Kaip niekingas, prapuolingas (40 giesmių)

„Kaip niekingas, prapuolingas“ / „Ach wie nichtig, ach wie flüchtig“
„Krikščioniškos giesmės“ Nr. 497 (2007)
Naujieji metai; Mirtis ir laidojimas
Natos: Kaip niekingas, prapuolingas. Krikščioniškos giesmės. Choralas

1. Kaip niekingas, prapuolingas

Čia žmogaus šis amžius!

Kaip migla ūmai užeina

Ir beregint vėl praeina,

Amžius taip žmogaus nueina.

2. Kaip niekingos, prapuolingos

Žemiškos čia dienos:

Srauniai teka nors upeliai,

Bet negrįžta vandenėliai –

Bėga taip žmogaus meteliai.

3. Kaip niekingas, prapuolingas

Žmogiškas čia džiaugsmas:

Dieną kaip naktis išvaro,

Taiką tuoj pakeičia karas –

Galas džiaugsmui pasidaro!

4. Kaip niekingas, prapuolingas

Čia žmogaus gražumas!

Žydi štai jauna žolelė,

Bet nuvysta tuoj gėlelė,

Ir sunyksta jos žiedeliai!

5. Kaip niekinga, prapuolinga

Žemiška čia laimė:

Jūroj vandenys banguoja,

Nenurimsta, nesustoja,

Laimė taip žmonių svyruoja.

6. Kaip niekingas, prapuolingas

Čia žmogaus didumas:

Vakar dar didybėj buvęs,

Bet jau šiandien jis pargriuvęs

Ir didumas jo pražuvęs.

7. Kaip niekingas, prapuolingas

Čia žmogaus tvirtumas:

Tas, kur vakar nugalėjo,

Savimi pasitikėjo,

Šiandien į kapus nuėjo.

8. Kaip niekingas, prapuolingas

Išminties gilumas!

Nors pažinti žmogui duota,

Išmintis padovanota –

Dievo nesuvokia protas.

9. Kaip niekingas, prapuolingas

Žmogiškas čia protas:

Kad ir ką žmogus išrastų,

Prie garbės didžios priprastų,

Bet ir jį mirtis atrastų!

10. Kaip niekingas, prapuolingas

Čia žmogaus puikumas:

Mirti turi ir kilnieji,

Brangius rūbus vilkintieji.

Jų garbė – daiktai tuštieji.

11. Kaip niekingas, prapuolingas

Čia valdžios troškimas:

Miršta ir didieji ponai,

Žemių ir žmonių valdovai,

Gelia juos mirtis vienodai.

12. Kaip niekingas, prapuolingas

Žemiškas čia turtas:

Lobiai gali tuoj sudegti

Ar kitam greit atitekti.

Turtą skurdas gali sekti!

13. Kaip niekingas, prapuolingas

Čia kiekvienas daiktas:

Ką tik regime čia – menka,

Viskas laikinai tik tenka.

Širdį Viešpačiui palenkim.

T.: Michael Franck (1609-1667)
V.: Fabijonas Ulrichas Glozeris (1688-1747)
M.: užrašė Aleksandras Teodoras Kuršaitis. Piktupėnai, 1894

40 pamėgtų giesmių iš Liuteronų bažnyčios giesmyno „Krikščioniškos giesmės“
Pagal knygą „LIUTERONYBĖ. Kas tai?“
40 karantino dienų (2020 03 16 – 04 24)

David Moreno skulpt.
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą