Giesmė „Ateikit, vaikeliai“

Ihr Kinderlein, kommet

Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu.

Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS

Liuteronų bažnyčios giesmynas „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 21
T.: Christoph von Schmid, (1798) 1811
V: Kristupas Lekšas (1872– 941)
M.: Johann Abraham Peter Schulz, 1794
Natos yra ČIA.

Gieda Vilniaus liuteronų Sekmadieninės mokyklos vaikai, ansamblis „Adoremus“ ir visi parapijiečiai. Vargonais groja Renata Kreimerė.
Visų Kūčių vakaro pamaldų 2022 12 24 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje įrašas yra ČIA.

1. Ateikit, vaikeliai, ateikit visi,
Į prakartą žvelkit Betliejuj linksmi!
Džiaugsmu tesipildo širdis kiekviena,
Nes dangiško Tėvo mums meilė skirta.

2. Pažvelkite, prakarte guli ramiai,
Nakties žiburėliams žėruojant skaisčiai,
Dangaus Kūdikėlis čia miega meilus,
Kilnesnis, gražesnis už angelėlius.

3.Ten guli Vaikelis, kur šienas, šiaudai;
Marijos ir Juozapo skaistūs veidai.
Jau piemenys meldžias suklaupę visi,
Aukštai angelėliai ten gieda linksmi.

4. Ir mes kaip tie piemenys klaupkim čionai,
Iškelkim rankas ir dėkokim linksmai.
Pritarkit, vaikeliai, širdingais balsais,
Giedokit laimingi su Dievo pulkais.

5. Ką galime duoti mes Tau dovanų,
Tu mielas Vaikeli, gražiausias visų?
Pasaulio linksmybė ir turtai – niekai,
Tyra tik širdis Tau patinka labai.

6. Priimki kaip auką Tu širdis visų,
Tikėjime duodam jas Tau su džiaugsmu.
Tu jas išganyki, daryki šventas
Ir dieviška meile suvienyk visas.

❄ ❄ ❄

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą