Pranaše didis (40 giesmių)

„Pranaše didis“ / „Grosser Prophete, mein Herze begehret “
„Krikščioniškos giesmės“ Nr. 313 (2007)
Malda
Natos: Pranaše didis. Krikščioniškos giesmės. Choralas

1. Pranaše didis, meldžiame širdingai

Tavojo mokslo, švento, išganaus,

Mokyti siuntė Tėvas maloningai

Žemėn Tave čia iš skaistaus dangaus,

Mūsų apginti, angį pamini,

O, Tarpininke Dievo ir žmogaus.

2. Vyskupe didis, visada galvoju

Meile širdinga tik apie Tave,

Sieloje savo aš Tave nešioju,

Viešpatie Jėzau, Tu globoki ją.

Mūs Atpirkėjau, mūs Užtarėjau,

Prie Tėvo sosto Tu užtark mane!

3. Didis Karaliau, kaipgi vardą Tavo

Girsim Tavieji valdiniai tikri?

Išvadavai mus mirtimi Tu savo,

Turime būti Tau ištikimi!

Jėzau mieliausias, Tu garbingiausias,

Ginki galingai, mes juk taip silpni.

4. Visad giedosiu, kaip tiktai mokėsiu,

Tau, Dieve mielas, aš visu balsu.

Mano Karaliau, aš Tave mylėsiu,

Kolei pasauly čia dar gyvenu.

Duok Tau patikti, saldžiai užmigti,

Su giesme mirti, būti ten, kur Tu.

T.: Joachim Neander, 1650
M.: užrašė Vilhelmas Storosta Vydūnas (1868–1953)

40 pamėgtų giesmių iš Liuteronų bažnyčios giesmyno „Krikščioniškos giesmės“
Pagal knygą „LIUTERONYBĖ. Kas tai?“
40 karantino dienų (2020 03 16 – 04 24)

Dangun Žengimas. Dosso Dossi, 16 a.
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą