Trys sekmadieniai iki Gavėnios

Kas tie paslaptingi gesima sekmadieniai: Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima?

Taip pat skaitykite čia (Pelenų Trečiadienio, Velykų data ir kt.): Septuagesima ir Sexagesima.

Auf Deutsch gavėnia yra Fastenzeit: pasninko laikas, atkreipia dėmesį kun. William Weedon

Apie pasninką – prisiartinus metui. Dabar – apie dienas iki jo.
Nuo Kristaus Atsimainymo (paskutinio sekmadienio po Trijų Karalių) iki Pelenų Trečiadienio yra toks įdomus laikotarpis: Kalėdos jau baigėsi, o gavėnios kelionė dar neprasidėjo. Tad štai šie trys sekmadieniai prieš gavėnią kaip tik ir skirti pasiruošti tai kelionei. Juk nėra taip, kad „Ate“ – ir pro duris. 
Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima – 70, 60, 50 dienų iki Velykų. Nesigilinsime į tikslų suskaičiavimą, verčiau – į trijų Reformacijos sola ataidėjimą liturginiuose skaitiniuose.

Septuagesima sekmadienis: Sola Gratia tik iš malonės.
Apie vynuogyno darbininkus: 
Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau.

Sexagesima sekmadienis: Sola Scriptura – tik Šventuoju Raštu.
Apie Dievo Žodį: 
Nukritusi į gerą žemę sėkla – tai tie, kurie klauso Žodžio, išsaugo jį taurioje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu.

Quinquagesima sekmadienis: Sola Fide – tik per tikėjimą.
Apie sekimą Išganytoju Kristumi: 
Ir Jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“

Štai toks pasiruošimas Pelenų Trečiadienį prasidėsiančiai kelionei Kristaus Prisikėlimo šventės ir savojo Krikšto pažadų atnaujinimo link.

Ne kažkokiam neaiškiam kasmetiniam kelių savaičių mėtymuisi tarp pasiryžimų ir silpnumo, bet atnaujinamu mąstymu ruošimuisi tai pilnatvei, kai mūsų kūnai bus prikelti amžinajam gyvenimui.

trinken.gelinlikmoda

Gal ir Jums, kaip kad man, patiks pradžioje minėto kun. W. Weedono pasiūlymas atsibudus ne tiesiog įprastai persižegnoti, bet va šitaip: „Esu krikštytas Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.“ Prisimenant Liuterio mokymą, artėjant Prisikėlimui – kasryt gyvybės vandenin: Esu krikštytas!

Sekmadieninės mokyklėlės pamokėlė (2020):

Šaltinis: čia ir čia.

Paskelbta 2020 02 05. Atnaujinta 2023 01 30.
Viršelio nuotr.: Mike B / Pexels

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą