Septynis Jėzaus žodelius | Yra Mergelė man brangi Nr. 17 ir Nr. 18

Iš giesmių knygos YRA MERGELĖ MAN BRANGI (2021)

Knygą įsigyti galima Vilniaus liuteronų bažnyčioje (raštinės kontaktai). Arba kreiptis į Vilmą Sabutienę.

Nr. 17 (senoviškas tekstas iš gotiškų siaurikių, 15 posm.):

Nr. 18 (šiuolaikinis tekstas iš „Krikščioniškų giesmių“, 9 posm.):

Nr. 17 (senąja kalba) ir Nr. 18. Septynis Jėzaus žodelius
Hör’ an, mein Herz, die sieben Wort
Didysis Penktadienis

T.: Paul Gerhardt, 1656
M.: pgl. vargonininko Jurgio Palioko nusirašytų natų sąsiuvinį. © 2020 Vilma Sabutienė

(Šią melodiją rasite ir leidinyje „Septynios liuteronų giesmės“, harmonizuotą Lauryno Vakario Lopo, o giesmyne „Krikščioniškos giesmės“ yra kita melodija, turbūt orig.)

Vargonininko Jurgio Palioko (1923 – 2008) natų sąsiuvinis

Didysis Penktadienis Lietuvos liuteronų dar vadinamas Tyliuoju, Tykiuoju, o kitose kalbose – Šventuoju, Geruoju, Sielvartinguoju, Liūdnuoju, Kančios, Dievo penktadieniu. Liturginė spalva – juoda, nurodanti į Jėzaus Kristaus nukryžiavimą, mirtį ir palaidojimą.

Įprastai Didžiojo Penktadienio pamaldose skaitomi, giedami ir apmąstomi Septyni Jėzaus žodžiai, pasakyti nuo Kryžiaus, bei visa kančios istorija; dažniausiai pamaldos būna be pamokslo ir Šventosios Vakarienės. Atmenama Kristaus mirtis ant Kryžiaus, apmąstoma mūsų pačių vieta Kryžiaus papėdėje, dėkojama už neapsakomą Dievo meilę ir vienijamasi su Jėzumi Jo kančioje.

Ypač tam padeda liuteroniškos giesmės, turtingos talpiais tekstais ir įstabiomis melodijomis. Didįjį Penktadienį giedama a cappella.

Septyni Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus, kuriuos skaitome Evangelijose pagal Matą, Luką ir Joną:

TĖVE, ATLEISK JIEMS, NES JIE NEŽINO, KĄ DARĄ. (Lk 23,34)

MOTERIE, ŠTAI TAVO SŪNUS! … ŠTAI TAVO MOTINA! (Jn 19,26-27)

IŠ TIESŲ SAKAU TAU: ŠIANDIEN SU MANIMI BŪSI ROJUJE. (Lk 23,43)

MANO DIEVE, MANO DIEVE, KODĖL MANE APLEIDAI?! (Mt 27,46)

TROKŠTU! (Jn 19,28)

ATLIKTA!(Jn 19,30)

TĖVE, Į TAVO RANKAS ATIDUODU SAVO DVASIĄ. (Lk 23,46)

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą