Kūčių vakaro pamaldos Liuteronų bažnyčioje 2020 (bukletas ir LRT įrašas)

Viešpaties Gimimo šventės išvakarės

Kūčių vakaro pamaldų tiesioginė transliacija per LRT Plius iš Vilniaus liuteronų bažnyčios – 2020 m. gruodžio 24 d. 17 val. PAMALDŲ ĮRAŠAS

Apie Devynių kalėdinių Šventojo Rašto skaitinių ir giesmių pamaldų tradiciją skaitykite čia

2020 12 24 Kūčių pamaldos. BUKLETAS

(1) Giesmė Kartą Dovydo mieste Betliejuj

(2) Giesmė Linksmybėje saldžioj

(3) Giesmė Jėzus Kristus, obelis

(4) Giesmė Atplaukia laivas pilnas (Advento giesmės 4)

(5) Giesmė Atėjo naktyje tylioj (Evangelijos giesmės 166)

(6) Giesmė Roželė pražydėjo (Krikščioniškos giesmės 34)

(7) Giesmė Mergelės vardas buvo Marija

(8) Giesmė Tyli naktis, šventa naktis (Krikščioniškos giesmės 23)

(9) Giesmė Džiaugsmas užtekėjo štai

(10) Giesmė Kokia skaisti žvaigždė aušros (Krikščioniškos giesmės 52)

(11) Giesmė Ateikit Betliejun (Teskamba giesmės 7)

(12) Giesmė Giesme skelbia angelai (Teskamba giesmės 5)

O jūs giedosite giesmes kaip tą naktį,
kai švenčiama šventė,
džiaugsitės iš širdies.
       Iz 30,29a

Mergelė garbina miegantį Kūdikį Kristų. Sandro Botticelli, c. 1444-1510
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą