Pilnos rankos, pilnos rankos (40 giesmių)

„Pilnos rankos, pilnos rankos“. Originali lietuviška giesmė
„Krikščioniškos giesmės“ Nr. 305 (2007)
Malda
Natos: Pilnos rankos, pilnos rankos. Krikščioniškos giesmės. Choralas

1. Pilnos rankos, pilnos rankos, atsiverkite!

Maloningai ir dosningai mus žegnokite!

Nusidėję esame, jau ateiki, Vyskupe,

Būk malonus, būk malonus, Tavęs laukiame!

2. Leiski gauti, leiski gauti širdis tikinčias!

Pasišvęskim, atsiduokim valiai Viešpaties.

Išganyti būsime per Jo kraują brangųjį.

Užtekėki, užtekėki, Tu aušros žvaigžde!

3. Mus apsaugok, mus apsaugok, esančius varge!

Atgimdyki, atgaivinki Dvasioj, tiesoje!

Ir palinksminki liūdnus, gelbėki pražūstančius,

Dovanoki, dovanoki Dvasią Šventąją!

T. ir M.: liaudies, užrašė Valteris Banaitis, 1951

40 pamėgtų giesmių iš Liuteronų bažnyčios giesmyno „Krikščioniškos giesmės“
Pagal knygą „LIUTERONYBĖ. Kas tai?“
40 karantino dienų (2020 03 16 – 04 24)

Nukryžiavimas. Jacopo Tintoretto, 1565
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą