Didysis Penktadienis|Pamaldų variantai (video, bukletai)

Didysis Penktadienis Lietuvos liuteronų dar vadinamas Tyliuoju, Tykiuoju, o kitose kalbose – Šventuoju, Geruoju, Sielvartinguoju, Liūdnuoju, Kančios, Dievo penktadieniu. Liturginė spalva – juoda, nurodanti į Jėzaus Kristaus nukryžiavimą, mirtį ir palaidojimą.

Nėra visuotinės tradicijos eiti Kryžiaus kelią, bent jau Lietuvos Liuteronų bažnyčioje, bet galima tai rinktis atlikti iki vakarinių pamaldų, yra tam parengtos medžiagos būtent pagal liuteroniškąją teologiją – skaitinių, apmąstymų, maldų, giesmių. Kai kurios parapijos jungiasi į ekumeninį Kryžiaus kelią.

Įprastai Didžiojo Penktadienio pamaldose skaitomi, giedami ir apmąstomi Septyni Jėzaus žodžiai, pasakyti nuo Kryžiaus, bei visa kančios istorija; dažniausiai pamaldos būna be pamokslo ir Šventosios Vakarienės. Atmenama Kristaus mirtis ant Kryžiaus, apmąstoma mūsų pačių vieta Kryžiaus papėdėje, dėkojama už neapsakomą Dievo meilę ir vienijamasi su Jėzumi Jo kančioje. Ypač tam padeda liuteroniškos giesmės, turtingos talpiais tekstais ir įstabiomis melodijomis.

(Medžiagą apie visą Didžiąją Savaitę Liuteronų bažnyčioje rasite ČIA)

Čia yra pamaldų variantai, galima pažiūrėti video ir atsispausdinti bukletus (ant abiejų lapo pusių: 1-2, 3-4):

1) Didžiojo Penktadienio pamaldos. Kančios istorija Jn 18–19. Litanija. Septyni Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus

Litanija atskirai yra čia.

2) Didžiojo Penktadienio pamaldos. Kančios istorija Mt 26-27

3) Didžiojo Penktadienio pamaldos. Žodžio liturgija. Septyni Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus


Čia rasite Ps 31, atliepiamąją Didžiojo Penktadienio psalmę: „Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią“

Giesmė „Septynis Jėzaus žodelius“ yra čia

O čia yra Jėzaus kančios istorija, sudėta iš eilės iš visų Evangelijų liudijimų: Jėzaus kančia

Jis išaugo kaip atžala Jo akivaizdoje kaip šaknis sausoje žemėje. Iz 53 2a
Jis išaugo kaip atžala Jo akivaizdoje, kaip šaknis sausoje žemėje. (Iz 53,2a)

Viršelio iliustr.: Kristaus nukryžiavimas. Julius Schnorr von Carolsfeld, 1842
Paskelbta 2018 03 30. Atnaujinta 2024 03 28.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą