Jis – Atpirkėjas, gyvas Jis | Yra Mergelė man brangi Nr. 20, Nr. 21 ir Nr. 22

Iš giesmių knygos YRA MERGELĖ MAN BRANGI (2021)

Knygą įsigyti galima Vilniaus liuteronų bažnyčioje (raštinės kontaktai). Arba kreiptis į Vilmą Sabutienę.

Nr. 20. Jis – Atpirkėjas, gyvas Jis
(Nr. 21 – kita teksto versija; Nr. 22 – kita melodija, Lewis D. Edwards (1858 – 1921))
I Know That My Redeemer Lives
Velykos; Pasitikėjimas Dievu

T.: Samuel Medley, 1775
V.: © Vilma Sabutienė, 2018
M.: prisk. John C. Hatton (c. 1710–1793)
Mel.: „Duke Street“

Juk aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas. (Job 19,25)

theprayingwoman.comare-you-truly-turning-it-over-to-god
theprayingwoman.com

Giesmė su savo istorija. Trumpai, ką įsiminiau.

Giesmės autorius – Samuel Medley (1738-1799), baptistų pastorius iš Didžiosios Britanijos (Anglijos). Bet pastoriumi jis tapo tik ties ketvirtos savo gyvenimo dešimties slenksčiu. Iki tol – atsivertimas iš bedievystės, sulaukus berods dvidešimt vienerių, kai grėsė kojos amputacija (arba mirtis), mat buvo sužeistas mūšio metu, tarnaudamas Karališkajame jūrų laivyne. Nors augo su pamaldžiu seneliu, kuris jį buvo ir maldų išmokęs, ir Šventąjį Raštą padovanojęs, paauglystėje atsimetė, buvo pristatytas dirbti pameistriu Londone, gyveno, kaip pasakytų senieji liuteronai, svietvaikio gyvenimą, vėliau štai pasirinko tarnybą. Sužeidimas. Akistata su mirtimi. Jaunuolis susiieško Bibliją, atsimena, kaip melstis – ryte daktaras apžiūri ir konstatuoja, kad būklė taip pagerėjo, jog amputacijos nebereikia. Tiek gal esminių momentų apie teksto autorių.

Apie melodiją. Ji vadinama „Duke Street“. Pasirodo, ji priskiriama irgi anglui John C. Hatton (g. apie 1710 – m. 1793), apie kurį tiek ir težinoma, kad gyveno Duke gatvėje (Lankasteryje, Anglijoje).

Woman Bible Aleteia.org
aleteia.org nuotr.

Dvi teksto versijos: viena – Nr. 20 ir Nr. 22, kita – Nr. 21 (senoviniu pavadinimu Žinau, kad gyvs Atpirktojis. Bet jei netiks ta viena senovinė frazė, tegul bus ta pati „Jis – Atpirkėjas, gyvas Jis“. Tik kiek kitaip išguldytas tas pats giesmės tekstas.) 

Matau, kad ir katalikai gieda šią giesmę gieda, čia išsamiai ir įdomiai surašyta.

Giesmę I Know That My Redeemer Lives labai pamėgę ir mormonai (tik jie lyg praleidžia vieną-du posmelius, dažniausiai 2 arba 2-3, kiek matau. Užtat kartoja paskutinį, o ir pirmąjį. Jau pati išvertusi giesmę radau, kad yra lietuviška versija Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (mormonų) svetainėje: Jis gyvas, Išpirkėjas mūs! - tekstas ir gaidos yra čia). 

Taigi, yra daugybė Lewis D. Edwards (1858-1921, kaip suprantu – JAV) melodijos aranžuočių, plėtočių. Man labai gražu. Knygoje „Yra Mergelė man brangi“ – Nr. 22.

Taigi, knygoje rasite dvi giesmės „Jis – Atpirkėjas, gyvas Jis“ teksto ir dvi melodijas versijas.

Kristus Atpirkėjas. Andrea Mantegna,_redentore_a_correggio 1493
Kristus Atpirkėjas. Andrea Mantegna, 1493
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą