Ir kartu vėl džiaugias, kai linksmi.

5. Savo akimis matysim Dievą,
Nes iš meilės Jis atpirko mus.
Šis Vaikelis, toks brangus ir mielas,
Tai – mūs Viešpats, Jo yra dangus;
Jis parves savus vaikus,
Kur buveinių daug paruošęs bus.

6. Ne tenai, kur asilas ir jautis,
Bet danguj matysime jau Jį
Sėdint Tėvo dešinėje,
Mes, vaikai, baltai Jo apvilkti,
Tarsi žvaigždės, džiugesy
Ir vainikais papuošti.

V.: Vilma Sabutienė, 2017 ruduo

PDF: Karta Dovydo mieste Betliejuj. Gaidos. 4 balsai

Benedetto Bonfigli. The Adoration of the Kings, and Christ on the Cross
Karalių pagarbinimas ir Kristus ant kryžiaus. Benedetto Bonfigli, 15 a.
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą