Septynios liuteronų giesmės

Sutikimo Vilniuje nuotraukos

Koncerto Sartininkuose 2019 08 17 nuotraukos.

Giesmė „Bėdoj esu aš jau“ (viso koncerto įrašas yra čia)

Leidinys su giesmėmis iš rankraščio. Septynios lietuviškos liuteroniškos giesmės chorui ir vargonams (LEBMS, 2019) čia skamba taip, kaip jas išgirdo, pajuto ir perteikė vilnietis kompozitorius, dirigentas Laurynas Vakaris Lopas (g. 1948), ėmęs iš Tauragės krašto vargonininko Jurgio Palioko (1923 – 2008) natų sąsiuvinio. Šie du žmonės nėra susitikę, bet dėl savito pašaukimo tapo susieti per meilę muzikai ir liuteronišką giesmę.

Apie kompozitorių Lauryną Vakarį byloja jo kūryba ir gausūs šaltiniai. O mano Senelis Jurgis buvo Sartininkų, taip pat, prireikus padėti, – ir Tauragės bei kitų jos krašto parapijų vargonininkas sovietmečiu, lygiagrečiai su sandėlininko ir kitomis pareigomis kolūkyje. Gyveno Urvinių, vėliau – Šikšnių kaime. Visą gyvenimą daug skaitė, švietėsi, mokėsi. Suaugęs, būdamas jaunas šeimos vyras ir tėvas, išmoko groti vargonėliais. Užteko, kad pamokytų kartą į jų namus prieglobsčio keletui dienų užklydęs vokietis vargonininkas, traukęsis iš Karaliaučiaus ir su savimi turėjęs fisharmoniją. Taip ir liko liuteroniška muzika visam gyvenimui. Tada – patarnavimas bažnytėlėje, apėmęs ir natų paieškas bei persirašymą.

2005
Jurgis Paliokas

Nebeatseksiu, kada Senelis kurią giesmę iš ko nusirašė; jo sąsiuviuose yra ir klasikiniai visame pasaulyje skambantys šedevrai, ir liturgija su papildomais elementais, ir savitos, tik tuose rankraščiuose ir jų pirmtakuose bei kopijose randamos, giesmės. Būtent iš pastarųjų ir parinktos septynios šiame natų sąsiuvinyje publikuojamos giesmės. Negaliu užtikrintai tvirtinti, bet spėju, numanau, kad bent kelios jų turėjo būti nusirašytos iš Jurgio Dikšaičio (Batakiai, Tauragės r.).

2019 06 16 Tetuko giesmės (2)

Tos rankraštinės giesmių kopijos, tos savitos gaidos (melodijos) išgyveno sovietmečio vargą, kai beturėjome dalį bažnytėlių ir parapijų su vos keliais kunigais bei vargonininkais, ir sulaukė laiko, kai vėl atrandame ir pamilstame savo Bažnyčios tradiciją, kai prie jos suvokimo bei puoselėjimo vėl gali jungtis profesionalai.

2019 06 16 Tetuko giesmės (9)
LEBMS vadovė Laura Matuzaitė-Kairienė, redaktorė Živilė Stonytė-Tamaševičienė, kompozitorius Laurynas Vakaris Lopas, vargonininko Jurgio Palioko anūkė Vilma Sabutienė

Prieš 20 metų, 1999-ųjų vasarą, dar ne taip toli nuo priespaudos meto, po pamaldų Vilniaus liuteronų bažnyčioje Vokiečių g. 20, susipažinome su p. Vakariu – choro, tą sekmadienį apsilankiusio ir giedojusio pamaldose, vadovu. Pietų metu gerokai įkaitusioje diskusijoje apie muzikos reikšmę ir kokybę Liuteronų bažnyčioje nuskambėjo retoriniu turėjęs būti klausimas: “Štai savamokslio Senelio ranka nurašytos gaidos, tik kas imtųsi?” ir… netikėtas staigus kompozitoriaus: “Aš!” Taip nuo pirmojo prisilietimo iki dabartinio leidinio koncepcijos, pasirodo, praėjo du dešimtmečiai. Kita vertus – kiek per tą laiką nuveikta, kiek atrasta, kiek sukurta!

Ir štai – turime dar vieną liuteroniškų giesmių rinkinį. Giedokime, grokime, perduokime.

Marija, Elzė, Vilma

Paskelbta 2019 06 16

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą