Jėzus Kristus, Obelis | Yra Mergelė man brangi Nr. 11 ir Nr. 12

Iš giesmių knygos YRA MERGELĖ MAN BRANGI (2021)

Knygą įsigyti galima Vilniaus liuteronų bažnyčioje (raštinės kontaktai). Arba kreiptis į Vilmą Sabutienę.

Nr. 11. Jėzus Kristus, Obelis
(Nr. 12 – kita melodija: Jeremiah Ingalls, 1805)
Jesus Christ the Apple Tree

Kalėdos

T.: anon. (amer.). Prisk. R. H. (Richard Hutchins), 1761
V.: © Vilma Sabutienė, 2017
M.: Edward Miller, 1790
Mel. „Rockingham“

Kaip obelis tarp miško medžių,
mano mylimasis tarp vaikinų!
Smagu sėdėti jo paūksmėje,
o jo vaisiai man saldūs. (Gg 2,3)

Gali būti, kad šiai giesmei (iš pradžių – eilėraščiui) jau virš pustrečio šimto metų; ji susijusi ir su Didžiąja Britanija, ir su JAV; jos atsiradimo kontekste minimi baptistai, o dabar gal labiausiai paplitusi tarp anglikonų (?).

Yra ne viena melodijos versija. Mano knygoje – Edward Miller „Rockingham“ (1790) bei Jeremiah Ingalls (1805).

Bet pirmiausia išgirdau Elizabeth Poston melodiją (1967).

Kompozitorė E. Poston bendradarbiavo su tokiais žodžio galiūnais kaip C. S. Lewis, Dylan Thomas ir kt. Labai produktyvi, akademikė, senųjų giesmių ir liaudies muzikos aranžuotoja, kūrė radijui ir televizijai, vadovavo moterų kompozitorių draugijai.

Elizabeth Poston (1905-1987) britishmusiccollection.org.uk nuotr.

Deja, nepavyko rasti, pasiekti autorinių teisių šaltinio. Tiesa, natos yra internete (bet svarbu pasidomėti, kada galima naudoti).

Bet atradau „Rochingham“. Melodiją, kuri asocijuojasi su giesme apie Kryžių. Gyvybės medis. Jėzus Kristus, Obelis.

Aikštės viduryje, tarp upės atšakų, auga gyvybės medis, duodantis dvylika derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. (Apr 22,2)

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą