Giesmė „Atverk duris, atkelk vartus“

Macht hoch die Tuer

Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu.

Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS

Liuteronų bažnyčios giesmynas „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 11
T.: Georg Wiessel, (1623) 1642
V.: Fridrichas Kuršaitis (1806–1884)
M: Halle, 1704
Natos yra ČIA.

Giedame su Elze, Paulium ir Jonu 2023 lapkritį Vilniaus liuteronų bažnyčioje.

1. Atverk duris, atkelk vartus –

Ateina Viešpats malonus,

Karalius žemės giminių,

Ganytojas visų žmonių.

Išgelbėjimą neša Jis,

Tegieda Jam linksma širdis:

Garbė Tau, Dieve mūs,

Kūrėjau nuostabus!

 

2. Jis – Išganytojas brangus,

Dvasia galingas, prakilnus,

Karalius didis ir teisus,

Mums gailestingas, atlaidus.

Bus varguose stipri pilis,

Tegieda Jam linksma širdis!

Garbė Tau, Dieve mūs,

Gynėjau nuostabus!

 

3. Laimingos tautos ir namai,

Priėmę Viešpatį mielai,

Ir širdys ramios, į kurias

Garbės Karalius kelią ras!

Tu – mūsų saulė amžina,

Širdis palaimos jau pilna!

Garbė Tau, Dieve mūs,

Gynėjau nuostabus!

 

4. Atkelkite plačiai vartus,

Šventovė sielose tebus,

Sudėkite maldų gėles,

Žalias dorybių šakeles.

Išpuoškit Jam širdžių namus –

Ateis mielai Jis ir pas jus.

Garbė Tau, Dieve mūs,

Gynėjau nuostabus!

 

5. Eikš, Jėzau, Viešpatie garbės,

Atvertos durys jau širdies!

Malonės kupinas ateik,

Paguodą, šviesą vėl suteik!

Dvasia Šventoji, vesk tiesiu

Palaimos amžinos keliu!

Garbė Tau, Dieve mūs,

Gynėjau nuostabus!

❄ ❄ ❄

Visa giesmė, natos yra ČIA.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą