Suteik ramybę mūs laikams|Yra Mergelė man brangi Nr. 30 ir Nr. 31

Iš giesmių knygos YRA MERGELĖ MAN BRANGI (2021)

Knygą įsigyti galima Vilniaus liuteronų bažnyčioje (raštinės kontaktai). Arba kreiptis į Vilmą Sabutienę.

Nr. 30. Suteik ramybę mūs laikams
(Nr. 31 – kita melodija: Felix Mendelssohn (1809 – 1847))
Da pacem Domine; Verleih uns Frieden gnädiglich
Malda

T.: Martin Luther, 1529. Pgl. antifoną „Da pacem Domine“, 6 a.
V. (par.): © Vilma Sabutienė, 2017
(Alt. vert.: Pagerintos Giesmjų Knygos Nr. 128 – pried., 1 d.)
M.: Nürnberg, 1531
Mel.: „Da pacem Domine“, adapt.

Nr. 31. Suteik ramybę mūs laikams
(Nr. 3o – kita melodija: Nürnberg, 1531; „Da pacem Domine“, adapt.)
Da pacem Domine; Verleih uns Frieden gnädiglich
Malda

T.: Martin Luther, 1529. Pgl. antifoną „Da pacem Domine“, 6 a.
V. (par.): © Vilma Sabutienė, 2017
(Alt. vert.: Pagerintos Giesmjų Knygos Nr. 128 – pried., 1 d.)
M.: Felix Mendelssohn (1809-1847)

Tikrai ramiai laukia Dievo mano siela,
iš Jo ateina man išganymas.
Tikrai ramiai lauk Dievo, mano siela,
nes iš Jo ateina man viltis. (Ps 62,2.6)

Jubiliejiniais Reformacijos metais teko šiek tiek pasidomėti Martyno Liuterio sukurtomis į lietuvių kalbą išverstomis giesmėmis. Viena tokių – jo į vokiečių kalbą išversta/ parafrazuota Da Pacem, ar nuo 6 a. visuotinai paplitusi lotyniška antifona:

Da pacem, Domine,
in diebus nostris,
quia non est alius
qui pugnet pro nobis,
nisi tu Deus noster.

Ja meldžiama taikos ir ramybės, daug mūsų kompozitorių jai yra sukūrę melodijas, įkomponavę į kūrinius: Bachas, Mendelsonas, Schützas. Šių laikų turbūt žymiausias yra ortodokso Arvo Pärt kūrinys.

2017 09 09 L. Skirpsto
Po Padėkos pamaldų 2017 09 09. Leonardo Skirpsto nuotr.

Pasaulyje minint  Reformacijos metus Da Pacem (Verleih un FriedenGrant Peace) dažnai pasirinkta kaip ekumeninės maldos atliepas.

Į lietuvių kalbą išverstą Liuterio Da pacem randame jau pas liuteronų kunigą Martyną Mažvydą, bet mums, Reformacijos 500 metų proga norėjusiems įsijungti į bendrą ramybės ir vienybės maldą, šį vertimą jau būtų tekę išversti iš 16 a. kalbos. :)

Da Pacem Mazvydo

Patsai ramybės Viešpats tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais. Viešpats su jumis visais! (2 Tes 3,16)

Vilniuje, pašventinus Martyno Liuterio skulptūrą, per Padėkos pamaldas taip pat skambėjo ši malda (LRT maždaug nuo 53 min).

Vaikai
Prie Vilniaus Liuterio 2017 09 09

Kaip sparnus išskėtę paukščiai gina jauniklius,
taip Galybių VIEŠPATS gins Jeruzalę,
saugos ir vaduos, globos ir gelbės ją. (Iz 31,5)

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą