Linksmybėje saldžioj (In dulci jublilo) | Yra Mergelė man brangi Nr. 5 ir Nr. 6

Iš giesmių knygos YRA MERGELĖ MAN BRANGI (2021)

Knygą įsigyti galima Vilniaus liuteronų bažnyčioje (raštinės kontaktai). Arba kreiptis į Vilmą Sabutienę.

Nr. 6. Linksmybėje saldžioj
In dulci jubilo
(Nr. 5 – „In dulci jubilo“, makaronikas)
Kalėdos

T.: Heinrich Seuse, O.P., c. 1328
V.: „Pagerintos Giesmjų Knygos“ Nr. 30,1–4. Königsberg, 1905
Red.: © Vilma Sabutienė, 2019
M.: Codex 1305, c. 1400

Du giesmės variantai, atsiradę suredagavus pirmų keturių (iš šešių) posmelių tekstą iš Pagerintų giesmių knygų („siaurikių“, 1905 m.).

Nr. 6 „Linksmybėje saldžioj“ giedama vien lietuvių kalba, kaip ir gotiškajame giesmyne.
Nr. 5 „In dulci jubilo“ – makaronikas (kai giedama gimtąja kalba pakaitomis su lotyniškomis frazėmis – taip, kaip originale).

Kaip tarti – „dulCi“ ar „dulČi“? Liuteronai linkę rinktis klasikinę lotynų kalbą, ne itališką skambesį, tad gali būti, kad mieliau tars „c“. Tačiau ši giesmė sukurta iki Reformacijos („katalikiška“), tad dar nežinia, kaip teisingiau, tiksliau. Gal ir nuo aranžavusio, harmonizavusio kompozitoriaus konfesijos bei tradicijos priklausytų, ir nuo konteksto, kuriame atliekama. Sakyčiau, dera ir taip, ir taip.

Kai giesmę atlieka ansamblis / choras, renkasi makaroniką, kai gieda parapija, linkstame prie lietuviško teksto.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą