Yra Mergelė man brangi | Giesmių knyga

Yra Mergelė man brangi (2021 02 18)

VISOS GIESMĖS YRA ČIA (įrašai ir aprašymai). Knygą įsigyti galima Vilniaus liuteronų bažnyčioje (raštinės kontaktai arba kreiptis į Vilmą Sabutienę, vilma.sabutiene@gmail.com).

Pavadinta Martyno Liuterio giesmės apie Bažnyčią (Apr 12) vardu, knyga susideda iš 44 giesmių: Kalėdų, Velykų, Sekminių, pasitikėjimo Dievu, mirties ir amžinojo gyvenimo bei kitų. Daugumą jų išverčiau, o porą įtraukiau kaip saugotinas iš vaikystės giesmynų.

YouTube grojaraštis su giesmėmis iš knygos yra ČIA.

Skaityti bernardinai.lt straipsnį LIUTERONŲ GIESMĖS – KIEKVIENAM KRIKŠČIONIUI.

Klausytis LRT Mažosios studijos laidos DAUG BUVEINIŲ 

Klausytis pokalbio XFM „Apie dangų ir žemę“: Yra Mergelė man brangi

Giesmių knygą parengė Vilma Sabutienė, viršelį sukūrė Rūta Ničajienė, maketavo Deividas Armonas, išleidimą parėmė Vilniaus liuteronų parapija.

KNYGOS SUTIKIMAS TAURAGĖJE 2021 m. gruodžio 9 d.:

Yra Mergelė man brangi – tai mano išverstų, suredaguotų, kelių saugotinų ir poros sukurtų krikščioniškų giesmių rinkinys. Čia yra ir krikščioniška klasika (ikireformacinės, Romos katalikų, anglikonų, baptistų bei kitų protestantiškų bažnyčių kilmės, Liuterio sukurtos bei kitos liuteroniškos giesmės), ir kelios šiais laikais sukurtos giesmės. Autoriai – iškiliausi klasikai (Dachas, Gerhardtas, Bachas, Mendelsonas, Regeris), žymūs šių laikų kūrėjai (Keith ir Kristyn Getty; Grammy laureatas Stephen Paulus, kurių giesmių lietuvišką vertimą patvirtino autorių atstovai) ir nežinomi Bažnyčios žmonės mano Senelio Jurgio Palioko vargonininko sąsiuvinio.

Iš kur toks pavadinimas – „Yra Mergelė man brangi“? Tai – 1535 m. sukurta Martyno Liuterio giesmė apie Bažnyčią pagal Apreiškimo knygos 12 skyrių, kurios pavadinimą pamačiau vienoje liuteroniškoje knygoje. Atkreipiau dėmesį, suieškojau ir išverčiau (2017). Regis, tai yra mūsų laikais liuteroniškame pasaulyje atgimstanti Reformacijos tėvo giesmė.

Lietuviški čia sudėtų giesmių tekstai radosi natūraliai: kilus iš giedančios šeimos ir giminės, augus su Tauragės ir Sartininkų liuteronų parapijomis bei Šikšnių kaimo bendruomene, gyvenant Vilniaus parapijoje, dalyvaujant Liuteronų bažnyčios gyvenime, bendraujant su muzikuojančiais žmonėmis, ypač – su ansamblio „Adoremus“ vadove Renata Kreimere ir solistėmis Rita Naujokaityte bei Marija Gutauskiene, jaučiant vargonininkės Astos Saldukienės ir Parapijos tarybos su pirmininke dr. Nerija Putinaite palaikymą. 

Dauguma šio giesmyno giesmių jau skambėjo pamaldose, iškilmėse, koncertuose, įvairiuose renginiuose, kai kurių premjera šiais ypatingais laikais įvyko internetiniame giesmyne liuteronugiesmes.lt, o titulinė Yra Mergelė man brangi pirmąkart nuskambėjo būtent pristatyme.

Apžvelgdama matau, kad daugiausia giesmių parengta 2017-aisiais, jubiliejiniais Reformacijos metais, nemenka dalis susikaupė 2018-19 m.

Ankstyviausias vertimas – iš 1999 m., giesmė Tiktai vienas kelias (šiuolaikinė protestantiška), kai pradėjau dirbti mūsų parapijos Sekmadieninėje mokyklėlėje. 2000-aisiais su vaikais ją atlikome Giesmių Giesmelėje Vanaguose.

Šiame giesmyne yra septynios Martyno Liuterio sukurtos giesmės, kurių bent dvi yra pas Mažvydą: Katekizme (1547; giesme Šventosios Dvasios maldaukime kunigas Martynas Mažvydas, sekdamas Liuterio mokymu, kad pirmiausia Jėzaus Kristaus vardu Tėvo prašytume Šventosios Dvasios, po 10-ies įsakymų pradeda pirmosios spausdintos lietuviškos knygos giesmyną. Tai – jauniausias vertimas knygoje) ir B. Vilento išleistose Giesmėse krikščioniškose (Suteik ramybę mūs laikams, skambėjusi per Reformacijos 500-mečio padėkos pamaldas, šventinant Liuterio skulptūrą).

Kalėdinės rinkinio giesmės turbūt jau tapo tradicinės Vilniaus liuteronams ir jų artimiesiems (o kartu – ir kitiems tikintiesiems), nes sudaro gerą dalį LRT transliuojamų LELB vyskupo su kunigais laikomų Devynių kalėdinių Šventojo Rašto skaitinių ir giesmių pamaldų repertuaro. Tai – antrą šimtmetį skaičiuojanti anglikoniškos kilmės Kūčių vakaro pamaldų tradicija, pamilta ir Liuteronų bažnyčioje, nebesvetima Lietuvoje.

2019 Kalėdų laiko koncerte Bažnytinio paveldo muziejuje choras Aidija liuteroniškos muzikos pristatymo koncertui šalia kitų pasirinko dvi giesmes iš tuomet spaudai rengtos knygos „Yra Mergelė man brangi“: O Jėzau saldus bei O Jėzau Kristau, rojus čia.

Vienas atradimų – giesmė-akrostichas Mano broliai, mano sesės, kurios dabariniame giesmyne turime tik paskutinįjį posmelį (Amen, taip tebūna. Amen). Gotiškame giesmyne yra visi 10 posmelių, bet juose neatsispindi, kad kiekvienas jų prasideda vis kitu eilutės iš Laiško filipiečiams žodžiu: „Darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami“.

Dar vienas atrastas posmelis – nunykęs Katharinos Luther mėgtas giesmėje Gyvybė mano – Kristus:

Leisk man tarsi kibišui
Tavin įkibt džiugiai
Lyg į drabužį, Kristau,
Ir būt taip amžinai.

Žiūrėti knygos pristatymą-koncertą:

„Yra Mergelė man brangi“ dienos šviesą išvydo Martyno Liuterio minėjimo dieną – vasario 18-ąją, o  koncerte Vilniaus liuteronų bažnyčioje sutikta gegužės 25 d. – trečią Sekminių šventės dieną, sutapusią su paskutine Wormso susirinkimo prieš 500 m. diena

Giedojo ansamblis „Adoremus“ (vad. Renata Kreimerė), šio giesmyno bendrakeleivis. Transliavome tiesiogiai.

Ačiū Dievui, kad esame Jam brangi Bažnyčia. Būkime giesmės bendrystėje!

Prie Vilniaus Liuterio 2021 05 25

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą