Su Prisikėlimu!

Kokia šventa yra toji naktis jai vienai teko laimė patirti metą ir valandą, kurią Kristus prisikėlė iš mirties

 

Kokia šventa ir neapsakoma yra toji naktis, kurioje Tu nuimi visas piktenybes ir nuplauni nuodėmes.

Kokia šventa yra toji naktis, kurioje puolusiajam atsatomas nekaltumas ir prislėgtajam suteikiamas džiaugsmas.

Kokia šventa yra toji naktis, kai žmogus yra sutaikomas su Dievu per Kristų.

Kokia šventa yra toji naktis: jai vienai teko laimė patirti metą ir valandą, kurią Kristus prisikėlė iš mirties!

Iš Velyknakčio liturgijos

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą