Didysis Penktadienis|Pamaldų variantai

Didysis Penktadienis Lietuvos liuteronų dar vadinamas Tyliuoju, Tykiuoju, o kitose kalbose – Šventuoju, Geruoju, Sielvartinguoju, Liūdnuoju, Kančios, Dievo penktadieniu. Liturginė spalva – juoda, nurodanti į Jėzaus Kristaus nukryžiavimą, mirtį ir palaidojimą.

Nėra visuotinės tradicijos eiti Kryžiaus kelią, bent jau Lietuvos Liuteronų bažnyčioje, bet galima tai rinktis atlikti iki vakarinių pamaldų, yra tam parengtos medžiagos būtent pagal liuteroniškąją teologiją – skaitinių, apmąstymų, maldų, giesmių. Kai kurios parapijos jungiasi į ekumeninį Kryžiaus kelią.

Įprastai Didžiojo Penktadienio pamaldose skaitomi, giedami ir apmąstomi Septyni Jėzaus žodžiai, pasakyti nuo Kryžiaus, bei visa kančios istorija; dažniausiai pamaldos būna be pamokslo ir Šventosios Vakarienės. Atmenama Kristaus mirtis ant Kryžiaus, apmąstoma mūsų pačių vieta Kryžiaus papėdėje, dėkojama už neapsakomą Dievo meilę ir vienijamasi su Jėzumi Jo kančioje. Ypač tam padeda liuteroniškos giesmės, turtingos talpiais tekstais ir įstabiomis melodijomis.

Čia yra pamaldų variantai, galima pažiūrėti video ir atsispausdinti bukletus (ant abiejų lapo pusių: 1-2, 3-4):

Didžiojo Penktadienio pamaldos. Kančios istorija Jn 18–19. Litanija. Septyni Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus

Didžiojo Penktadienio pamaldos. Kančios istorija Mt 26-27

Didžiojo Penktadienio pamaldos. Žodžio liturgija. Septyni Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus

O čia yra Jėzaus kančios istorija, sudėta iš eilės iš visų Evangelijų liudijimų: Jėzaus kančia

Jis išaugo kaip atžala Jo akivaizdoje kaip šaknis sausoje žemėje. Iz 53 2a
Jis išaugo kaip atžala Jo akivaizdoje, kaip šaknis sausoje žemėje. (Iz 53,2a)

Paskelbta 2018 03 30. Atnaujinta 2022 04 24.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą