Roželė pražydėjo. 7 posmeliai

 

Es ist ein Ros entsprungen

Kuo dar paįvairinus, pasidžiaugus? Gal Stingo versija? 

 Roželė pražydėjo.

 

 Aš Šarono gėlė, slėnių lelija.
(Giesmių giesmės knyga 2,1)

Jau turbūt amžinai vieni tą patį simbolį priskirsime Mergelei Marijai, kiti – Jėzui, o gal – ir abiem, nelygu kada. Ir gerai  

Rose_of_Sharon_-_double_bloom
Žydinti Šarono rožė

Taip tikrai yra su Rože (o juk ir su Aušros žvaigžde, manau – užtenka paklausti žmogaus, ir iškart matyt, koks atsakymas, taigi, greičiausiai ir konfesija). Ir ta pati gėlė vienais atvejais vaizduoja Motiną, o kitais simbolizuoja Kūdikį.

Sv. Ona
Šv. Ona su Mergele Marija ir gėle – Jėzaus simboliu

1599 m. giesmyne, sako, yra 23 giesmės Roželė pražydėjo posmeliai (Alte Katholische Geistliche Kirchengesäng, Cologne). Nuo Pretorijaus laikų (kuris nėra autorius, bet jo 1609 m. versija žymiausia) liuteronai tikrai galvoja, kad čia ne katalikiška, o liuteroniška giesmė. Mes savo Krikščioniškose giesmėse turime keturis posmelius:

Rozele-prazydejo-KG-34
Liuteronų giesmynas „Krikščioniškos giesmės“

Galime giedoti ir daugiau  Štai dar du, kuriuos pernai atsirado proga pritaikyti liuteroniškajai tradicijai:

Mes prašome širdingai,
Kad į dangaus namus
Nueitume laimingai,
Palikę jau vargus,
Per kančią Viešpaties
Vaikais Karaliaus tapę,
Marijos lydimi.

Tėvui garbė ir Sūnui,
Ir Dvasiai Šventajai.
Su Marija – Gimdytoja
Prašom nuolankiai:
O Kūdiki brangus,
Tu mus visus apsaugok,
Atleiski nuodėmes.

V.: Vilma Sabutienė, 2016 Adventas

Rose_thornsFL1

Iš Jesės kelmo išaugs atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras.
(Izaijo knyga 11,1)

Roze ziema
Šaltinis: theatlantic.com

Pradžiugs dykuma ir tyrlaukiai, krykštaus pražysdama dykvietė. Kaip lelija [rožė] ji žydėte sužydės ir džiūgaute džiūgaus laiminga. (Iz 35,1-2a)

Rožė, lelija, šakelė, atžala – Jėzaus ir Marijos simbolika įvairiose bažnyčiose persipynusi, atsiskirianti ir susitinkanti pranašystėse, išsipildyme, supratime, vaizdavime, giedojime. O dar paties tikinčiojo pajautimas. Taip gražu, taip įstabu.

Mūsų su Renata papildytuose posmeliuose – teksto parafrazė; žodžiai pataikyti pagal liuteronišką ausį, širdį, protą ir papratimą  Visų giesmelė.

Giesmė Roželė pražydėjo (KG 34 (1-2.4.7) +)

T.: Trier, 1587/8 (1-2), F.Layriz, 1844 (4.7), Alte Katholische Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1599 (3.5-6)
V.: K. Lekšas (1872-1941) (1-2,4.7), Renata Kreimerė, 2016 (5), Vilma Sabutienė, 2016 (3.6)
M.: M. Praetorius, 1609

1. Roželė pražydėjo
Iš nuostabios šaknies,
Kaip sentėviai kalbėjo –
Iš Jesės giminės.
Sukrovė žiedą ji
Mums baltą šaltą žiemą
Naktužės vidury.

2. Tą skaisčiąją roželę,
Kaip skelbta pranašų,
Jau Marija Mergelė
Mums atnešė laiku.
Iš Dievo valios ji
Pagimdė Kūdikėlį,
Vaikelį šventąjį.

3. Mes prašome širdingai,
Kad į dangaus namus
Nueitume laimingai,
Palikę jau vargus,
Per kančią Viešpaties
Vaikais Karaliaus tapę,
Marijos lydimi.

4. Gėlelė ta skaisčioji
Grožiu mus džiugina,
Šviesybė jos kilnioji
Tamsybę šalina.
Žmogau ir Viešpatie,
Apsaugoki nuo pikto,
Išgelbėk iš mirties!

5. Kelionei pasiruošę,
Skubėjo piemenys,
Tvartelyje surado
Mariją, Kūdikį.
Jau gieda angelai:
Garbė, liaupsė tekyla
Dievui aukštybėse!

6. Tėvui garbė ir Sūnui,
Ir Dvasiai Šventajai.
Su Marija – Gimdytoja
Prašom nuolankiai:
O Kūdiki brangus,
Tu mus visus apsaugok,
Atleiski nuodėmes.

7. O Jėzau, kai paliksim
Jau vargo daubą šią,
Tada tikrai patirsim
Mes džiaugsmą amžiną,
Nes į dangaus namus,
Kur Tavo šlovę girsim,
Tikrai nuvesi mus!

2018 12 24 pamaldų Vilniaus liuteronų bažnyčioje bukletas yra čia.

Paskelbta 2017 11 18

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą