Džiaugsmas užtekėjo štai! | Yra Mergelė man brangi Nr. 13 ir 13a

Iš giesmių knygos YRA MERGELĖ MAN BRANGI (2021)

Knygą įsigyti galima Vilniaus liuteronų bažnyčioje (raštinės kontaktai). Arba kreiptis į Vilmą Sabutienę.

Nr. 13 ir 13a. Džiaugsmas užtekėjo štai! 
(13a – „Į Betliejų bėkime“ („Gloria“))
Joy Has Dawned

Kalėdos

T. ir M.: Keith Getty & Stuart Townend, 2004
(13 a: „Į Betliejų bėkime“ – „Gloria“: Angels We Have Heard on High, 3 posmelis)
V.: © Vilma Sabutienė, 2017

Šiuolaikinė-klasikinė giesmė, perteikianti žmonijos išganymo žinią. Jos autoriai – tie patys, kur garsiosios „In Christ Alone“. Keith Getty, kaip suprantu, kilęs iš presbiterioniškos tradicijos, o kokiai bažnyčiai dabar priklauso jo ir žmonos bei bendraautorės Kristyn šeima, nesu tikra.

K. Getty pasakoja:

Žinia, kad Martynas Liuteris, aiškindamas Pradžios knygą, moko, jog jau Adomas ir Ieva taip laukė Išganytojo, kad net savo pirmagimį, Kainą, iš pradžių laikė žadėtuoju Atpirkėju.

Gaudete!

VIEŠPATIES padedama, gavau berniuką. (Pr 4,1; LBD ekum. vertimas)

Įsigijau vyrą su VIEŠPATIES pagalba. (A. Jurėno vert.)

cfp-cover-front
grailquestbooks.wordpress.com/2017/06/05/the-creation-the-fall-and-the-promise/

Fun fact 
„Gloria“ ten giesmės pabaigoje turi 18 „O“ (tuo pačiu pamėginau suriktuoti, bet pamečiau kitos giesmės, Ding Dong Merrily on High, „Gloria“ skiemenis – ne mažiau 30).

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą