Žurnalas LIETUVOS LIUTERONŲ KELIAS 2019. 1

Jei dar nematėte, negirdėjote, neturite – ieškokite liuteronų bažnyčiose, teiraukitės kunigų. Žurnalas kainuoja 2 eurus. Ačiū, kad rašote ir skaitote!

Viršelyje: Besimeldžiančios rankos. Albrechtas Diureris, 1508

Kelias

Sveikiname kun. Juozą, Aušrą ir Rūtą Elžbietą, kovo 6 d. gimus Mykolui Juozui Mišeikiui!

06.24-12.24 bažnytinių švenčių kalendorius

Šio numerio turinys:

Vyskupo Mindaugo Sabučio žodis. Kokia tu graži, mano mylimoji, kokia tu graži! (Gg 4,1)

Šventinės Naujųjų metų pamaldos Tauragėje (Vida Trakienė)

2019 01 05

Kad žmonės pereitų iš mirties į gyvenimą. Apie jubiliejinius (450) jėzuitų misijos metus (Vilma Sabutienė)

Jėzuitai (2)
Šiauliuose su t. Stasiu Kazėnu SJ 2019 01 06

Šv. Kalėdų pamaldos Ortodoksų bažnyčioje (Diak. Gintaras Sungaila)

Diak. Gintaras Sungaila su žmona Justina ir sūnumi Joakimu

Ekumeninės pamaldos Klaipėdoje (Marta Karaliutė)

Ekumeninė Kryžiaus kelio atkartojimo procesija (Kun. Darius Petkūnas)

Ramybės rytas Pagėgiuose (Kun. Gediminas Kleinas)

Pagėgiai

Jėzau, pasitikiu Tavimi. Apie Šviesos kelią (Vilma Sabutienė)

Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės (Mt 6,33). Prieš 15 metų, 2004 06 19, konsekruotas vyskupas Mindaugas Sabutis

Skirkite laiko susitikimui su Kristumi ten, kur Jis yra. Ateikite į bažnyčią. Pokalbis su Latvijos liuteronų bažnyčios arkivyskupu Janis Vanags (Tomas Pavilanskas-Kalvanas ir Rita Naujokaitytė)

Ievos Simonaitytės premija – Vanagams. Kun. Valdo Miliausko apdovanojimas (Gintarė Plungienė)

Tėvų sveikinimas. 2019 01 23

Krištolinė lelija kun. Mindaugui Kairiui

2019 02 17

Jonas Liorančas – Tauragės garbės pilietis

2019 06 02 su Tauragės rajono meru Dovydu Kaminsku, parapijiete LRS nare Aušrine Norkiene ir kunigais Karoliu Skausmeniu bei Mindaugu Dikšaičiu, parapijos klebonu

Choras, kasmet sukviečiantis į labdaros koncertą. Apie Gloria (Margarita Rimkutė)

Vad. Rasa Levickaitė-Šerpytienė

Tave, Dieve, mes šloviname – Laudamus. Apie naują chorą Šilutėje (Kun. Remigijus Šemeklis)

Vad. Irena Šemeklienė

Ekspozicija Plaškių bažnyčioje apie represijas stalinizmo laikotarpiu (liuteronai.lt)

Linksmos draugų istorijos kun. Valdo Aušros eilėraščių knygoje

Moterų maldos diena Klaipėdoje (Marta Karaliutė)

Su Gimtadieniu, Johannai Sebastianai! (Renata Kreimerė)

Vargonų muzikos kelionė su Gerd Hennecke (Laura Matuzaitė-Kairienė)

Siek taikos iš visos širdies (Ps 34,15). Giesmių Giesmelė 2019 (Ieva Paliokaitė)

Atidaryti Jurbarko bendruomeniniai vaikų globos namai

Giesmių šventė teskamba per Lietuvą! (Laura Matuzaitė-Kairienė)

13. Vilnius
Vilniuje 2019 05 17

Jūs – žemės druska (Mt 5,13). Konfirmantų stovykla Tytuvėnuose (Pokalbis su Tomu Pavilansku-Kalvanu)

Kun. Romo Pukio ordinacijos 25-metis (Asta Pukienė)

Marijampolės parapijos 200 metų Jubiliejus

Visi kūriniai sutverti tam, kad juos mylėtume. Pokalbis su kun. Jonu Lioranču

Jonas ir Tomas su Seneliu

Beveik neretušuotos moterų pataisos namų kapeliono patirtys (Kun. Arvydas Malinauskas)

Gyva istorija Hagene (Kun. Valdas Žielys)

Remonuojama Ramučių bažnyčia (liuteronai.lt)

Žemaičių Naumiesčio parapijos darbai ir džiaugsmai (Kun. Valdas Miliauskas)

Kur įsigyti Bibliją. Apie Lietuvos Biblijos draugiją

Gydytoja nuramina ir pataria. Pokalbis su alergologe Ilma Valatkiene

Viskam yra metas Bažnyčioje (apie bažnytinius metus)

Rugpjūčio 15-oji liuteronų bažnyčioje (Vilma Sabutienė)

520-ųjų gimimo metinių proga – apie Kathatiną Luther (kasdienybe.lt)

M. Liuterio giesmė Suteik ramybę mūs laikams (1529)

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą