1 Advento sekmadienis. Liuteronų pamaldos 2020 11 29

Pirmo Advento sekmadienio pamaldų transliacija iš Klaipėdos bažnyčios – 2020 m. lapkričio 29 d. 10 val. (diak. Neilas Čijunskas).

Šio sekmadienio giesmės: 301, 11, 85 ir 2 (iš giesmyno „Krikščioniškos giesmės“).

301. Žvelki į mane, Karaliau

1. Žvelki į mane, Karaliau,

Ateinu aš nuolankiai,

Pasiduodu Tavo valiai,

Išklausyk maldas mielai.

Jėzau, Tu mane suraski,

To meldžiu Tave karštai.

2. Į mane pažvelk, mielasis,

Veski gyvasties keliu,

Nes aš kūdikis Tavasis,

Brangiai atpirktas krauju.

Jėzau, Tu mane suraski,

Vienas eiti negaliu.

3. Aš tik vieno temaldauju:

Būk man, Dieve, malonus.

Taip Tave mylėt geidauju,

Kaip mylėjai, Dieve, mus.

Jeigu Tu mane surasi,

Būsiu linksmas ir ramus.

4. Saule dangiškos galybės,

Štai silpnu balsu giesmės

Mano siela iš gilybės

Šaukiasi karštai Tavęs.

Viešpatie, mane suraski –

Trokštu iš visos širdies.

5. Šis pasaulis apgaulingas –

Turtai, kūniški geismai

Mano sielai nenaudingi,

Ieškančiai to, kas aukštai.

Dieve, leiski man atrasti

Tavo meilę amžinai!

T.: Joachim Neander (1650–1680)

11. Atverk duris, atkelk vartus

1. Atverk duris, atkelk vartus –

Ateina Viešpats malonus,

Karalius žemės giminių,

Ganytojas visų žmonių.

Išgelbėjimą neša Jis,

Tegieda Jam linksma širdis,

Garbė Tau, Dieve mūs,

Kūrėjau nuostabus!

2. Jis – Išganytojas brangus,

Dvasia galingas, prakilnus,

Karalius didis ir teisus,

Mums gailestingas, atlaidus.

Bus varguose stipri pilis,

Tegieda Jam linksma širdis!

Garbė Tau, Dieve mūs,

Gynėjau nuostabus!

3. Laimingos tautos ir namai,

Priėmę Viešpatį mielai,

Ir širdys ramios, į kurias

Garbės Karalius kelią ras!

Tu – mūsų saulė amžina,

Širdis palaimos jau pilna!

Garbė Tau, Dieve mūs,

Gynėjau nuostabus!

4. Atkelkite plačiai vartus,

Šventovė sielose tebus,

Sudėkite maldų gėles,

Žalias dorybių šakeles.

Išpuoškit Jam širdžių namus –

Ateis mielai Jis ir pas jus.

Garbė Tau, Dieve mūs,

Gynėjau nuostabus!

5. Eikš, Jėzau, Viešpatie garbės,

Atvertos durys jau širdies!

Malonės kupinas ateik,

Paguodą, šviesą vėl suteik!

Dvasia Šventoji, vesk tiesiu

Palaimos amžinos keliu!

Garbė Tau, Dieve mūs,

Gynėjau nuostabus!

T.: Georg Wiessel, (1623) 1642

V.: Fridrichas Kuršaitis (1806–1884)

85. Džiaukis, dukterie Siono

1.Džiaukis, dukterie Siono,

Būk, Jeruzale, linksma:

Tau skirta dangaus Valdovo

Nuostabiausioji dalia!

Džiaukisgilumoj širdies

Dėl tau suteiktos garbės!

2. Štai Karalius nemirtingas,

Viešpats galios amžinos,

Asilaičiu lyg vargingas

Prie tavęs mielai atjos,

Maloniai palies tave

Savo dangiška šlove.

3. Sveikink savąjį Karalių

Ir priimki nuoširdžiai,

Pulki nuolankiai ant kelių

Ir dėkok Jam pamaldžiai,

Nes Jis neša tau tikrus

Amžinos vertės turtus!

4. Jėzau, Viešpatie šventasis,

Išganytojau žmonių,

Mokyki visus, mielasis,

Savo gyvuoju žodžiu

Ir valdyk mus visada

Savo dieviška galia.

T.: Evangelikų giesmynas su maldomis, 1957

2. Dievui dėkui po visus

1. Dievui dėkui po visus

Šio pasaulio kraštelius –

Žodį savo pildo Jis:

Atpirkejas aplankys.

2. Jo geidavo sentėviai,

Laukė kantriai, nuoširdžiai,

Pildos žodis iš tiesų,

Pasakytas pranašų.

3. Žengė žemėn malonus

Dievo viengimis Sūnus,

Sielų amžina šviesa,

Laimė, kelias ir tiesa.

4. Sveikas, Išganytojau,

Osiana! Giedam Tau,

Mūsų širdeles lankyk,

Kelią sau į jas taisyk.

5. O, Karaliau Tu garbės,

Mano nepapeik širdies,

Kaip turiu papuošti ją

Mokyk, Viešpatie, mane.

6. Koks Tu atvykai Rom us,

Pilnas meilės, nuolankus,

Būk man visad malonus,

Gailestingas, atlaidus.

7. Kai Tu grįši garbėje,

Kaip norėčiau aš Tave

Sveikinti tada linksmai,

Likti Tavo amžinai.

T.: Heinrich Held, 1658

Nuo spalio 31 d. atnaujinta LELB pamaldų transliacija. Pamaldos tiesiogiai transliuojamos LELB Facebook grupėje (prieš pamaldas įkeliama nuoroda), o įrašai yra YouTube paskyroje

LELB Konsitorijos 2020 m. lapkričio 6 d. nutarimas dėl pamaldų ir kitų patarnavimų yra čia.

(Kaip dalyvauti nuotolinėse pamaldose.)

IMG-7034
Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios Facebook nuotr.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą