Yra Mergelė man brangi|Visos giesmės

Skaityti apie giesmyną: Yra Mergelė man brangi

Knygą įsigyti galima Vilniaus liuteronų bažnyčioje (raštinės kontaktai arba kreiptis į Vilmą Sabutienę, vilma.sabutiene@gmail.com).

YouTube grojaraštis su giesmėmis iš knygos yra ČIA.
Skaityti bernardinai.lt straipsnį LIUTERONŲ GIESMĖS – KIEKVIENAM KRIKŠČIONIUI.
Klausytis LRT Mažosios studijos laidos DAUG BUVEINIŲ
Klausytis pokalbio XFM „Apie dangų ir žemę“: Yra Mergelė man brangi

Nr. 1. Mergelės vardas buvo Marija. Apie šią giesmę
The Angel Gabriel From Heaven Came (Gabriel’s Message)
Birjina gaztetto bat zegoen
Kalėdos; Apreiškimas Marijai

Nr. 2 (kita melodija) ir Nr. 3. Vyšnios giesmėApie šią giesmę 
The Cherry Tree Carol 
Kalėdos

Nr. 4. Kartą Dovydo mieste BetliejujApie šią giesmę 
Once in Royal David’s City
Kalėdos

Nr. 5 (kita teksto versija – makaronikas) ir Nr. 6. Linksmybėje saldžiojApie šią giesmę
In dulci jubilo
Kalėdos

Nr. 7. Roželė pražydėjoApie šią giesmę
Es ist ein Ros entsprungen
Kalėdos

Nr. 8 (BWV 493) ir Nr. 9. O Jėzau saldusApie šią giesmę
O Jesulein süß (O Little One Sweet)
Kalėdos

Nr. 10. O Jėzau Kristau, rojus čiaApie šią giesmę
O Jesu Christ, dein Kripplein ist (O Jesus Christ, Thy Manger Is)
Kalėdos

Nr. 11 ir Nr. 12 (kita melodija). Jėzus Kristus, ObelisApie šią giesmę
Jesus Christ the Apple Tree
Kalėdos

Nr. 13 ir 13a. Džiaugsmas užtekėjo štai! Apie šią giesmę
(13a – „Į Betliejų bėkime“ („Gloria“))
Joy Has Dawned

Kalėdos

Nr. 14. Jau šokti Aš kviečiu taveApie šią giesmę
Tomorrow Shall Be My Dancing Day

Kalėdos

Nr. 15. Jau šokti Aš kviečiu tave. Apie šią giesmę
Tomorrow Shall Be My Dancing Day

Kalėdos

Nr. 16. Verk, verk, širdie. Apie šią giesmę
Drop, Drop Slow Tears
Gavėnia; Atgaila 

Nr. 17 (senąja kalba) ir Nr. 18. Septynis Jėzaus žodelius. Apie šią giesmę
Hör’ an, mein Herz, die sieben Wort
Didysis Penktadienis

Nr. 19. Kristus prikeltas, daug kančių iškentęs. Apie šią giesmę
Christ ist erstanden von der Marter alle
Velykos

Nr. 20. Jis – Atpirkėjas, gyvas Jis. Apie šią giesmę
(Nr. 21 – kita teksto versija; Nr. 22 – kita melodija)
I Know That My Redeeer Lives
Velykos; Pasitikėjimas Dievu

Nr. 23. Šventosios Dvasios maldaukime. Apie šią giesmę
Nun bitten wir den Heiligen Geist
Sekminės; Malda

Nr. 24. Šventosios Dvasios maldaukimeApie šią giesmę
Nun bitten wir den Heiligen Geist
Sekminės; Malda

Nr. 25. Išgelbėjimas mano. Apie šią giesmę
The Lord Is My Salvation 
Pasitikėjimas Dievu

Nr. 26. Mamos malda. Apie šią giesmę
A Mother’s Prayer 
Lopšinė; Pasitikėjimas Dievu

Nr. 27. Drugelio giesmelė. Apie šią giesmę
The Butterfly Song 
Vaikų

Nr. 28. Mano broliai, mano sesės. Apie šią giesmę
Schaffet, schaffet, Menschenkindern
Akrostichas (
Fil 2,12)
Krikščioniškas gyvenimas

Nr. 29. Vidury gyvenimo. Apie šią giesmę
Mitten wir im Leben sind (In the Very Midst of Life) 
Paguoda ir viltis

Nr. 30. Suteik ramybę mūs laikams. Apie šią giesmę
Da pacem Domine; Verleih uns Frieden gnädiglich
Malda

Nr. 31. Suteik ramybę mūs laikamsApie šią giesmę
Da pacem Domine; Verleih uns Frieden gnädiglich
Malda

Nr. 32. Mus, Tėve, išlaikyk Žodžiu. Apie šią giesmę
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (Lord, Keep Us Steadfast in Your Word)
Bažnyčia; Malda

Nr. 33. Tiktai vienas kelias. Apie šią giesmę
One Way
Krikščioniškas gyvenimas

Nr. 34. Mes broliai sesės esam visi. Apie šią giesmę
Vaikų

Nr. 35. Kelias namo. Apie šią giesmę
The Road Home
Paguoda ir viltis; Mirtis ir amžinasis gyvenimas

Nr. 36. Štai, pažvelk – arti upelio. Apie šią giesmę
Посмотри, вблизи потока
Pasitikėjimas Dievu

Nr. 37. Yra Mergelė man brangi. Apie šią giesmę
Martyno Liuterio giesmė apie šventąją krikščionių Bažnyčią (Apr 12)
Sie ist mir lieb, die werte Magd (She’s Dear to Me, the Worthy Maid)
Bažnyčia; Apreiškimas

Nr. 38. Ateik, Viešpatie Jėzau. Apie šią giesmę
T.: Jesu! liebster Herzensfreund; M.: Jesu, meines Herzens Freud
Paguoda ir viltis; Malda; Apreiškimas

Nr. 39. Te Kristaus siela mus pašvęs. Apie šią giesmę
(Nr. 40 – kita melodija: „Breslau“)
Die Seele Christi heil’ge mich
Didysis Penktadienis; Paguoda ir viltis; Mirtis ir amžinasis gyvenimas

Nr. 41. Koks didis džiaugmas bus. Apie šią giesmę
Wird das nicht Freude sein
Mirtis ir amžinasis gyvenimas

Nr. 42 ir Nr. 43. Ramiai, džiugiai Dievo valia. Apie šią giesmę
Pgl. Simeono giesmę Lk 2,29-32
Mit Fried und Freud ich fahr dahin (
In Peace and Joy I Now Depart)
Viešpaties sutikimas; Eucharistija; Vakaras; Mirtis ir amžinasis gyvenimas

Nr. 44. Gyvybė mano – Kristus. Apie šią giesmę
Christus, der ist mein Leben
Atrastas posmelis
Mirtis ir amžinasis gyvenimas

Knygos „Yra Mergelė man brangi“ pristatymo koncertas su ansambliu „Adoremus“ 2021 05 25:

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą