Šventosios Dvasios maldaukime | Yra Mergelė man brangi Nr. 23 ir Nr. 24

Iš giesmių knygos YRA MERGELĖ MAN BRANGI (2021)

Knygą įsigyti galima Vilniaus liuteronų bažnyčioje (raštinės kontaktai). Arba kreiptis į Vilmą Sabutienę.

Nr. 23

Nr. 23. Šventosios Dvasios maldaukime 
Nun bitten wir den Heiligen Geist
Sekminės; Malda

T.: vok. „Leise“, c. 13 a. (1); Martin Luther, 1524 (2–4)
V.: „Pagerintos Giesmjų Knygos“ Nr. 100. Königsberg, 1905
Red.: © Vilma Sabutienė, 2020
M.: Johann Walter, 1524
Mel.: „Nun bitten wir“

Nr. 24

Nr. 24. Šventosios Dvasios maldaukime 
Nun bitten wir den Heiligen Geist
Sekminės; Malda

T.: vok. „Leise“, c. 13 a. (1); Martin Luther, 1524 (2–4)
V.: „Pagerintos Giesmjų Knygos“ Nr. 100. Königsberg, 1905
Red.: © Vilma Sabutienė, 2020
M.: Johann Walter, 1524
„Altdeutsch“ var.

Kai ateis toji Tiesos Dvasia,
Ji ves jus į tiesos pilnatvę.
Ji nekalbės iš savęs,
bet skelbs, ką bus išgirdusi,
ir praneš, kas turi įvykti. (Jn 16,13)

Giesmyne „Yra Mergelė man brangi“ yra septynios Martyno Liuterio sukurtos giesmės, viena jų – „Šventosios Dvasios maldaukime“. Ji buvo jau Mažvydo Katekizme (1547) – „Paprašaim Šventases Dvases“.

Šia giesme kunigas Martynas Mažvydas, sekdamas Liuterio mokymu, kad pirmiausia Jėzaus Kristaus vardu Tėvo prašytume Šventosios Dvasios, po 10-ies įsakymų pradeda pirmosios spausdintos lietuviškos knygos giesmyną. 

Ši giesmė yra iš vadinamųjų vokiškųjų „Leise“ (nuo gr. „Kyrie eleison“). Pirmąjį posmelį, ateinantį iš 13 a., Liuteris vienu metu ruošiamuose nuostatuose rekomendavo giedoti kiekvienose pamaldose kaip gradualą, t.y., tarp Laiško ir Evangelijos liturginių skaitinių. Dar kitus tris sukūrė pats.

Tai – jauniausias vertimas knygoje „Yra Mergelė man brangi.“

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą