Verbų sekmadienis

DALYVAUKITE NUOTOLINĖSE VERBŲ SEKMADIENIO PAMALDOSE:

ATIDARYTI

Hosana_Rings

Žiedai iš palmių lapų. Etiopija

Verbų (Palmių) sekmadieniu prasideda Didžioji Savaitė, kitose kalbose dar vadinama Kančios Savaite, Šventąja Savaite. Po jos – Prisikėlimo šventė.

Verbu sekmadienis

12 Rytojaus dieną gausiai susirinkusi į šventes minia sužinojo, kad Jėzus ateinąs į Jeruzalę. 13 Žmonės pasiėmė palmių šakų ir išėjo Jo pasitikti, garsiai šaukdami:

Osana!
Garbė Tam, kuris ateina Viešpaties vardu, ­
Izraelio Karaliui!“
14 Jėzus, gavęs asiliuką, užsėdo ant jo, kaip parašyta:
15 Nebijok, Siono kalno dukterie:
štai atvyksta tavo karalius,
Jis joja ant asilaičio!

16 Iš pradžių mokiniai šito nesuprato, bet, kai Jėzus buvo pašlovintas, atsiminė, kad tai buvo apie Jį parašyta ir jie buvo Jam tai padarę. 17 Taigi dabar liudijo apie Jį minia, buvusi su Juo, kai Jis pašaukė Lozorių iš kapo ir prikėlė iš numirusių. 18 Žmonės todėl ir išėjo Jo pasitikti, kad buvo girdėję Jį padarius tą ženklą. 19 O fariziejai kalbėjo vieni kitiems: „Žiūrėkite, jūs nieko negalite padaryti. Štai visas pasaulis eina paskui Jį!“

Jn 12,12-19

Verbų sekmadienis. Pietro Lorenzetti. 1320
Pietro Lorenzetti. 1320

Verbų sekmadienio kadagiai kitąmet bus sudeginti Pelenų Trečiadieniui.

Vaikams:

Vilniaus liuteronų bažnyčia (Vokiečių g. 20)

 Paskelbta 2018 03 24

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą