Magnificat – Marijos giesmė

L.Cranach. Madona su Kūdikiu po obelimi (1525-1530)
Lukas Kranachas vyresnysis. Madona su Kūdikiu po obelimi (1525-1530)

Mano siela šlovina Viešpatį,
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
nes Jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
nes didžių dalykų padarė man Visagalis,
ir šventas yra Jo vardas!
Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kurie Jo klauso.
Jis parodo savo rankos galybę
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.
Jis numeta galiūnus nuo sostų
ir išaukština mažuosius.
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja,
turtuolius tuščiomis paleidžia.
Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui,
kad minėtų Jo gailestingumą,
kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams ­- 
Abraomui ir jo palikuonims per amžius.
                                                     Iš Evangelijos pagal Luką

Papildyta. A. Jurėno vertimą skaitykite čia.
Gaidos yra čia.

Paskelbta 2014 12 24

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

2 comments on “Magnificat – Marijos giesmė

Parašykite komentarą