Verbų sekmadienis | 47 psalmė (Ps 47)

12 Rytojaus dieną gausiai susirinkusi į šventes minia sužinojo, kad Jėzus ateinąs į Jeruzalę. 13 Žmonės pasiėmė palmių šakų ir išėjo Jo pasitikti, garsiai šaukdami: „Osana! Garbė Tam, kuris ateina Viešpaties vardu, ­ Izraelio Karaliui!“ 14 Jėzus, gavęs asiliuką, užsėdo ant jo, kaip parašyta: 15Nebijok, Siono kalno dukterie: štai atvyksta tavo karalius, Jis joja ant asilaičio!16 Iš pradžių mokiniai šito nesuprato, bet, kai Jėzus buvo pašlovintas, atsiminė, kad tai buvo apie Jį parašyta ir jie buvo Jam tai padarę. 17 Taigi dabar liudijo apie Jį minia, buvusi su Juo, kai Jis pašaukė Lozorių iš kapo ir prikėlė iš numirusių. 18 Žmonės todėl ir išėjo Jo pasitikti, kad buvo girdėję Jį padarius tą ženklą. 19 O fariziejai kalbėjo vieni kitiems: „Žiūrėkite, jūs nieko negalite padaryti. Štai visas pasaulis eina paskui Jį!“ (Jn 12,12-19)

Verbų (Palmių) sekmadieniu prasideda Didžioji Savaitė, kitose kalbose dar vadinama Kančios Savaite, Šventąja Savaite. Po jos – Prisikėlimo šventė.

Įžengimas į Vilnių. Eskizas Nr. 2, 2020. Jurgita Kristina Pačkauskienė (nešinas Biblija, puošta Liuterio rože – liuteronų kunigas, tarp bažnyčių rasite ir iš Vokiečių g. 20 iškilusį bokštą)

Verbų sekmadienio kadagiai kitąmet bus sudeginti Pelenų Trečiadieniui.

Vaikams ir visiems:

O čia dar iš karantino laikų: :)

Vilniaus liuteronų bažnyčia (Vokiečių g. 20)

 Paskelbta 2018 03 24. Atnaujinta 2024 03 23.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą