Biblijos skaitymo planas metams

Paskelbta 2018 08 13

Plačiau skaitykite čia.

Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę.

Atsisiųsti skaitymo planą pdf: Biblija per metus

Planas skaitantiems internete:

*Sudaryta pgl. lcmssermons.com. Pasviru šriftu pažymėtos 9 deuterokanoninės knygos (jas M. Liuteris buvo įtraukęs į savąjį vokišką 1534 m. Biblijos vertimą kaip naudingas skaityti, nors neprilygstančias 66 Šventojo Rašto knygoms: 39 Senojo Testamento ir 27 Naujojo Testamento).

Jei rasite kaidą, prašau, parašykite: vilma.sabutiene@gmail.com arba čia.

1 diena.
Pr 1,1-2,25
Tob 1
Ps 1
Mt 1,1-2,12

2 diena
Pr 3,1-4,26
Tob 2
Ps 2
Mt 2,13-3,6

3 diena
Pr 5,1-7,24
Tob 3
Ps 3
Mt 3,7-4,11

4 diena
Pr 8,1-10,32
Tob 4
Ps 4
Mt 4,12-25

5 diena
Pr 11,1-13,4
Tob 5
Ps 5
Mt 5,1-26

6 diena
Pr 13,5-15,21
Tob 6
Ps 6
Mt 5,27-48

7 diena
Pr 16,1-18,15
Tob 7
Ps 7
Mt 6,1-24

8 diena
Pr 18,16-19,38
Tob 8
Ps 8
Mt 6,25-7,14

9 diena
Pr 20,1-22,24
Tob 9
Ps 9,1-13
Mt 7,15-29

10 diena
Pr 23,1-24,51
Tob 10
Ps 9,14-21
Mt 8,1-17

11 diena
Pr 24,52-26,16
Tob 11
Ps 10,1-15
Mt 8,18-34

12 diena
Pr 26,17-27,46
Tob 12
Ps 10,16-18
Mt 9,1-17

13 diena
Pr 28,1-29,35
Tob 13
Ps 11
Mt 9,18-38

14 diena
Pr 30,1-31,16
Tob 14
Ps 12
Mt 10,1-23

15 diena
Pr 31,17-32,12
Jdt 1
Ps 13
Mt 10,24-11,6

16 diena
Pr 32,13-34,31
Jdt 2
Ps 14
Mt 11,7-30

17 diena
Pr 35,1-36,42
Jdt 3
Ps 15
Mt 12,1-21

18 diena
Pr 37,1-38,30
Jdt 4
Ps 16
Mt 12,22-45

19 diena
Pr 39,1-41,16
Jdt 5
Ps 17
Mt 12,46-13,23

20 diena
Pr 41,17-42,17
Jdt 6
Ps 18,1-16
Mt 13,24-46

21 diena
Pr 42,18-43,34
Jdt 7
Ps 18,17-37
Mt 13,47-14,12

22 diena
Pr 44,1-45,28
Jdt 8
Ps 18,38-51
Mt 14,13-36

23 diena
Pr 46,1-47,31
Jdt 9
Ps 19
Mt 15,1-28

24 diena
Pr 48,1-50,26
Jdt 10
Ps 20
Mt 15,29-16,12

25 diena
Iš 1,1-2,10
Jdt 11
Ps 21
Mt 16,13-17,9

26 diena
Iš 2,11-3,22
Jdt 12
Ps 22,1-19
Mt 17,10-27

27 diena
Iš 4,1-5,21
Jdt 13
Ps 22,20-31
Mt 18,1-20

28 diena
Iš 5,22-7,25
Jdt 14
Ps 23
Mt 18,21-19,12

29 diena
Iš 8,1-9,35
Jdt 15
Ps 24
Mt 19,13-30

30 diena
Iš 10,1-12,13
Jdt 16
Ps 25,1-15
Mt 20,1-28

31 diena
Iš 12,14-13,16
Est(g) 0(A)
Ps 25,16-22
Mt 20,29-21,22

32 diena
Iš 13,17-15,18
Est(g) 1
Ps 26
Mt 21,23-46

33 diena
Iš 15,19-17,7
Est(g) 2
Ps 27,1-6
Mt 22,1-33

Young man reading small Bible
disciple making stages

34 diena
Iš 17,8-19,15
Est(g) 3,1-13
Ps 27,7-14
Mt 22,34-23,12

35 diena
Iš 19,16-21,21
Est(g) 11(B)
Ps 28
Mt 23,13-39

36 diena
Iš 21,22-23,13
Est(g) 3,14-15
Ps 29
Mt 24,1-28

37 diena
Iš 23,14-25,40
Est(g) 4
Ps 30
Mt 24,29-51

38 diena
Iš 26,1-27,21
Est(g) 12(C)
Ps 31,1-9
Mt 25,1-30

39 diena
Iš 28
Est(g) 13(D)
Ps 31,10-19
Mt 25,31-26,13

40 diena
Iš 29,1-30,10
Est(g) 5
Ps 31,20-25
Mt 26,14-46

Biblija iBelieve
iBelieve

41 diena
Iš 30,11-31,18
Est(g) 6
Ps 32
Mt 26,47-68

42 diena
Iš 32,1-33,23
Est(g) 7
Ps 33,1-11
Mt 26,69-27,14

43 diena
Iš 34,1-35,9
Est(g) 8,1-12
Ps 33,12-22
Mt 27,15-31

44 diena
Iš 35,10-36,38
Est(g) 14(E)
Ps 34,1-11
Mt 27,32-66

45 diena
Iš 37,1-38,31
Est(g) 8,13-17
Ps 34,12-23
Mt 28,1-20

46 diena
Iš 39,1-40,38
Est(g) 9
Ps 35,1-16
Mk 1,1-28

47 diena
Kun 1,1-3,17
Est(g) 10
Ps 35,17-28
Mk 1,29-2,12

48 diena
Kun 4,1-5,19
Est(g) 15(F)
Ps 36
Mk 2,13-3,6

49 diena
Kun 6,1-7,27
1 Mak 1
Ps 37,1-11
Mk 3,7-30

50 diena
Kun 7,28-9,6
1 Mak 2
Ps 37,12-29
Mk 3,31-4,25

51 diena
Kun 9,7-10,20
1 Mak 3
Ps 37,30-40
Mk 4,26-5,20

52 diena
Kun 11,1-12,8
1 Mak 4
Ps 38
Mk 5,21-43

53 diena
Kun 13
1 Mak 5
Ps 39
Mk 6,1-29

54 diena
Kun 14
1 Mak 6
Ps 40,1-11
Mk 6,30-56

55 diena
Kun 15,1-16,28
1 Mak 7
Ps 40,12-18
Mk 7,1-23

56 diena
Kun 16,29-18,30
1 Mak 8
Ps 41
Mk 7,24-8,10

57 diena
Kun 19,1-20,21
1 Mak 9
Ps 42
Mk 8,11-38

58 diena
Kun 20,22-22,16
1 Mak 10
Ps 43
Mk 9,1-29

59 diena
Kun 22,17-23,44
1 Mak 11
Ps 44,1-9
Mk 9,30-10,12

60 diena
Kun 24,1-25,46
1 Mak 12
Ps 44,10-27
Mk 10,13-31

61 diena
Kun 25,47-27,34
1 Mak 13
Ps 45
Mk 10,32-52

62 diena
Sk 1
1 Mak 14
Ps 46
Mk 11,1-26

63 diena
Sk 2,1-3,51
1 Mak 15
Ps 47
Mk 11,27-12,17

64 diena
Sk 4,1-5,31
1 Mak 16
Ps 48
Mk 12,18-37

65 diena
Sk 6,1-7,89
2 Mak 1
Ps 49
Mk 12,38-13,13

66 diena
Sk 8,1-9,23
2 Mak 2
Ps 50
Mk 13,14-37

67 diena
Sk 10,1-11,23
2 Mak 3
Ps 51
Mk 14,1-21

68 diena
Sk 11,24-13,33
2 Mak 4
Ps 52
Mk 14,22-52

69 diena
Sk 14,1-15,16
2 Mak 5
Ps 53
Mk 14,53-72

70 diena
Sk 15,17-16,35
2 Mak 6
Ps 54
Mk 15

71 diena
Sk 17,1-18,32
2 Mak 7
Ps 55
Mk 16

72 diena
Sk 19,1-20,29
2 Mak 8
Ps 56
Lk 1,1-25

73 diena
Sk 21,1-22,20
2 Mak 9
Ps 57
Lk 1,26-56

74 diena
Sk 22,21-23,30
2 Mak 10
Ps 58
Lk 1,57-80

75 diena
Sk 24,1-25,18
2 Mak 11
Ps 59
Lk 2,1-35

76 diena
Sk 25,19-26,51
2 Mak 12
Ps 60
Lk 2,36-52

77 diena
Sk 26,52-28,15
2 Mak 13
Ps 61
Lk 3,1-22

78 diena
Sk 28,16-29,39
2 Mak 14
Ps 62
Lk 3,23-38

79 diena
Sk 30-31
2 Mak 15
Ps 63
Lk 4,1-30

80 diena
Sk 32,1-33,39
Išm 1
Ps 64
Lk 4,31-5,11

81 diena
Sk 33,40-36,13
Išm 2
Ps 65
Lk 5,12-28

82 diena
Įst 1
Išm 3
Ps 66
Lk 5,29-6,11

83 diena
Įst 2,1-3,29
Išm 4
Ps 67
Lk 6,12-38

84 diena
Įst 4
Išm 5
Ps 68,1-19
Lk 6,39-7,10

85 diena
Įst 5,1-6,25
Išm 6
Ps 68,20-36
Lk 7,11-35

86 diena
Įst 7,1-8,20
Išm 7
Ps 69,1-19
Lk 7,36-8,3

87 diena
Įst 9,1-10,22
Išm 8
Ps 69,20-37
Lk 8,4-21

88 diena
Įst 11,1-12,31
Išm 9
Ps 70
Lk 8,22-39

89 diena
Įst 13,1-15,23
Išm 10
Ps 71
Lk 8,40-9,6

90 diena
Įst 16,1-17,20
Išm 11
Ps 72
Lk 9,7-27

91 diena
Įst 18,1-20,20
Išm 12
Ps 73
Lk 9,28-50

92 diena
Įst 21,1-22,29
Išm 13
Ps 74
Lk 9,51-10,12

93 diena
Įst 23,1-25,19
Išm 14
Ps 75
Lk 10,13-37

94 diena
Įst 26,1-27,26
Išm 15
Ps 76
Lk 10,38-11,13

95 diena
Įst 28
Išm 16
Ps 77
Lk 11,14-36

96 diena
Įst 29,1-30,20
Išm 17
Ps 78,1-31
Lk 11,37-12,7

97 diena
Įst 31,1-32,27
Išm 18
Ps 78,32-55
Lk 12,8-34

98 diena
Įst 32,28-52
Išm 19
Ps 78,56-64
Lk 12,35-59

99 diena
Įst 33,1-34,12
Sir 0
Ps 78,65-72
Lk 13,1-21

100 diena
Joz 1,1-2,24
Sir 1
Ps 79
Lk 13,22-14,6

gudsmenighet.no
gudsmenighet.no

101 diena
Joz 3,1-4,24
Sir 2
Ps 80
Lk 14,7-35

102 diena
Joz 5,1-7,15
Sir 3
Ps 81
Lk 15

103 diena
Joz 7,16-9,2
Sir 4
Ps 82
Lk 16,1-18

104 diena
Joz 9,3-10,43
Sir 5
Ps 83
Lk 16,19-17,10

105 diena
Joz 11,1-12,24
Sir 6
Ps 84
Lk 17,11-37

106 diena
Joz 13,1-14,15
Sir 7
Ps 85
Lk 18,1-17

107 diena
Joz 15
Sir 8
Ps 86
Lk 18,18-43

108 diena
Joz 16,1-18,28
Sir 9
Ps 87
Lk 19,1-27

109 diena
Joz 19,1-20,9
Sir 10
Ps 88
Lk 19,28-48

110 diena
Joz 21,1-22,20
Sir 11
Ps 89
Lk 20,1-26

111 diena
Joz 22,21-23,16
Sir 12
Ps 90
Lk 20,27-47

112 diena
Joz 24
Sir 13
Ps 91
Lk 21,1-28

113 diena
Ts 1,1-2,9
Sir 14
Ps 92
Lk 21,29-22,13

114 diena
Ts 2,10-3,31
Sir 15
Ps 93
Lk 22,14-34

115 diena
Ts 4,1-5,31
Sir 16
Ps 94
Lk 22,35-53

116 diena
Ts 6
Sir 17
Ps 95
Lk 22,54-23,12

117 diena
Ts 7,1-8,17
Sir 18
Ps 96
Lk 23,13-43

118 diena
Ts 8,18-9,21
Sir 19
Ps 97
Lk 23,44-24,12

119 diena
Ts 9,22-10,18
Sir 20
Ps 98
Lk 24,13-53

120 diena
Ts 11,1-12,15
Sir 21
Ps 99
Jn 1,1-28

121 diena
Ts 13,1-14,20
Sir 22
Ps 100
Jn 1,29-51

122 diena
Ts 15,1-16,31
Sir 23
Ps 101
Jn 2

123 diena
Ts 17-18
Sir 24
Ps 102
Jn 3,1-21

124 diena
Ts 19-21
Sir 25
Ps 103
Jn 3,22-4,3

125 diena
Rūt 1
Sir 26
Ps 104
Jn 4,4-42

126 diena
Rūt 2-4
Sir 27
Ps 105,1-36
Jn 4,43-54

127 diena
1 Sam 1,1-2,21
Sir 28
Ps 105,37-45
Jn 5,1-23

128 diena
1 Sam 2,22-4,22
Sir 29
Ps 106,1-12
Jn 5,24-47

129 diena
1 Sam 5-7
Sir 30
Ps 106,13-31
Jn 6,1-21

130 diena
1 Sam 8-9
Sir 31
Ps 106,32-48
Jn 6,22-42

131 diena
1 Sam 10-11
Sir 32
Ps 107
Jn 6,43-71

132 diena
1 Sam 12-13
Sir 33
Ps 108
Jn 7,1-30

133 diena
1 Sam 14
Sir 34
Ps 109
Jn 7,31-53

134 diena
1 Sam 15-16
Sir 35
Ps 110
Jn 8,1-20

135 diena
1 Sam 17,1-18,4
Sir 36
Ps 111
Jn 8,21-30

136 diena
1 Sam 18,5-19,24
Sir 37
Ps 112
Jn 8,31-59

137 diena
1 Sam 20-21
Sir 38
Ps 113
Jn 9

138 diena
1 Sam 22-23
Sir 39
Ps 114
Jn 10,1-21

139 diena
1 Sam 24-25
Sir 40
Ps 115
Jn 10,22-42

140 diena
1 Sam 26-28
Sir 41
Ps 116
Jn 11,1-54

141 diena
1 Sam 29-31
Sir 42
Ps 117
Jn 11,55-12,19

142 diena
2 Sam 1,1-2,11
Sir 43
Ps 118
Jn 12,20-50

143 diena
2 Sam 2,12-3,39
Sir 44
Ps 119,1-16
Jn 13,1-30

144 diena
2 Sam 4,1-6,23
Sir 45
Ps 119,17-32
Jn 13,31-14,14

145 diena
2 Sam 7-8
Sir 46
Ps 119,33-48
Jn 14,15-31

146 diena
2 Sam 9-11
Sir 47
Ps 119,49-64
Jn 15

147 diena
2 Sam 12
Sir 48
Ps 119,65-80
Jn 16

148 diena
2 Sam 13
Sir 49
Ps 119,81-96
Jn 17

149 diena
2 Sam 14,1-15,22
Sir 50
Ps 119,97-112
Jn 18,1-24

150 diena
2 Sam 15,23-16,23
Sir 51
Ps 119,113-128
Jn 18,25-19,22

151 diena
2 Sam 17
Bar 1
Ps 119,129-152
Jn 19,23-42

152 diena
2 Sam 18,1-19,9
Bar 2
Ps 119,153-176
Jn 20

153 diena
2 Sam 19,10-20,13
Bar 3
Ps 120
Jn 21

154 diena
2 Sam 20,14-21,22
Bar 4
Ps 121
Apd 1

155 diena
2 Sam 22,1-23,23
Bar 5
Ps 122
Apd 2

156 diena
2 Sam 23,24-24,25
Bar 6
Ps 123
Apd 3

157 diena
1 Kar 1
Dan(g) 3,24-90
Ps 124
Apd 4

158 diena
1 Kar 2,1-3,2
Dan(g) 13
Ps 125
Apd 5

159 diena
1 Kar 3,3-4,20
Dan(g) 14
Ps 126
Apd 6

160 diena
1 Kar 5-6
Pat 1
Ps 127
Apd 7,1-29

161 diena
1 Kar 7
Pat 2
Ps 128
Apd 7,30-50

162 diena
1 Kar 8
Pat 3
Ps 129
Apd 7,51-8,13

163 diena
1 Kar 9-10
Pat 4
Ps 130
Apd 8,14-40

164 diena
1 Kar 11,1-12,19
Pat 5
Ps 131
Apd 9,1-25

165 diena
1 Kar 12,20-13,34
Pat 6
Ps 132
Apd 9,26-43

166 diena
1 Kar 14,1-15,24
Pat 7
Ps 133
Apd 10,1-23

167 diena
1 Kar 15,25-17,24
Pat 8
Ps 134
Apd 10,24-48

168 diena
1 Kar 18
Pat 9
Ps 135
Apd 11

169 diena
1 Kar 19
Pat 10
Ps 136
Apd 12,1-23

170 diena
1 Kar 20-21
Pat 11
Ps 137
Apd 12,24-13,15

171 diena
1 Kar 22
Pat 12
Ps 138
Apd 13,16-41

172 diena
2 Kar 1-2
Pat 13
Ps 139
Apd 13,42-14,7

173 diena
2 Kar 3,1-4,17
Pat 14
Ps 140
Apd 14,8-28

174 diena
2 Kar 4,18-5,27
Pat 15
Ps 141
Apd 15,1-35

175 diena
2 Kar 6-7
Pat 16
Ps 142
Apd 15,36-16,15

176 diena
2 Kar 8,1-9,13
Pat 17,1-26
Ps 143
Apd 16,16-40

177 diena
2 Kar 9,14-10,31
Pat 17,27-28
Ps 144
Apd 17

178 diena
2 Kar 10,32-12,22
Pat 18,1
Apd 18,1-22

179 diena
2 Kar 13-14
Pat 18,2-3
Apd 18,23-19,12

180 diena
2 Kar 15-16
Pat 18,4-5
Apd 19,13-40

181 diena
2 Kar 17,1-18,12
Pat 18,6-7
Apd 20

182 diena
2 Kar 18,13-19,37
Pat 18,8
Apd 21,1-17

183 diena
2 Kar 20,1-22,2
Pat 18,9-10
Apd 21,18-36

184 diena
2 Kar 22,3-23,30
Pat 18,11-12
Apd 21,37-22,16

185 diena
2 Kar 23,31-25,30
Pat 18,13
Apd 22,17-23,10

186 diena
1 Met 1,1-2,17
Pat 18,14-15
Apd 23,11-35

187 diena
1 Met 2,18-4,4
Pat 18,16-18
Apd 24

188 diena
1 Met 4,5-5,17
Pat 18,19
Apd 25

189 diena
1 Met 5,18-6,66
Pat 18,20-21
Apd 26

190 diena
1 Met 7-8
Pat 18,22
Apd 27,1-20

191 diena
1 Met 9-10
Pat 18,23-24
Apd 27,21-44

192 diena
1 Met 11,1-12,18
Pat 19,1-3
Apd 28

193 diena
1 Met 12,19-14,17
Pat 19,4-5
Rom 1,1-17

194 diena
1 Met 15,1-16,36
Pat 19,6-7
Rom 1,18-32

195 diena
1 Met 16,37-18,17
Pat 19,8-9
Rom 2,1-24

196 diena
1 Met 19-21
Pat 19,10-12
Rom 2,25-3,8

197 diena
1 Met 22-23
Pat 19,13-14
Rom 3,9-31

198 diena
1 Met 24,1-26,11
Pat 19,15-16
Rom 4,1-12

199 diena
1 Met 26,12-27,34
Pat 19,17
Rom 4,13-5,5

200 diena
1 Met 28-29
Pat 19,18-19
Rom 5,6-21

Biblija
Patheos

201 diena
2 Met 1-3
Pat 19,20-21
Rom 6

202 diena
2 Met 4,1-6,11
Pat 19,22-23
Rom 7,1-13

203 diena
2 Met 6,12-8,10
Pat 19,24-25
Rom 7,14-8,8

204 diena
2 Met 8,11-10,19
Pat 19,26
Rom 8,9-25

205 diena
2 Met 11-13
Pat 19,27-29
Rom 8,26-39

206 diena
2 Met 14-16
Pat 20,1
Rom 9,1-24

207 diena
2 Met 17-18
Pat 20,2-3
Rom 9,25-10,13

208 diena
2 Met 19-20
Pat 20,4-6
Rom 10,14-11,12

209 diena
2 Met 21-23
Pat 20,7
Rom 11,13-36

210 diena
2 Met 24-25
Pat 20,8-10
Rom 12

211 diena
2 Met 26-28
Pat 20,11
Rom 13

212 diena
2 Met 29
Pat 20,12
Rom 14

213 diena
2 Met 30-31
Pat 20,13-15
Rom 15,1-22

214 diena
2 Met 32,1-33,13
Pat 20,16-18
Rom 15,23-16,9

215 diena
2 Met 33,14-34,33
Pat 20,19
Rom 16,10-27

216 diena
2 Met 35,1-36,23
Pat 20,20-21
1 Kor 1,1-17

217 diena
Ezr 1-2
Pat 20,22-23
1 Kor 1,18-2,5

218 diena
Ezr 3,1-4,23
Pat 20,24-25
1 Kor 2,6-3,4

219 diena
Ezr 4,24-6,22
Pat 20,26-27
1 Kor 3,5-23

220 diena
Ezr 7,1-8,20
Pat 20,28-30
1 Kor 4

221 diena
Ezr 8,21-9,15
Pat 21,1-2
1 Kor 5

222 diena
Ezr 10
Pat 21,3
1 Kor 6

223 diena
Neh 1,1-3,14
Pat 21,4
1 Kor 7,1-24

224 diena
Neh 3,15-5,13
Pat 21,5-7
1 Kor 7,25-40

225 diena
Neh 5,14-7,72
Pat 21,8-10
1 Kor 8

226 diena
Neh 8,1-9,21
Pat 21,11-12
1 Kor 9,1-18

227 diena
Neh 9,22-10,40
Pat 21,13
1 Kor 9,19-10,13

228 diena
Neh 11,1-12,26
Pat 21,14-16
1 Kor 10,14-33

229 diena
Neh 12,27-13,31
Pat 21,17-18
1 Kor 11,1-16

230 diena
Est 1-3
Pat 21,19-20
1 Kor 11,17-34

231 diena
Est 4-7
Pat 21,21-22
1 Kor 12,1-26

232 diena
Est 8-10
Pat 21,23-24
1 Kor 12,27-13,13

233 diena
Job 1-3
Pat 21,25-26
1 Kor 14,1-17

234 diena
Job 4-7
Pat 21,27
1 Kor 14,18-40

235 diena
Job 8-11
Pat 21,28-29
1 Kor 15,1-28

236 diena
Job 12-15
Pat 21,30-31
1 Kor 15,29-58

237 diena
Job 16-19
Pat 22,1
1 Kor 16

238 diena
Job 20-22
Pat 22,2-42
2 Kor 1,1-11

239 diena
Job 23-27
Pat 22,5-6
2 Kor 1,12-2,11

240 diena
Job 28-30
Pat 22,7
2 Kor 2,12-17

241 diena
Job 31-33
Pat 22,8-9
2 Kor 3

242 diena
Job 34-36
Pat 22,10-12
2 Kor 4,1-12

243 diena
Job 37-39
Pat 22,13
2 Kor 4,13-5,10

244 diena
Job 40-42
Pat 22,14
2 Kor 5,11-21

245 diena
Mok 1-3
Pat 22,15
2 Kor 6,1-13

246 diena
Mok 4-6
Pat 22,16
2 Kor 6,14-7,7

247 diena
Mok 7-9
Pat 22,17-19
2 Kor 7,8-16

248 diena
Mok 10-12
Pat 22,20-21
2 Kor 8,1-15

249 diena
Gg 1-4
Pat 22,22-23
2 Kor 8,16-24

250 diena
Gg 5-8
Pat 22,24-25
2 Kor 9

251 diena
Iz 1-2
Pat 22,26-27
2 Kor 10

252 diena
Iz 3-5
Pat 22,28-29
2 Kor 11,1-15

253 diena
Iz 6,1-7,25
Pat 23,1-3
2 Kor 11,16-33

254 diena
Iz 8,1-9,20
Pat 23,4-5
2 Kor 12,1-10

255 diena
Iz 10,1-11,16
Pat 23,6-8
2 Kor 12,11-21

256 diena
Iz 12,1-14,32
Pat 23,9-11
2 Kor 13,1-13

257 diena
Iz 15,1-18,7
Pat 23,12
Gal 1

258 diena
Iz 19,1-21,17
Pat 23,13-14
Gal 2,1-16

259 diena
Iz 22,1-24,23
Pat 23,15-16
Gal 2,17-3,9

260 diena
Iz 25,1-28,13
Pat 23,17-18
Gal 3,10-22

261 diena
Iz 28,14-30,11
Pat 23,19-21
Gal 3,23-4,31

262 diena
Iz 30,12-33,9
Pat 23,22
Gal 5,1-12

263 diena
Iz 33,10-36,22
Pat 23,23
Gal 5,13-26

264 diena
Iz 37,1-38,22
Pat 23,24
Gal 6

265 diena
Iz 39,1-41,16
Pat 23,25-28
Ef 1

266 diena
Iz 41,17-43,13
Pat 23,29-35
Ef 2

267 diena
Iz 43,14-45,10
Pat 24,1-2
Ef 3

268 diena
Iz 45,11-48,11
Pat 24,3-4
Ef 4,1-16

269 diena
Iz 48,12-50,11
Pat 24,5-6
Ef 4,17-32

270 diena
Iz 51,1-53,12
Pat 24,7
Ef 5

271 diena
Iz 54,1-57,13
Pat 24,8
Ef 6

272 diena
Iz 57,14-59,21
Pat 24,9-10
Fil 1,1-26

273 diena
Iz 60,1-62,5
Pat 24,11-12
Fil 1,27-2,18

274 diena
Iz 62,6-65,25
Pat 24,13-14
Fil 2,19-3,3

275 diena
Iz 66
Pat 24,15-16
Fil 3,4-21

276 diena
Jer 1,1-2,30
Pat 24,17-20
Fil 4

277 diena
Jer 2,31-4,18
Pat 24,21-22
Kol 1,1-17

278 diena
Jer 4,19-6,15
Pat 24,23-25
Kol 1,18-2,7

279 diena
Jer 6,16-8,7
Pat 24,26
Kol 2,8-23

280 diena
Jer 8,8-9,25
Pat 24,27
Kol 3,1-17

281 diena
Jer 10,1-11,23
Pat 24,28-29
Kol 3,18-4,18

282 diena
Jer 12,1-14,10
Pat 24,30-34
1 Tes 1,1-2,8

283 diena
Jer 14,11-16,15
Pat 25,1-5
1 Tes 2,9-3,13

284 diena
Jer 16,16-18,23
Pat 25,6-8
1 Tes 4,1-5,3

285 diena
Jer 19,1-21,14
Pat 25,9-10
1 Tes 5,4-28

286 diena
Jer 22,1-23,20
Pat 25,11-14
2 Tes 1

287 diena
Jer 23,21-25,38
Pat 25,15
2 Tes 2

288 diena
Jer 26,1-27,22
Pat 25,16
2 Tes 3

289 diena
Jer 28,1-29,32
Pat 25,17
1 Tim 1

290 diena
Jer 30,1-31,26
Pat 25,18-19
1 Tim 2

291 diena
Jer 31,27-32,44
Pat 25,20-22
1 Tim 3

292 diena
Jer 33,1-34,22
Pat 25,23-24
1 Tim 4

293 diena
Jer 35,1-36,32
Pat 25,25-27
1 Tim 5

294 diena
Jer 37,1-38,28
Pat 25,28
1 Tim 6

295 diena
Jer 39,1-41,18
Pat 26,1-2
2 Tim 1

296 diena
Jer 42,1-44,23
Pat 26,3-5
2 Tim 2,1-21

297 diena
Jer 44,24-47,7
Pat 26,6-8
2 Tim 2,22-3,17

298 diena
Jer 48,1-49,22
Pat 26,9-12
2 Tim 4,1-22

299 diena
Jer 49,23-50,46
Pat 26,13-16
Tit 1

300 diena
Jer 51,1-53
Pat 26,17
Tit 2

Biblija
knockshrine.ie

301 diena
Jer 51,54-52,34
Pat 26,18-19
Tit 3

302 diena
Rd 1,1-2,22
Pat 26,20
Fm 1

303 diena
Rd 3
Pat 26,21-22
Hbr 1

304 diena
Rd 4,1-5,22
Pat 26,23
Hbr 2

305 diena
Ez 1,1-3,15
Pat 26,24-26
Hbr 3

306 diena
Ez 3,16-6,14
Pat 26,27
Hbr 4

307 diena
Ez 7,1-9,11
Pat 26,28
Hbr 5

308 diena
Ez 10,1-11,25
Pat 27,1-2
Hbr 6

309 diena
Ez 12,1-14,11
Pat 27,3
Hbr 7,1-17

310 diena
Ez 14,12-16,41
Pat 27,4-6
Hbr 7,18-28

311 diena
Ez 16,42-17,24
Pat 27,7-9
Hbr 8

312 diena
Ez 18,1-19,14
Pat 27,10
Hbr 9,1-10

313 diena
Ez 20
Pat 27,11
Hbr 9,11-28

314 diena
Ez 21,1-22,31
Pat 27,12
Hbr 10,1-18

315 diena
Ez 23
Pat 27,13
Hbr 10,19-39

316 diena
Ez 24,1-26,21
Pat 27,14
Hbr 11,1-16

317 diena
Ez 27,1-28,26
Pat 27,15-16
Hbr 11,17-31

318 diena
Ez 29,1-30,26
Pat 27,17
Hbr 11,32-12,13

319 diena
Ez 31,1-32,32
Pat 27,18-20
Hbr 12,14-29

320 diena
Ez 33,1-34,3
Pat 27,21-22
Hbr 13,1-25

321 diena
Ez 35,1-36,38
Pat 27,23-27
Jok 1,1-18

322 diena
Ez 37,1-38,23
Pat 28,1
Jok 1,19-2,17

323 diena
Ez 39,1-40,27
Pat 28,2
Jok 2,18-3,18

324 diena
Ez 40,28-41,26
Pat 28,3-5
Jok 4

325 diena
Ez 42,1-43,27
Pat 28,6-7
Jok 5

326 diena
Ez 44,1-45,12
Pat 28,8-10
1 Pt 1,1-12

327 diena
Ez 45,13-46,24
Pat 28,11
1 Pt 1,13-2,10

328 diena
Ez 47,1-48,35
Pat 28,12-13
1 Pt 2,11-3,7

329 diena
Dan 1,1-2,23
Pat 28,14
1 Pt 3,8-4,6

330 diena
Dan 2,24-3,33
Pat 28,15-16
1 Pt 4,7-5,14

331 diena
Dan 4
Pat 28,17-18
2 Pt 1

332 diena
Dan 5
Pat 28,19-20
2 Pt 2

333 diena
Dan 6
Pat 28,21-22
2 Pt 3

334 diena
Dan 7
Pat 28,23-24
1 Jn 1

335 diena
Dan 8
Pat 28,25-26
1 Jn 2,1-17

336 diena
Dan 9,1-11,1
Pat 28,27-28
1 Jn 2,18-3,6

337 diena
Dan 11,2-35
Pat 29,1
1 Jn 3,7-24

338 diena
Dan 11,36-12,13
Pat 29,2-4
1 Jn 4

339 diena
Oz 1,1-3,5
Pat 29,5-8
1 Jn 5

340 diena
Oz 4,1-5,15
Pat 29,9-11
2 Jn 1

341 diena
Oz 6,1-9,17
Pat 29,12-14
3 Jn 1

342 diena
Oz 10,1-14,10
Pat 29,15-17
Jud 1

343 diena
Jl 1,1-4,21
Pat 29,18
Apr 1

344 diena
Am 1,1-3,15
Pat 29,19-20
Apr 2,1-17

345 diena
Am 4,1-6,14
Pat 29,21-22
Apr 2,18-3,6

346 diena
Am 7,1-9,15
Pat 29,23
Apr 3,7-22

347 diena
Abd 1
Pat 29,24-25
Apr 4

348 diena
Jon 1,1-4-11
Pat 29,26-27
Apr 5

349 diena
Mch 1,1-4,14
Pat 30,1-4
Apr 6

350 diena
Mch 5,1-7,20
Pat 30,5-6
Apr 7

351 diena
Nah 1,1-3,19
Pat 30,7-9
Apr 8

352 diena
Hab 1,1-3,19
Pat 30,10
Apr 9

353 diena
Sof 1,1-3,20
Pat 30,11-14
Apr 10

354 diena
Ag 1,1-2,23
Pat 30,15-16
Apr 11

355 diena
Zch 1
Pat 30,17
Apr 12

356 diena
Zch 2,1-3,10
Pat 30,18-20
Apr 13

357 diena
Zch 4,1-5,10
Pat 30,21-23
Apr 14

358 diena
Zch 6,1-7,14
Pat 30,24-33
Apr 15

359 diena
Zch 8
Pat 31
Apr 16

360 diena
Zch 9
Ps 145
Apr 17

361 diena
Zch 10,1-11,17
Ps 146
Apr 18

362 diena
Zch 12,1-13,9
Ps 147
Apr 19

363 diena
Zch 14
Ps 148
Apr 20

364 diena
Mal 1,1-2,17
Ps 149
Apr 21

365 diena
Mal 3
Ps 150
Apr 22

httpgarrettkell.com
garrettkell.com

Ateik, Viešpatie Jėzau!
Viešpaties Jėzaus malonė su jumis visais!

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą