Lašelis vynuogėlių (40 giesmių)

„Lašelis vynuogėlių“ / „Ein Tröpflein von den Reben“

„Krikščioniškos giesmės“ Nr. 542 (2007)

Mirtis ir laidojimas

Natos: Lašelis vynuogėlių. Krikščioniškos giesmės. Choralas

1. Lašelis vynuogėlių,

Ragautas amžinų,

Man duoda iš Kūrėjo

Malonės dovanų,

Kurių šiame pasauly,

Jo turtuose nėra

Iš Dievo vieno gaunam

Gyvybę amžiną.

2. Kas vienąkart regėtų

Jo veidą skaistųjį,

Dievu pasigėrėtų,

Žiūrėdamas į Jį.

Pasaulio šio blogybes

Atmestų jis tikrai,

Ieškotų tik gėrybių,

Kur trunka amžinai.

3. Regėti tikrą Dievą –

Tai dangiški džiaugsmai;

Pas Jį šlovingai gieda

Palaimintų pulkai.

Kai Abraomas matė

Jo veidą iš arti,

Karštai iš džiaugsmo plakė

Jo tikinti širdis.

4. Koks didis išrinktųjų

Bus atgaivinimas!

Gražiausias ten šventųjų

Mes rasime vietas.

Tenai, Dieve, Tu savo

Parodai spindesį,

Diena prie sosto Tavo

Bus amžinai šviesi!

5. Šventųjų ten draugystė

Išlieka amžinai,

Jie Dievo karalystėj

Jį garbina linksmai.

Ten Dievo angelėliai

Su žmonėmis drauge,

Kaip Jo mieli vaikeliai,

Gyvena meilėje.

6. Ten Dievo malonybė

Per amžius linksmina,

Jo tėviška šviesybė

Šventuosius laimina.

Pats Dievas – ta linksmybė,

Jis – meilė amžina,

Gėlių gražių skaistybė

Sode dangaus marga.

7. Ko gero tik norėsi,

Atrasi tu tenai,

Ten danguje turėsi

Gėrybių kupinai.

Karalių prakilnybė

Prieš Dievą tik niekai,

Jo dangiška grožybė

Spindės mums amžinai.

8. O, kad veik nusigaučiau

Prie tos tyros versmės,

Kad veikiai nukeliaučiau

Į būstą Tėviškės!

Kol dar čionai dūsauju,

Būk, Jėzau, malonus,

Kai pas Tave keliausiu,

Vesk į dangaus namus.

T.: Erasmus Finx (Francisci) (1627–1694)
M.: pgl. Gysingo užrašytą variantą, Katyčiai, 1894

40 pamėgtų giesmių iš Liuteronų bažnyčios giesmyno „Krikščioniškos giesmės“
Pagal knygą „LIUTERONYBĖ. Kas tai?“
40 karantino dienų (2020 03 16 – 04 24)

By grace of God iliustr.
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą