Gerą kovą išlaikiau (40 giesmių)

„Gerą kovą išlaikiau“ / „Einen guten Kampf hab ich“
„Krikščioniškos giesmės“ Nr. 533 (2007)
Mirtis ir laidojimas
Natos: Gerą kovą išlaikiau. Krikščioniškos giesmės. Choralas (I)
Gerą kovą išlaikiau. Krikščioniškos giesmės. Choralas (II)

1. Gerą kovą išlaikiau,

Pergalę laimėjau,

Amžių savo pabaigiau,

Vargą nugalėjau.

Jau laimingai atlikta

Žemiška kelionė,

Dieve, siela siunčiama

Tavajai malonei.

2. Man gale bus paskirta

Karūna teisybės,

Ant galvos bus uždėta

Sosto malonybės.

Aš Tave, kuriuo šventai

Visada tikėjau,

Ten regėsiu amžinai,

Mano Sutvėrėjau.

3. Šiam pasauly piktame

Man jau nepatinka,

Čia būtis – tiktai našta,

Viskas čia pakrinka.

Jėzaus ilgisi dvasia,

Jis man džiaugsmo duoda,

Jo mirtis – mana nauda,

Jo kančia – paguoda.

4. Mylimi, labanaktis,

Liaukitės jūs verkti,

Kad atėjo jau mirtis

Man akių užmerkti.

Neliūdėkite labai,

Kelsiuosi šlovingai –

Saulė leidžiasi vėlai,

Teka vėl džiaugsmingai.

T.: Heinrich Albert (1604–1651)
M.: užrašė Liudvikas Fetingis. Sudargas, 1976

40 pamėgtų giesmių iš Liuteronų bažnyčios giesmyno „Krikščioniškos giesmės“
Pagal knygą „LIUTERONYBĖ. Kas tai?“
40 karantino dienų (2020 03 16 – 04 24)

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą