Liuteronai spalio 31-ąją švenčia Reformaciją

Užsiėmimai su vaikais, receptai ir filmukas yra čia.
Taip pat daug daug apie liuteronybę rasite ČIA.

Tądien liuteronai švenčia tikėjimo atnaujinimo – Reformacijos šventę. Pamaldose arba namie, jei bažnyčioje nėra galimybės. O po jų? Galima ar negalima švęsti heloviną? O kam?

Ir dar. Ar Visų Šventųjų išvakarės – ne pagoniškos kilmės šventės diena? Nes jei ne Šventosios Dvasios įkvėpta šventė, tai… kurios?

Postringavimų netrūksta, o štai išmanančių liuteronų žodžiai pravers.

Taigi, apie spalio 31-ąją.

Sako, tai - trečia pagal pelningumą šventė JAV, po Kalėdų ir Velykų. Viena vertus, ji lyg turi sąsajų su tamsybėmis, kita vertus – grynai komercinis reiškinys, kai tiesiog linksminamasi, ir tiek, savo bloge rašė liuteronų kunigas Daniel Ross. Pats šventės pavadinimas išvertus reiškia „Visų Šventųjų išvakarės“ – toji diena, kaip žinome, pačiam Liuteriui pasirodė tinkama  paskelbti 95 tezes, kai kitą dieną į titulinę Visų Šventųjų bažnyčią, išstačius relikvijas, suplūs daugybė žmonių.

Tezių durys
„Tezių durys“

Dabar – ar Visi Šventieji yra pagoniškų šaknų? Daug kas tuo tiki („mokslas!“), bet įrodymai, regis, ne itin stiprūs. Labiau feikloras (angl. fakelore).

Čia liuteronų kunigo pateiktas tekstas apie krikščioniškų švenčių išlaisvinimą nuo pagoniškų melų man atrodo patikimai.
Pirma, Visų Šventųjų šventė fiksuota nuo ankstyvųjų krikščionybės laikų. Net tame regione, kuriame minima neva atitinkama pagoniška šventė, pirmiausia fiksuota būtent krikščioniškoji šventė, o pagoniški dalykai vejasi iš paskos.
Antra, Visų Šventųjų data kito, kol buvo nustatyta lapkričio 1 d.: buvo švenčiama ir gegužės 13 d., ir balandžio 20-ąją – kaip tada su tuo lapkričio 1-osios atitikmeniu? Ir t.t.
Kam įdomu gilintis - skaitykite.

Krikščionys visada, nuo pat pirmųjų kankinių laikų, jau nuo Šv. Stepono (žr. Apaštalų darbus), gerbė savo šventuosius – ne tik atskirai konkrečius, bet ir skirdami jiems vieną bendrą šventę. Prisiminkime vyskupą ir kankinį Polikarpą, apie kurio palaikų surinkimą – „brangesnių už puikiausius brangakmenius ir grynesnių už auksą“ – bei pagerbimą išlikęs įrašas iš 2 a.: štai nuo tada žinome apie Visų Šventųjų šventimą, kai prisimenamas ne tik konkretus šventasis, bet ir visi, nuėję tą kelią, bei ruošiami būsimieji. Ir kažkaip neįtikėtina, kad po kelių šimtmečių Visų Šventųjų dienos šventimas bus pritaikytas prie lapkričio 1-ąją minimos mažai kam žinomos keltiškos šventės už daugybės kilometrų – kuri dar ir švenčiama pagal mėnulio kalendorių (plg. su Velykomis – kaip gali skirtis vienų metų data nuo kitų). Kodėl tą būtų daręs 8 a. Romoje gyvenęs sirų kilmės Popiežius Grigalius III? (Beje, po jo iki pat Pranciškaus nebuvo išrinktas ne Europoje gimęs Popiežius).

Grigalius III, m. 741

Dabar kitu kampu – net jei tai ir ne pagoniškos kilmės šventė, ji turi su krikščionybe visiškai nederančių elementų. Ne prietarais, ne burtais, ne išskaptuotais moliūgais ar baisingomis kaukėmis nubaidome piktąjį, o kliaujamės visagalio visur esančio Kristaus pergale prieš nuodėmę, mirtį ir velnią.

Jei būt pasaulis pilns velnių Ir tie mus ryt’ išžioję,
Tačiau mes nesibijom tų, Mes veik juos apvalioję.

Tris ketvirčius gyvenimo giedojau šią Liuteronų Bažnyčios himno versiją. Šypteldavau, bandydama klausytis svečio ausimis.   Bet dabar man dar labiau patinka ši versija: Žodelis viens jį tremia. Tas „Žodelis“ – tai pats Viešpats, Atpirkėjas, Dievas. Išeitų, kad jei šventi su Juo, jei pasilieki Jame, ir tai atspindi šventės nusiteikimas bei turinys – viskas gerai. Jei tikrai būtent taip šventi.

Biblinė diena prasideda sulig vakaru.

Kaip Kalėdas pradedame švęsti per Kūčias (išvakares), kaip Prisikėlimą – per Velyknaktį, taip Visus Šventuosius – spalio 31 d., kuri dabar, praėjus jau daugiau nei pusei tūkstantmečio, ženklina ir tikėjimo atnaujinimo šventę. Tą geriausia ir švęsti, o saldumynai visai dera per šventes – turbūt taip?  

Liuterio roze pinterest 3

 

Bandykime kaip tai gražiai gyventi pasaulyje, nors esame ne pasaulio

Viršelio iliustr.: Katharina von Bora Luther. Ingo Römling, evangelisch.de

Paskelba 2018 10 29, atnaujinta 2023 10 27.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą