Pirmasis liuteronų kantorius – Johann Walter

Johann Walter (1496–1570) – pirmasis liuteronų kantorius ir kompozitorius. Balandžio 24-oji – jo minėjimo diena Liuteronų bažnyčios kalendoriuje.

Johann Walter buvo Liuterio bendražygis, 13 metų jaunesnis už jį, turėjęs kantoriaus tarnybą pas Fridrichą Išmintingąjį. Jis įnešė esminį indėlį į 1524 m. pasirodžiusius pirmuosius liuteronų giesmynus, vis papildant išleistus Niurnberge, Erfurte ir galiausiai Vitenberge.

Martynas Liuteris labai mylėjo muziką, mokėjo groti ne vienu instrumentu, sukūrė daug giesmių – ir jų tekstus, ir melodijas, dirbo atnaujinant pamaldų liturgiją. Pernelyg gausu užduočių vienam žmogui, kad ir kokiam gabiam, išsilavinusiam ir darbščiam, kuris pirmiausia juk buvo teologas ir sielovadininkas. Reikėjo profesionalaus muziko pagalbos.

Toks bendradarbis ir buvo šiandien atmenamas kompozitorius, kantorius Johannas Walteris. Jis buvo pagautas Liuterio skelbto Evangelijos džiaugsmo, norėjo tarnauti Bažnyčioje ir padėti skleisti Dievo Žodį apie išganymą, jungiant jį su muzikos melodijomis. Jis buvo vienas paties pirmojo 8 giesmių liuteronų giesmyno (Achtliederbuch) rengėjų drauge su Pauliumi Speratus ir Martynu Liuteriu, pratarmėje užrašiusiu: “Visi geri menai, o ypač – muzika, turi tarnauti Tam, kuris juos davė ir sukūrė”.

Apie pirmuosius liuteronų giesmynus skaitykite ir žiūrėkite Čia.

Šiandien giedame šias giesmes iš pirmųjų prieš 500 metus išleistų liuteroniškų giesmynų, tarp kurių – ir Johanno Walterio (likusios, tikime, taip pat sugrįš į mūsų Bažnyčią): Grojaraštis

Vėliau sukurtų J. Walterio sukurtų melodijų rasite Čia

Kuriuos VIEŠPATS išlaisvino, tie sugrįš
ir įžengs į Sioną su giesme,
vainikuoti amžinu džiaugsmu.
Linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks,
pasibaigs vargas ir liūdesys.
(Iz 35,10)

Johann Walter (1496–1570)

Pgl. William Weedon “Celebrating the Saints” parengė Vilma Sabutienė
Paskelbta 2024 04 24

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą