Liuteronų TĖVIŠKĖS parapija Čikagoje

2019 m. žurnalas LIETUVOS LIUTERONŲ KELIAS, gruodžio mėn. nr.

Čikagoje esanti lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija atvertė dar vieną istorijos puslapį – 2019 m. gruodžio 8 d. persikėlė į naują erdvią bažnyčią.

Tėviškės parapiją 1952 metais įkūrė II pasaulinio karo išblaškyti liuteronai iš visos Lietuvos. Laikui bėgant, ši žmonių grupė ėmė nykti, jų vaikai nutolo nuo lietuvybės, o dvasinius namus rado amerikietiškose parapijose. Kadangi atgavus Nepriklausomybę naujų liuteronų į Čikagą beveik neatvažiavo, buvo priartėta prie ribos, kai atrodė, jog dar keli metai, ir mūsų parapija užsidarys visiems laikams. Tačiau viskas ėmė keistis, kai 2005 metų pabaigoje į parapiją iš Lietuvos atvyko tarnauti kunigas Liudas Miliauskas. Per ganėtinai trumpą laiką atsirado naujų pajėgų, ir parapija iš nesaugaus, net pavojingo rajono, buvo perkelta į saugų priemiestį. Tuo metu pavyko surasti kompaktišką bažnytėlę, kuri pilnai atitiko nykstančios parapijos poreikius. Tik persikėlus buvo nežinia, ar po tokių didelių pasikeitimų parapija dar sugebės atsigauti ir vėl sužydėti. Kunigo Liudo, pirmininkės Irenos Kleinaitienės, Parapijos tarybos, Moterų draugijos valdybos bei visų parapijiečių veiksmų, o ne vien žodžių, dėka Tėviškės parapija užtikrintai pradėjo eiti pirmyn, atverdama duris ir vykdydama krikščionišką bei tautinę misiją. Turbūt su didele nuostaba šiandieną į Tėviškę žiūrėtų tie, kurie 2005-aisiais teigė, jog parapija tegyvuos dar kokius tris metus. Gana įdomu, kad dabartiniai aktyviausi parapijiečiai nėra kilę iš liuteroniškų šeimų.

Parapijai augant ir jaunėjant esamos bažnyčios patalpos ėmė darytis per mažos. Dėkojame Dievui, kad po dvejų metų darbo parapija galės įžengti į naują, erdvią ir šiuolaikiškai įrengtą šventovę. Tikime, kad naujos patalpos padės toliau vystyti parapijos gyvenimą bei krikščionišką misiją.

Šiuo metu pamaldos Tėviškės parapijoje nenutrūkstamai vyksta kiekvieną sekmadienį.

Džiugu, kad Šventojo Rašto skaitinius labai noriai skaito patys parapijiečiai. Taip pat kiekvieną ketvirtadienį vyksta vakarinės pamaldos su Šventąja Vakariene. Ketvirtadienio vakarais vyksta ir Biblijos studijos bei maldos grupė, o trečiadienio vakarais Šventojo Rašto studijoms renkasi moterų grupė. Kas antro mėnesio paskutinį pirmadienį bažnyčioje renkasi Dievo Žodžio Ratelis – ekumeninis Čikagos apylinkės moterų susibūrimas. Krikšto, konfirmacijos ir kitos pamokos vyksta pagal esamą situaciją. Kiekvieną sekmadienį pamaldų metu parapijoje veikia Vaikų kambarėlis – šiuolaikiškos vaikams labai patinkančios sekmadieninės mokyklėlės versija. Per šių metų Velykų pamaldas vaikų kambarėlis buvo perpildytas, nes apsilankė apie 50 vaikučių kurių amžius – nuo 2 iki 12 metų. Kita labai gyva parapijos gyvenimo dalis yra sekmadieninės kavutės, kurias teisingiau būtų vadinti parapijiniais sekmadienio pietumis. Kiekviena šeima ar šeimų grupė išsirenka vieną ar du sekmadienius per metus ir, jiems atėjus, bažnyčios salėje patiekia vaišes visiems atėjusiems į pamaldas parapijiečiams. Labai dažnai tai būna dosnūs karšti pietūs… ir taip kiekvieną sekmadienį. Džiugu, kad po parapijos sparnais vietą rado moterų mezgimo ratelis ir kitos grupės, kurios parapijoje organizuoja renginius bei išvykas. Apie 10 metų parapijos nariai nenutrūkstamai savanoriauja Čikagos Maisto banko bei kitų labdaringų organizacijų veikloje. Savaime suprantama, parapija švenčia visas bažnytines šventes, o šventinių pamaldų metu gieda solistai, groja įvairūs muzikantai. Parapijos gyvenime minime svarbias lietuvių tautai datas bei sukaktis. Sausio mėnesį minime Laisvėsgynėjų dieną, pagerbdami 1991 m. sausio 13 d. bei 1923 m. sausio 10-15 d. Klaipėdos atvadavimo aukų atminimą. Vasario 16 d. proga organizuojame Lietuviškos dienos šventę su cepelinų pietumis ir lietuviškomis dainomis. Panašus renginys vyksta ir Kovo 11-osios proga. Šventiškai paminime Motinos bei Tėvo dienas, du kartus per metus organizuojame parapijos piknikus. Vasaros metu kapinėse laikomos kapinių šventės pamaldos. Rudenėjant visi laukia Pjūties padėkos šventės su tradiciniais Šiupinio pietumis. Metų bėgyje bažnyčioje vyksta daug koncertų, muzikinių rečitalių bei kitų renginių.

Meldžiame ir tikime, kad šis istorinis žingsnis padės Tėviškės parapijai dar labiau pasitarnauti, atliepiant iš Lietuvos išvykusių ir pas mus atkeliavusių tautiečių dvasinius poreikius.Tėviškės parapijos taryba

Tikėjimo bendrystėje,
Tėviškės parapijos taryba|

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą